Unn Falkeid

Professor - Idéhistorie
English version of this page
Telefon +47-22856056
Mobiltelefon +47 99568527
Rom 605 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Tidligmoderne europeisk idéhistorie og tekstkultur (1300–1700)
 • Renessansehumanisme og bokhistorie
 • Kvinners bidrag i tidligmoderne kunnskapstradisjoner
 • Politisk idéhistorie fra senmiddelalderen (Dante, Marsilius av Padova, Ockham, Birgitta av Sverige og Katarina av Siena)
 • Forbindelsen mellom politikk, estetikk og teologi i middelalderen og renessansen

Forskningsprosjekt

The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy

Utdanning

 • Dr. art. ved Universitetet i Oslo i 2006 på en avhandling om den italienske renessansehumanisten Francesco Petrarca 
 • Cand. philol. ved Universitetet i Oslo i 1994 med fagene italiensk (hovedfag), idéhistorie (mellomfag), og latin (grunnfag)

Erfaring

 • Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2017 
 • Førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 2016
 • Akademiforsker ved Kungliga Vitterhetsakademien og Stockholms universitet (Institutionen för kultur och estetik), 2014–2016
 • Fulbright Visiting Scholar, Yale University. Fellow ved Whitney Humanities Center, Yale University i 2010–2011
 • Postdoktor i litteratur ved Universitetet i Oslo, 2008–2013
 • Universiteteslektor og timelærer i italiensk og litteraturvitenskap, UiO, 2005–2008
 • Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo i italiensk litteratur, 1998-2004 (permisjon 2001–2002). 
 • Redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur ved Gyldendal Norsk Forlag 2001–2002
 • Redaktør for generell litteratur ved Gyldendal Norsk Forlag, 1995–1998 

Nåværende verv

Bibliografi

Se min komplette bibliografi.

Emneord: Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning

Publikasjoner

Bøker

Utvalgte artikler

 • "'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme", Norsk filosofisk tidsskrift (nr. 2-3, 2018).
 • "The Political Discourse of Birgitta of Sweden", i A Companion to Birgitta of Sweden. Red. Maria H. Oen og Claire L. Sahlin. (Brill, 2018).
 • "Birgitta of Sweden, Catherine of Siena, and the two Marys", i Sanctity and Female Authorship in the 14th Century and Beyond: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena. Red. Maria H. Oen and Unn Falkeid (Routledge, 2018).
 • “’Voci puerili’. Children in Dante’s Divine Comedy”, i Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Red. Reidar Aasgaard og Cornelia Horn (Routledge, 2017). 273-289.
 • "Kampen om fortidens stemmer. Birgitta av Sverige og senmiddelalderens politiske kanon", i Grep om fortiden. Perspektiver og metoder i idéhistorie. Red. Ellen Krefting, Espen Schaanning, og Reidar Aasgaard (Oslo: Cappelen Damm, 2017). 101-117
 • “The Perspective of the Guest. Petrarch’s De vita solitaria and De otio religioso”, i The Cambridge Companion to Petrarch. Red. Albert Russell Ascoli og Unn Falkeid (Cambridge University Press, 2015). 111–119.  
 •  ”The Sublime Realism of Gaspara Stampa”, i Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Red. Unn Falkeid og Aileen A. Feng (Ashgate Publishing, 2015). 39–54.
 •  “I skyttel mellom liv og skrift. Petrarca og brevene,” i Unn Falkeid og Håkan Trygger (red..), Aiolos: tidskrift för litteratur, teori och estetik 50-51 (2015). 5–13.
 •  ”Visdom til begjær. Marsilio Ficino og renessansens kjærlighetstraktater”, Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2 (2014): 153–160.
 • “’Helgeninnen med diktersjelen.’ Sigrid Undsets Caterina av Siena lest i lys av nyere forskning”, Edda. Scandinavian Journal of Literary Research 2 (2014): 131–145
 • “En stige godt plantet i jorden. Teologikritikk og politisk motstand i den hellige Birgittas Frågornas bok”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (2014): 38–54.
 • “’Thorn in the flesh’. Pain and poetry in Petrarch’s Secretum”, i Pangs of Love and Longing. Configurations of Desire in Premodern Literature. Red. Anders Cullhed et alt. (Cambridge Scholars Publishing, 2013). 74–89.
 • “Petrarch and the Vision of Rome”, Acta Ad Archeologiam et Artium Historiam Pertinentia Vol. XXV, N.S.11 (2012): 195–207.
 • “Petrarch’s Laura and the Critics”, Modern Language Notes (MLN), Vol. 127, No 1 (2012), Italian Issue Supplement: 64–71.
 • “Da libido dominandi a libido servandi. Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia,” i Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Red. Éva Vígh (Rome: Aracne editrice, 2011). 141–151.
 • “Dante og skjøgen i Babylon. Et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa”, Arr. Idéhistorisk tidsskrift 1 (2010): 89–102.
 • “Petrarch, Mont Ventoux and the Modern Self”, Forum Italicum, Vol. 43, No.1 (2009): 5–29.
 • ”Giuseppe Mazzotta og den utidsmessige litteraturen.” Innledning til den norske oversettelsen av Giuseppe Mazzotta, Cosmopoiesis (Cappelen Akademisk forlag, 2009). 126–151.
 • “In the Footsteps of Dante”, i Dante. A Critical Reappraisal. Red. Unn Falkeid (Unipub: Oslo, 2008). 187–197.  
 • “Ove l’aura si sente. Petrarcas elegi over tapt muntlighet”, Arr. Idéhistorisk tidsskrift 4 (2008): 115–127.
 • “Style, the Muscle of the Soul. Theories on Reading and Writing in Petrarch’s Texts”, Quaderni d’Italianistica, vol. 29, issue 1 (2008): 21–38. 
 • Falkeid, Unn (2018). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy., In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Kapittel 17.  s 273 - 289
 • Falkeid, Unn (2017). Kampen om fortidens stemmer: Birgitta av Sverige og senmiddelalderens politiske kanon, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 6.  s 101 - 117
 • Falkeid, Unn (2015). De vita solitaria and De otio religioso: the perspective of the guest., In Albert Russell Ascoli & Unn Falkeid (ed.),  The Cambridge Companion to Petrarch.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  Chapter 9.  s 111 - 119
 • Falkeid, Unn (2015). I skyttel mellom liv og skrift. Petrarca og brevene.. Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik.  ISSN 1400-7770.  (50-51), s 5- 13
 • Falkeid, Unn (2015). The Sublime Realism of Gaspara Stampa, In Unn Falkeid & Aileen A. Feng (ed.),  Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry.  Ashgate.  ISBN 9781472427069.  Chapter 2.  s 39 - 54
 • Falkeid, Unn & Ascoli, Albert Russell (2015). Introduction, In Albert Russell Ascoli & Unn Falkeid (ed.),  The Cambridge Companion to Petrarch.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  Introduction.  s 1 - 9
 • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (2015). Editors' Introduction, In Unn Falkeid & Aileen A. Feng (ed.),  Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry.  Ashgate.  ISBN 9781472427069.  Introduction.  s 1 - 12
 • Falkeid, Unn (2014). En stige godt plantet i jorden. Teologikritikk og politisk motstand i den hellige Birgittas Frågornas bok.. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 38- 54
 • Falkeid, Unn (2014). "Helgeninnen med diktersjel". Sigrid Undsets CAterina av Siena lest i lys av nyere forskning.. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 131- 145
 • Falkeid, Unn (2014). Visdom til begjær. Marsilio Ficino og renessansens kjærlighetstraktater.. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 153- 160
 • Falkeid, Unn (2013). Forsakelsesns strategier. En lesning av Carin Franzéns studie "Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnelig strategi". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  16(1), s 47- 53
 • Falkeid, Unn (2013). "Thorn in the Flesh": Pain and Poetry in Petrarch's Secretum, In Anders Cullhed; Carin Franzén; Anders Hallengren & Mats Malm (ed.),  Pangs of Love and Longing. Configurations of Desire in Premodern Literature.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-4438-4763-1.  Kapittel.  s 74 - 89
 • Falkeid, Unn (2012). Petrarch and the Vision of Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  25(n.s. 11), s 195- 206
 • Falkeid, Unn (2012). Petrarch's Laura and the Critics. MLN: Modern Language Notes.  ISSN 0026-7910.  127(1), s S64- S71
 • Falkeid, Unn (2012). V. Stanley Benfell. The Biblical Dante. Renaissance quarterly.  ISSN 0034-4338.  65(3), s 980- 982 . doi: 10.1086/668376
 • Falkeid, Unn (2011). Da libido dominandi a libido servandi. Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia, I: Éva Vigh (red.),  Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario.  Aracne editrice.  ISBN 978-88-548-3962-5.  Kapittel 13.  s 131 - 151
 • Falkeid, Unn (2011). Zygmunt G. Baranski and Martin McLaughlin, eds., Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance quarterly.  ISSN 0034-4338.  (1), s 157- 158
 • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon et politisk oppgjør i det tidligmoderne Europa. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 89- 102
 • Falkeid, Unn (2009). Giuseppe Mazzotta og den utidsmessige litteraturen, I:  Cosmopoiesis. Renessansens prosjekt.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30255-9.  Etterord.  s 126 - 152
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch, Mont Ventoux and the Modern Self. Forum italicum.  ISSN 0014-5858.  43(1), s 5- 28
 • Falkeid, Unn (2008). "Ove l'aura si sente". Petrarcas elegi over tapt muntlighet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 115- 128
 • Falkeid, Unn (2008). Petrarch in the footsteps of Dante, In Unn Falkeid (ed.),  Dante. A Critical Reappraisal.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-347-9.  kapittel.  s 187 - 197
 • Falkeid, Unn (2008). Style, the Muscle of the Soul. Theories on Reading and Writing in Petrarch's Texts. Quaderni d'Italianistica.  ISSN 0226-8043.  XXIX(1), s 21- 39

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkeid, Unn (2017). The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena. Harvard University Press.  ISBN 9780674971844.  288 s.
 • Ascoli, Albert Russell & Falkeid, Unn (ed.) (2015). The Cambridge Companion to Petrarch. Cambridge University Press.  ISBN 9781107006140.  266 s.
 • Falkeid, Unn & Feng, Aileen A. (ed.) (2015). Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry. Ashgate.  ISBN 9781472427069.  222 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
 • Falkeid, Unn (ed.) (2008). Dante. A Critical Reappraisal. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-347-9.  255 s.
 • Falkeid, Unn (2007). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Unipub forlag.  ISBN 9788274773127.  295 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkeid, Unn (2018). Birgitta av Sveriges politiske visjoner og intellektuelle arv i Italia.
 • Falkeid, Unn (2018). Dante og den nye respekten for barn. Aftenposten.
 • Falkeid, Unn (2018). Mary Rescued: Vittoria Colonna and Reformed Petrarchism.
 • Falkeid, Unn (2017). Fransiskanernes frihetskamp under pavetiden i Avignon..
 • Falkeid, Unn (2017). Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy..
 • Falkeid, Unn (2016). Petrarch Studies Today..
 • Falkeid, Unn (2016). Reconsidering Birgitta of Sweden and Catherine of Siena in the Canon of European Political Thought..
 • Falkeid, Unn (2015). Body and Politics in Fourteenth-Century Literature.
 • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body f the Church.
 • Falkeid, Unn (2015). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 • Falkeid, Unn (2015). Crucial Childhoods. Dante and the Reappraisal of Children in Late Medieval Italy..
 • Falkeid, Unn (2015). The Burden of Nothingness. Birgitta of Sweden's Jerusalem Visions..
 • Falkeid, Unn (2015). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso..
 • Falkeid, Unn (2015). The Widow and the Martyr. Staging the Ecclesiastic Crisis in Trexento Rome..
 • Falkeid, Unn (2014). An unsuccessful ascent. Birgitta of Sweden's Liber questionum and the critique of Mathias of Linköping and Bonaventure..
 • Falkeid, Unn (2014). Caught between Flight and Faith: Piccarda and Dante's Pradiso III..
 • Falkeid, Unn (2014). Marsilius av Padova og kampen mot pavens maktfullkommenhet..
 • Falkeid, Unn (2014). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome..
 • Falkeid, Unn (2014). The Perspective of the Guest. Petrarch's De vita solitaria and De otio religioso..
 • Falkeid, Unn (2014). The Sublime Realism of Gaspara Stampa.
 • Falkeid, Unn (2013). Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
 • Falkeid, Unn (2013). Dante, Justinian and the question of Europe.
 • Falkeid, Unn (2013). Dantes Inferno.
 • Falkeid, Unn (2013). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
 • Falkeid, Unn (2013). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradis VI.
 • Falkeid, Unn (2012). Gaspara Stampa and the Sublimity of Passions.
 • Falkeid, Unn (2012). Strewn with Ruins. Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome.
 • Falkeid, Unn (2012). The Biblical Dante. Renaissance quarterly.  ISSN 0034-4338.  65(3), s 980- U496 . doi: 10.1086/668376
 • Falkeid, Unn (2012). The Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch’s Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). A ladder fixed on earth. Revelation and Resistance in Birgitta’s Liber Questionum.
 • Falkeid, Unn (2011). Dante the Lyric and Ethical Poet: Dante lirico e etico. Renaissance quarterly.  ISSN 0034-4338.  64(1), s 157- 158 . doi: 10.1086/660372
 • Falkeid, Unn (2011). Dante, Avignon, and the Roman Law.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Oain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2011). Thorn in the Flesh. Pain and Poetry in Petrarch's Secretum.
 • Falkeid, Unn (2010, 19. januar). Cosmopoiesis; renessansens prosjekt. Bokpresentasjon. [Internett].  Salongen. Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Cupidity and the Veil of Light. Dante's Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Da "libido dominandi" a "libido servandi".Il Paradiso VI di Dante letto alla luce de la Monarchia.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante e la libertà universale.
 • Falkeid, Unn (2010). Dante og skjøgen i Babylon.
 • Falkeid, Unn (2010). Logikk og maktbegjær i Dantes Paradiso VI.
 • Falkeid, Unn (2010). Transformations of lust for power in Dante’s Comedy.
 • Falkeid, Unn (2009). Dante and Universal Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). L’elegia di Petrarca dell’oralità perduta.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
 • Falkeid, Unn (2009). Marsilius of Padua and the Freedom of the Citizens.
 • Falkeid, Unn (2009). Ove l'aura si sente. Petrarch's Elegy for Lost Orality.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarca e l'elegia dell'oralità perduta.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and Intellectual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Freedom of Thought.
 • Falkeid, Unn (2009). Petrarch and the Vision of Rome.
 • Falkeid, Unn (2009). Rome: Babylon or the New Jerusalem?.
 • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and Individual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2009). William of Ockham and the Individual Freedom.
 • Falkeid, Unn (2008). Anakronismens nødvendighet.
 • Falkeid, Unn (2008). Marsilius av Padova og opprøret i Avignon. En politisk kontrovers i tidligmoderne Europa.
 • Falkeid, Unn (2008). Modernitetens tilsynekomst.
 • Falkeid, Unn (2008). Petrarch’s Laura and the critics.
 • Falkeid, Unn (2007). Heterodoksi og humanisme under pavtiden i Avignon.
 • Falkeid, Unn (2007). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2007). Marsilius of Padua and the way to freedom.
 • Falkeid, Unn (2007). Petrarch, St. Augustine and the Ascent of Mont Ventoux.
 • Falkeid, Unn (2007). Style, the Muscle of the Soul.
 • Falkeid, Unn (2007). The Way to Freedom. A Political Discussion in Early Modern Europe.
 • Butenschøn, Unn Falkeid (2006). Petrarca og det moderne selvet. En lesning av canzone 129. Acta Humaniora. 246. Vis sammendrag
 • Falkeid, Unn (2006). In the Footsteps of Dante.
 • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2006). Italiensk renessanse.
 • Falkeid, Unn (2006). Petrarcas nihilisme.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juli 2016 10:28 - Sist endret 24. mai 2018 22:30