Anny Fremmerlid

Førstelektor - Kunsthistorie
Bilde av Anny Fremmerlid
English version of this page
Telefon +47-22857354
Mobiltelefon +47-92416141
Rom 507 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Norsk og internasjonal grafikkhistorie, grafiske teknikker, norsk bildekunst fra 1800- og 1900-tallet.                                                                                                                          

Veiledning av studenter i faglig utvikling og akademisk skriving på BA-nivå.

Tilrettelegger for bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning

Academic Interest

Norwegian and international printmaking history, printmaking techniques, norwegian visual arts from the 19th and 20th century.                                                                                  

Guidance of students in academic writing and development at BA level.

Facilitates the use of digital tools in teaching and research.

 

Undervisning/Teaching

KUN3090 - Bacheloroppgave i kunsthistorie/Bachelor Thesis in Art History

KUN2512 - Kunst på papir/Art on Paper

KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie/Introduction to Art History

KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renssanesen/Visual Arts and Architecture from Antiquity to the Renaissance

KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid/Visual Arts and Architecture from Baroque to contemporary art

 

Bakgrunn

Cand. philol. med hovedfag i kunsthistorie (2004). Jeg har jobbet som frilans skribent og foredragsholder (2004-2009), og vært prosjektmedarbeider for utstillinger ved Bergen Kunstmuseum og Henie-Onstad Kunstsenter, Kongsvinger museum/Kvinnemuseet (prosjektansvarlig), Glåmdalsmuseet, Elverum, og medarbeider for bokutgivelsen Kunstnerforbundets første 100 år 2010-2011

Ansatt som universitetslektor ved UiO, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) i 2008. Førstelektor samme sted 2016.

Tilrettelegger for bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning: KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie. Undervisningswiki 

KUN 2061/4061, KUN2062/4062, KUN2063/4063 - Norsk og nordisk billedkunst. Undervisningwiki

"Forståelse og fortolkning av middelalderens bilder"/"Means and Methodes for the Study of Medieval Iconography". Forskningswiki

2011: Lukket prosjektwiki hvor fagfeller utarbeider en forskningsbasert antologi. Forkningsprosjektet her tittelen "Medieval Iconography: Means and Methods".

2010: Lukket prosjekt-wiki hvor fagfeller utarbeider en forskningsbasert antologi til utstillingen "Brytningar. Norsk arkitektur 1945-1965". Prosjek i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

2013: Blogg: Designkultur Dette er en undervisningsblogg for studenter på emnet KUN2201/4201 - Designkultur: 10 ting

2016: Omeka: Arkitekturutstillinger Dette er en undervisningsplattform for studenter på emnet KUN2135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media

 

Background

Cand. Philol. with major in art history (2004). I have worked as a freelance writer and lecturer (2004-2009), and has been a project employee for exhibitions at several museums, including Bergen Art Museum, Henie-Onstad Art Center and Kongsvinger Museum / Women's Museum (project manager). Employee for the publication Kunstnerforbundets første 100 år 2010-2011/Artist Association's first 100 years 2010-2011 (2011).

Employed as lecturer at UiO, Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas in 2008. Senior lecturer at the same place 2016.

 

Verv og medlemskap

Siden 2015: Verneombud, IFIKK

Siden 2015: Fagansvar for "Norsk bildende kunst 1945-1990", Store norske leksikon, online

Positions and memberships

Since 2015: Safety representative, IFIKK

Since 2015: Responsible for "Norwegian Visual Art 1945-1990",  Store norske leksikon, online (The Great Norwegian Encyclopedia, an edited, online encyclopedia)

 

 

 

Emneord: Modernisme, Kunsthistorieforeleser, Grafikk, Naturalisme, Kunsthistorie

Publikasjoner

Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016. Open access

Prosjektmedarbeider: Kunstnerforbundets 100-årsjubileum.Registrering og publisering av KFs utstillinger gjennom 100 år, fra 1910/1911-2011.

Oversikt over samtlige kunstnere og utstillinger inngår også i Hans-Jakob Brun, Kunstnerforbundets første 100 år, Kunstnerforbundet, 2011.

 

 

  • Fremmerlid, Anny (2012). Erik Werenskiolds grafikk og Paul Cézanne. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 164- 171

Se alle arbeider i Cristin

  • Fremmerlid, Anny (2016). Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55246-6.  182 s. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Fremmerlid, Anny (2010). Inger Sitter: monotypier. Kunstverket galleri.  ISBN 9788299842303.  86 s.
  • Fremmerlid, Anny (2007). Knut Rumohr - tresnitt og xylografi. Bergen Kunstmuseum.  ISBN 978-82-91808-34-5.  148 s.
  • Fremmerlid, Anny (2006). Liti Kjersti og andre Werenskiold-illustrasjoner. Kongsvinger museum.  ISBN 82-91997-07-1.  68 s.
  • Fremmerlid, Anny (2005). Erik Werenskiold - 150-årsfeiring. Kongsvinger museum.  ISBN 82-91997-06-3.  59 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:55 - Sist endret 29. des. 2017 11:22