Timo Korkiakangas

Postdoktor - Gresk og latin
English version of this page
Telefon +47-22854780
Rom 520 (Georg Morgenstiernes hus)
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesseområder

Jeg er interessert i språkhistorie, spesielt i endring og variasjon i senlatinen: jeg synes at overgangsfasen mellom latin og romanske språk er fascinerende. Mitt spesialfelt er diakron syntaks og semantikk i det senlatinske dokumentspråket. Forskningsdataene mine består av tidligmiddelalderlige privatdokumenter, dvs. chartae, skrevet på en temmelig substandard latin på pergament i Toscana i de 8. og 9. århundrene e.Kr. Jeg anvender utvalgte IT-baserte metoder, for eksempel treebanking (syntaktisk orientert korpuslingvistikk) og nettverksvisualisering som jeg forsøker å tilpasse til behovene til historisk lingvistikk. Selv om jeg fokuserer på latinen i dokumentene, ser jeg fram til å avsløre mer generelle tendenser om hvordan språkendringen som finner sted i det muntlige språket reflekteres i det skriftlige. Dette betyr å ta kvantitativt hensyn til diakrone, diatopiske og diastratiske perspektiver, samt særtrekk av individuelle skrivere. Utenom språkvitenskapelige spørsmål er jeg også veldig interessert i middelalderlig diplomatikk og manuskriptstudier så vel som gammel historie og litteratur overhodet.


Bakgrunn

Jeg har studert latin, gammelgresk, italiensk, lingvistikk og middelalderhistorie ved universitetene i Jyväskylä og Helsingfors, Finland. Mastergraden min er i latinsk lingvistikk ved Universitetet i Jyväskylä. Etter det fullførte jeg doktorgradsstudiene ved Universitetet i Helsingfors, der jeg forsvarte min doktoravhandling som heter "Subject Case in the Latin of Tuscan Charters of the 8th and 9th Centuries" i januar 2016. Jeg har hatt æren av å jobbe som stipendiat ved Wihuris Stiftelse ved det Finske Instituttet i Roma i 2011-2012 og som doktorgradsstipendiat i den finske doktorgradsskolen Langnet i 2012-2014. I 2007-2008 utførte jeg Diplôme Européen d'Études Médiévales (Fidem) i Roma.

Emneord: Treebanking, Klassiske språk, Latin, Digital humaniora, Historisk språkvitenskap

Publikasjoner

 • Korkiakangas, Timo (2017). Spelling variation in historical text corpora: The case of early medieval documentary Latin. Digital Scholarship in the Humanities.  ISSN 2055-7671.
 • Korkiakangas, Timo (2016). Morphosyntactic realignment and markedness change in Late Latin: Evidence from charter texts. Pallas.  ISSN 0031-0387.  102, s 287- 296

Se alle arbeider i Cristin

 • Korkiakangas, Timo (2016). Subject Case in the Latin of Tuscan Charters of the 8th and 9th Centuries. Societas Scientiarum Fennica.  ISBN 978-951-653-412-4.  276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Korkiakangas, Timo (2017). Measuring spelling variation and morphosyntactic competence in documentary Latin.
 • Korkiakangas, Timo (2017). Measuring spelling variation and morphosyntactic competence: a methodological answer to a question never before asked for Latin.
 • Korkiakangas, Timo (2017). Quantifying spelling variation: scribes’ command of Early Medieval documentary Latin.
 • Korkiakangas, Timo (2017). Residui del sistema a due casi nel latino notarile della Toscana altomedievale.
 • Korkiakangas, Timo (2017). Spelling variation and scribes' command of documentary Latin: a computational approach.
 • Korkiakangas, Timo (2017). Spoken Language Behind Written Texts.
 • Korkiakangas, Timo & Valentini, Cecilia (2017). The grammaticalization of the prepositional phrase with de as an adnominal modifier from Classical to Late Latin.
 • Korkiakangas, Timo (2016). Latinan kieli antiikin hämäristä nykypäivän romaanisiin kieliin.
 • Korkiakangas, Timo (2016). Scribes and Late Latin Charters: a treebank-based study of the language competence of scribes.
 • Korkiakangas, Timo (2016). Spoken Language behind Written Texts: Treebanking Medieval Latin Charters.
 • Korkiakangas, Timo (2016). Transitivity and subject case selection in the Late Latin charter genre.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 09:47 - Sist endret 2. feb. 2018 10:04