Per Erik Solberg

English version of this page
Rom GM 513
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

  • Semantikk
  • Discourse Representation Theory
  • Latinsk grammatikk
  • Semantisk analyse av indirekte tale
  • Korpuslingvistikk

Bakgrunn

Pågående forskning

PhD-prosjektet "Langdistanserefleksivers semantikk og pragmatikk" ser på hvordan latin kan integreres i en tverrlingvistisk teori om langdistanserefleksiver. Latin har langdistanserefleksiver i indirekte tale. Eksisterende semantiske teorier om langdistanserefleksiver kan ikke fullt ut gjøre greie for de latinske dataene. Dette prosjektet vil forsøke å bøte på det.

Emneord: Klassiske språk, Latin, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Semantikk

Publikasjoner

Solberg, P.E., Skjærholt, A., Øverlid, L., Hagen, K., Johannessen, J.B. 2014. The Norwegian Dependency Treebank. Proceedings of LREC 2014. Reykjavik, Iceland.

Solberg, P.E. 2013. Building gold-standard treebanks for Norwegian. Proceedings of NODALIDA 2013, Linköping Electronic Conference Proceedings #85, s. 459-464.

Se alle arbeider i Cristin

  • Solberg, Per Erik (2013). Building gold-standard treebanks for Norwegian.
  • Solberg, Per Erik (2011). Long-distance anaphora in Latin.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. apr. 2014 12:16 - Sist endret 7. feb. 2017 13:13