peresolb

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Semantikk
 • Discourse Representation Theory
 • Latinsk grammatikk
 • Semantisk analyse av indirekte tale
 • Korpuslingvistikk

Bakgrunn

Pågående forskning

PhD-prosjektet "Langdistanserefleksivers semantikk og pragmatikk" ser på hvordan latin kan integreres i en tverrlingvistisk teori om langdistanserefleksiver. Latin har langdistanserefleksiver i indirekte tale. Eksisterende semantiske teorier om langdistanserefleksiver kan ikke fullt ut gjøre greie for de latinske dataene. Dette prosjektet vil forsøke å bøte på det.

Emneord: Latin, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Semantikk, Klassiske språk

Publikasjoner

Solberg, P.E., Skjærholt, A., Øverlid, L., Hagen, K., Johannessen, J.B. 2014. The Norwegian Dependency Treebank. Proceedings of LREC 2014. Reykjavik, Iceland.

Solberg, P.E. 2013. Building gold-standard treebanks for Norwegian. Proceedings of NODALIDA 2013, Linköping Electronic Conference Proceedings #85, s. 459-464.

 • Øvrelid, Lilja; Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Solberg, Per Erik & Johannessen, Janne Bondi (2018). The LIA Treebank of Spoken Norwegian Dialects, In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Christopher Cieri; Thierry Declerck; Sara Goggi; Koiti Hasida; Hitoshi Isahara; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Hélène Mazo; Asuncion Moreno; Jan Odijk; Stelios Piperidis & Takenobu Tokunaga (ed.),  Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation.  European Language Resources Association.  ISBN 979-10-95546-00-9.  Article.  s 4482 - 4488 Vis sammendrag
 • Hammer, Hugo Lewi; Solberg, Per Erik & Øvrelid, Lilja (2014). Sentiment classification of online political discussions: a comparison of a word-based and dependency-based method, In Alexandra Balahur (ed.),  5th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment & Social Media Analysis.  Association for Computational Linguistics.  ISBN 978-1-634392-06-8.  1.  s 90 - 96 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solberg, Per Erik; Skjærholt, Arne; Øvrelid, Lilja; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2014). The Norwegian Dependency Treebank, In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Hrafn Loftsson; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Asuncion Moreno; Jan Odijk & Stelios Piperidis (ed.),  Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14).  European Language Resources Association.  ISBN 978-2-9517408-8-4.  Kapittel.  s 789 - 795 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solberg, Per Erik (2013). Building gold-standard treebanks for Norwegian. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.  85, s 459- 464 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Solberg, Per Erik (2017). The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solberg, Per Erik (2013). Building gold-standard treebanks for Norwegian.
 • Solberg, Per Erik (2011). Long-distance anaphora in Latin.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. apr. 2014 12:16 - Sist endret 7. feb. 2017 13:13