Personer med emneord «Kunsthistorieforeleser»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Øivind Lorenz Storm Bjerke Bjerke, Øivind Lorenz Storm Professor +47-22855379 90888086 90888086 o.l.s.bjerke@ifikk.uio.no Kunsthistorieforeleser, Kunsthistorie
Bilde av Ina Blom Blom, Ina Professor 22855366 ina.blom@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Avantgarde, Estetikk, Kunstteori, Kunst og teknologi, Medieestetikk, Mediearkeologi, Modernisme, 20. århundre, Kunsthistorieforeleser
Bilde av Kjetil Fallan Fallan, Kjetil Professor +47-22858613 +47-90937874 kjetil.fallan@ifikk.uio.no Kunsthistorieforeleser, Modernisme, Populærkultur, Designhistorie, Modernitet, Kunsthistorie, Design og arkitektur, Kulturhistorie
Bilde av Anny Fremmerlid Fremmerlid, Anny Førstelektor +47-22857354 +47-92416141 anny.fremmerlid@ifikk.uio.no Modernisme, Kunsthistorieforeleser, Grafikk, Naturalisme, Kunsthistorie
Bilde av Espen Johnsen Johnsen, Espen Professor +47-22858178 espen.johnsen@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Arkitektur, Design, Kunsthistorieforeleser
Bilde av Lena Liepe Liepe, Lena Professor +47-22856149 lena.liepe@ifikk.uio.no Middelalder, Historiografi, Kunsthistorie, Bild og kult, Kunsthistorieforeleser, Museer og museologi, Ikonografi, Billedtolkning og billedforståelse, Bokmaleri
Bilde av Einar Robert Petterson Petterson, Einar Robert Professor +47-22855368 e.r.petterson@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Kunsthistorieforeleser
Bilde av Øystein Sjåstad Sjåstad, Øystein Førsteamanuensis +47-22841057 +47 90649434 oystein.sjastad@hf.uio.no Semiotikk, Modernisme, Kunsthistorie, tegneserier, Kunsthistorieforeleser
Bilde av Brigitte Stolpmann Stolpmann, Brigitte Universitetslektor +47-22855327 brigitte.stolpmann@ifikk.uio.no Dokumentarisme, Kunsthistorieforeleser, fotografi, Visuell kommunikasjon, Formidling, Kunsthistorie, Portrett
Bilde av Per Sigurd Tveitevåg Styve Styve, Per Sigurd Tveitevåg Førsteamanuensis +47-22855308 p.s.t.styve@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Kunsthistorieforeleser
Bilde av Aron Vinegar Vinegar, Aron Professor +47-22857178 aron.vinegar@ifikk.uio.no Estetikk, Kunstteori, Kunsthistorie, Postmodernisme, Design og arkitektur, Kunstfilosofi, Modernisme, Fotografihistorie, Kunsthistorieforeleser, Visuell kultur
Bilde av Pasi Väliaho Väliaho, Pasi Professor +47-22845503 pasi.valiaho@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Kunsthistorieforeleser