Thor Inge Rørvik

Universitetslektor - Idéhistorie
Bilde av Thor Inge Rørvik
English version of this page
Telefon +47-22854916
Rom 432 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Emneord: Idehistorie

Publikasjoner

  • Rørvik, Thor Inge (2018). The Child in the Early Nineteenth-Century Norwegian School System, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  Kapittel 9.  s 147 - 162
  • Rørvik, Thor Inge (2016). Niels Treschow og det overordentlige storting høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  kapittel 10.  s 140 - 163
  • Rørvik, Thor Inge (2015). Samuel Pufendorf - Natural Law, Moral Entities and the Civil Foundation of Morality, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  Kap 4.  s 61 - 73
  • Rørvik, Thor Inge (2014). "...skreven af den samme onde Aand..." : striden mellom Lærde Efterretninger og Jacob Baden, 1767-1768, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  2:1.  s 169 - 191
  • Rørvik, Thor Inge (2014). Det akademiske ansvar som krisesymptom. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 141- 153
  • Rørvik, Thor Inge (2013). "Et formløst øyeblikk". Lovkomiteen av 1814, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel 2.  s 26 - 41
  • Rørvik, Thor Inge (2013). Juristfilosofene. Den glemte integrasjonen av filosofi og rettsvitenskap i Danmark-Norge rundt 1800, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel 8.  s 155 - 178
  • Rørvik, Thor Inge (2013). Niels Treschow, Christian Krohg og straffelovens grunnsetninger, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel 5.  s 85 - 108
  • Rørvik, Thor Inge (2012). "The Generation of 1814", In Jens Elmelund Kjeldsen & Jan Grue (ed.),  Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010.  Retorikförlaget.  ISBN 978-91-86093-09-9.  Kapittel 17.  s 330 - 349

Se alle arbeider i Cristin

  • Rørvik, Thor Inge (2017). The Child in the 19th Century Norwegian School System.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 27. okt. 2017 13:15