Mathildes antikkblogg - Side 2

Publisert 27. feb. 2017 13:00

 Å studere antikken i ettertiden har lenge vært en artig ting man har gjort i tillegg til de «egentlige» antikkstudiene, men de bør snarere være en integrert del av et hvert antikkstudium.