Haakon Andreas Bekeng-Flemmen

Stipendiat - Idéhistorie
English version of this page
Mobiltelefon 926 68 922
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus (3. etg.) Blindernveien 31 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

• Mellomkrigstidens idéhistorie
• Norsk kultur- og moraldebatt
• Blasfemi og ytringsfrihet i 1930-tallets Norge
• Kulturradikalismen i Norden
• Psykoanalysens historie i Norge

Bakgrunn

• Master i idéhistorie med et prosjekt om Ingjald Nissen
• Tidligere redaktør og journalist
• Kulturradaktør i Klassekampen 2012–2016
• Redaktør for Salongen.no 2009–2012
• Journalist i Ny Tid og andre norske aviser
• Seminarlærer ved Arkitektur- og designhøgskolen 2009–2010
• Medlem av Nordisk sommeruniversitets arrangementskomité 2013

Verv

• Redaksjonsmedlem i Arr – idéhistorisk tidsskrift siden 2008
• Redaksjonsrådsmedlem i Museumsnytt
• Vara til instituttstyret ved IFIKK 

Emneord: Idehistorie, Norsk idéhistorie, Mellomkrigstiden, Kulturkamp, Blasfemi, Ytringsfrihet og demokrati

Publikasjoner

 • Bekeng-Flemmen, Haakon (2017). Ved et tideverv. Forestillingen om en kulturell krise i Norge på 1930-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 73- 89
 • Flemmen, Haakon (2014). Fundamentalism, Nazism and The Inferiority Complex, In Lene Auestad (ed.),  Nationalism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocentrism and Xenophobia.  Karnac Books.  ISBN 9781780491028.  Chapter seven.  s 129 - 140
 • Flemmen, Haakon (2012). Drømmen om verdiene: brytningene i den nykantianske Skillelinjen-kretsen. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (1), s 30- 45 Vis sammendrag
 • Flemmen, Haakon (2012). Kulturradikalismens tidlige begrepshistorie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 61- 69
 • Flemmen, Haakon (2009). Hersketeknikk - en begrepshistorie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 97- 108

Se alle arbeider i Cristin

 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 1
 • Flemmen, Haakon & Madsen, Ole Jacob (2014, 20. mars). På selvhjelpens avveier.  Klassekampen.
 • Flemmen, Haakon & Madsen, Ole Jacob (2014, 07. april). På selvhjelpens avveier. [Internett].  Salongen - Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Flemmen, Haakon (2013, 11. mai). Da folket ble til masse.  Klassekampen.
 • Flemmen, Haakon (2011). Fremtiden. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 1- 1
 • Flemmen, Haakon (2010). Psykoanalysen i Norge. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2-3), s 1- 1
 • Flemmen, Haakon (2009). Flere innledende tekster, I: Kjetil Jakobsen (red.),  Verdensborgerskapets idéhistorie. 1. Den vestlige tradisjonen.  Unipub forlag.  ISBN 9788274773493.  Flere innledende tekster, i samarbeid med Kjetil Jakobsen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2016 10:57 - Sist endret 23. aug. 2017 09:14