Espen Schaanning

Professor - Idéhistorie
Bilde av Espen Schaanning
English version of this page
Telefon +47-22856101
Mobiltelefon 95943656
Rom 404
Brukernavn
Besøksadresse 4. etg. Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Speiderbevegelsen

Fransk opplysningstenkning

Straffetenkningens historie

Foucault


Undervisning

Moderne tid


Bakgrunn

Fransk doktorgrad i filosofi (1988), norsk doktorgrad (dr. philos.) i idéhistorie (2000)

Førsteamanuensis i idéhistorie fra 1989, professor i idéhistorie fra 2000.

Redaksjonsmedlem i ARR Idéhistorsk tidsskrift siden 1989

 

Emneord: Rettspsykiatri, Idehistorie, Helvetius, Straff, Modernitet, Fransk opplysningstid, Ondskap, Foucault, Speiderbevegelsen

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Schaanning, Espen (2015). Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48728-7.  651 s.
 • Schaanning, Espen (2013). Kampen om den forbryterske sjel. Kriminal-filosofiske vitenstrekk. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0250-1.  294 s.
 • Schaanning, Espen (2013). Lykkens politikk. Fransk opplysningstenkning og synet på menneske og straff hos Helvetius. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0017-0.  579 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Schaanning, Espen (2017). Forsøket som løp ut i sanden. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2017). Heldagsskolens pris. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(2), s 128- 135
 • Schaanning, Espen (2017). Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 5.  s 87 - 100
 • Schaanning, Espen (2017). Skolen og humaniora. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 87- 94
 • Schaanning, Espen (2017). Skolens grep om barna. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 178- 187
 • Schaanning, Espen (2017). Ånden som rår. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 95- 103
 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2016). Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen.
 • Schaanning, Espen (2016). Dagens skoletenkning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 144- 150
 • Schaanning, Espen (2016). Den store skolifiseringen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2016). Fra månesyke til psykose. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 116- 119
 • Schaanning, Espen (2016). Giskes skolefilosofi. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 103- 113
 • Schaanning, Espen (2016). Intellektuelle rebeller. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2016). Krig og filosofi. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 118- 120
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk til hverdags. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 121- 123
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk, religion og politikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 120- 123
 • Schaanning, Espen (2016). Med skylapper på. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 151- 157
 • Schaanning, Espen (2016). Meningen med livet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2016). Meninger om meningen med livet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 166- 167
 • Schaanning, Espen (2016). Skolematte til besvær. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolens mål og mening. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  (1), s 30- 43
 • Schaanning, Espen (2016). Skolerefleksjoner. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2016). Statens redning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 125- 127
 • Schaanning, Espen (2016). Talltanker. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 114- 117
 • Schaanning, Espen (2016). Tenkning om tenkning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 119- 121
 • Schaanning, Espen (2016). Tøyelige prinsipper. Tilsvar til Linda Gröning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 88- 91
 • Schaanning, Espen (2015). Alltid beredt – til hva?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 31
 • Schaanning, Espen (2015). Dammans dom. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2-3), s 200- 201
 • Schaanning, Espen (2015). Det håpløse fengslet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 156- 158
 • Schaanning, Espen (2015). Dommere til doms. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 125- 127
 • Schaanning, Espen (2015). Fascisme på norsk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 121- 122
 • Schaanning, Espen (2015). Foucault og kriminologien. Noen refleksjoner omkring en setning i Overvåkning og straff.
 • Schaanning, Espen (2015). Hamsuns nazisme. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 144- 145
 • Schaanning, Espen (2015). Heksejakt i nord. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 203- 205
 • Schaanning, Espen (2015). Klok av regning?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2015). Ondskapens metafysikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 145- 147
 • Schaanning, Espen (2015). Opprørets dynamikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 201- 202
 • Schaanning, Espen (2015). Pisking og sivilisasjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 205- 206
 • Schaanning, Espen (2015). Provokasjoner i det godes tjeneste. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 123- 125
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsen og nasjonalsosialismen.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsens kompass. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 42
 • Schaanning, Espen (2015). Speiding og nazisme. Dagensnæringsliv.  s 28
 • Schaanning, Espen (2015). Teori om teori. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 153- 154
 • Schaanning, Espen (2015). Vi var med. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 147- 148
 • Schaanning, Espen (2014). Akademikernes samfunnsansvar. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2014). Ansvarets begrensninger. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 202- 204
 • Schaanning, Espen (2014). De to kulturer. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 154- 156
 • Schaanning, Espen (2014). Demokratiets trusler. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2014). Det moraliserende fengslet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 166- 169
 • Schaanning, Espen (2014). Diskursiveringen av det indre liv. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2014). Et forsvar for opplysningsfilosofien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 158- 159
 • Schaanning, Espen (2014). Femmila er ikke hva den engang var. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 200- 202
 • Schaanning, Espen (2014). Historisk straffelov. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 206- 207
 • Schaanning, Espen (2014). Hvem skal ta ansvar for samfunnsansvaret?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 5- 7
 • Schaanning, Espen (2014). Idéhistorisk selvrefleksjon. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Schaanning, Espen (2014). Kurkamp. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 152- 154
 • Schaanning, Espen (2014). Med pinepåføring som yrke. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 171- 173
 • Schaanning, Espen (2014). Møkk i utvalg. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 170- 171
 • Schaanning, Espen (2014). Om å ordne historien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 204- 206
 • Schaanning, Espen (2014). The Child Soldiers. When the Scout Movement came to Norway.
 • Schaanning, Espen (2014). Tøffe tider. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 169- 170
 • Schaanning, Espen (2014). Vitenskapsmenn med skitne hender. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 149- 150
 • Schaanning, Espen (2013). Barnas mann. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 114- 115
 • Schaanning, Espen (2013). Den skremmende historien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 115- 117
 • Schaanning, Espen (2013). Disiplin. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 1
 • Schaanning, Espen (2013). Dyrs verdi. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 152- 155
 • Schaanning, Espen (2013). Eksempler på eksempelets makt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  12(2), s 57- 58
 • Schaanning, Espen (2013). En dato til besvær. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 155- 157
 • Schaanning, Espen (2013). Forsoning i det små. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 101- 105
 • Schaanning, Espen (2013). Foucault og det akademiske jåleriet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 110- 112
 • Schaanning, Espen (2013). Hvem var det som svek?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 181- 183
 • Schaanning, Espen (2013). Karakterfabrikken. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 32- 33
 • Schaanning, Espen (2013). Med frihet til å drepe. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 128- 133
 • Schaanning, Espen (2013). Nietzsche som opplysningstenker. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 88- 93
 • Schaanning, Espen (2013). Nordmenn i kamp for livsrom. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 177- 178
 • Schaanning, Espen (2013). Old Young. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 112- 113
 • Schaanning, Espen (2013). På jakt etter nazistenes indre. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 186- 188
 • Schaanning, Espen (2013). Retorikkens retorikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 157- 159
 • Schaanning, Espen (2013). Sannhet og subjekt. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 184- 186
 • Schaanning, Espen (2013). Speiderbevegelsen sett innenfra. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 160- 164

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 25. nov. 2015 10:16

Prosjekter

 • John Holt og skoleprotestbevegelsen