Erik Mørstad

Førsteamanuensis - Kunsthistorie
Bilde av Erik Mørstad
English version of this page
Telefon +47-22855567
Mobiltelefon 90724482
Rom 525 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning og faglige interesser

Fransk film og filmhistorie

Modernismens kunst og teori etter 1857 og billedkunst i det 20. århundre frem til samtidskunsten

Praktisk leksikografi

Kunstsosiologi

 

Pågående forskning

Nathalie Heinichs kunstsosiologi

 

Bakgrunn

Dr.philos., UiO

Mag.art., UiO

Cand.mag., UiO (allmenn litteraturvitenskap, idéhistorie, kunsthistorie, nordisk språk og litteratur)

Jeg har arbeidet ved Norsk Billedhoggerforening, Vigeland-museet, Munch-museet, Statens lærerhøgskole i forming (Oslo), Arbeiderbladet, Universitetet i Oslo (kommentarer til prosjektet Henrik Ibsens Skrifter).

Tilknyttet Store Norske Leksikon.

 

 

 

 

Undervisning:

Bachelornivå:

Masternivå:

Emneord: Modernisme/modernitet, appropriasjon, Edvard Munch, Gustav Vigeland, fransk film, Pierre Bourdieu, Nathalie Heinich, Henrik Ibsen

Publikasjoner

 • Mørstad, Erik (2013). Edvard Munchs tidlige tegneundervisning, I: Magne Roger Bruteig (red.),  Munch på papir.  Munch-museet, Mercatorfonds.  ISBN 9788293140283.  Kapittelnummer 3.  s 80 - 87
 • Mørstad, Erik (2013). Munch and the Literary. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 206- 217
 • Mørstad, Erik (2012). Christian Krohgs Albertine og fransk litteratur. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 146- 153
 • Mørstad, Erik (2012). Krohg og Brandes: vennskap og faglig dialog, I:  Christian Krohg. Bilder som griper.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-067-5.  Kapittel.  s 87 - 100
 • Mørstad, Erik (2012). Munch's Impact on Europe, In Hubert Van Den Berg; Irmeli Hautamäki; Benedikt Hjartarson; Torben Jelsbak; Rikard Schönström; Per Stounbjerg; Tania Ørum & Dorthe Aagesen (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925.  Rodopi.  ISBN 9042036206.  Part 1.  s 81 - 90
 • Mørstad, Erik (2011). Magne Malmangers "Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel". Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 100- 109 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2011). Munchs modernisme, I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  5.  s 55 - 67 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2011). Werenskiolds modernisme, I: Øystein Ustvedt & Marianne Yvenes (red.),  Erik Werenskiold 1855-1938.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-058-3.  6.  s 71 - 81
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 277 - 345
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 343 - 416
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Dikt : 1844-1906, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 7 - 335
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 339 - 342
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 417 - 876
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Lille Eyolf : 1894, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 363 - 474
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Fruen fra havet : 1888, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  s 413 - 562
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav & Ystad, Vigdis (2009). Hedda Gabler : 1890, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 7 - 228
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Byggmester Solness : 1892, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 229 - 362
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna & Ystad, Vigdis (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, I:  Kjærlighedens komedie : 1862.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 57 - 335
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Samfundets støtter : 1877, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  s 7 - 183
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Mørstad, Erik (2008). Billedkunst og kulturhistorie, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 7.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  Ord- og sakkommentarer.
 • Mørstad, Erik (2008). "Din hud mot min" - et maleri av Inger Sitter, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  6.  s 48 - 51
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munch: Dannelse og utdannelse. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  91(1), s 18- 31
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munchs første skoleår: lærere og lærebøker i tegning, I: Ydstie Ingebjørg & Mai Britt Guleng (red.),  Munch blir "Munch". Kunstneriske strategier 1880-1892.  Labyrinth Press.  ISBN 9788290128604.  1.  s 20 - 33
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer til Ibsens brev, I:  Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  Ord- og sakkommentarer.
 • Mørstad, Erik (2008). Naum Gabo i Kristiania, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  3.  s 28 - 34
 • Mørstad, Erik (2007). (Kommentarer, uten tittel) Bidrag til kommentarer til Brand og Peer Gynt, manus 15 sider, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter, bind 5, kommentarbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18990-3.  Kommentarer.
 • Mørstad, Erik (2007). The Improvisations of Edvard Munch. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 138- 159
 • Mørstad, Erik (2006). "Badende menn": Kroppspolitikk, kroppsteknikk og kroppspleie, I: Ingebjørg Ydstie & Karen E. Lerheim (red.),  Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930.  Labyrinth Press.  ISBN 82-90128-50-9.  Kapittel.  s 65 - 74
 • Mørstad, Erik (2006). Foreword, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Forord.  s 3 - 3
 • Mørstad, Erik (2006). Gabo-konstruert hode nr. 2. Billedkunst.  ISSN 0908-0465.  14(2), s 3- 5
 • Mørstad, Erik (2006). Introduction, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Innledning.  s 7 - 14
 • Mørstad, Erik (2006). Responding til "Self-Portrait with Cigarette": a case history, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Kapittel.  s 87 - 120
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852: I billedgalleriet vindusmotivet. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  89(3), s 146- 161
 • Mørstad, Erik (2005). Dynamisk og oversiktlig om et komplisert emne: Atle Næss, Munch. En biografi. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 118- 126
 • Mørstad, Erik (2005). Fasettert, men usammenhengende bilde av Edvard Munch. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  88(4), s 267- 273
 • Mørstad, Erik (2005). Il linguaggio formale di Edvard Munch: formule e caricature, I: Øivind Storm Bjerke & Achille Bonito Oliva (red.),  Munch 1863-1944.  Skira.  ISBN 88-7624-237-6.  Kapittel.  s 41 - 55
 • Mørstad, Erik (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kapittel.
 • Mørstad, Erik (2005). Nesch og Winge. En analyse av monumentalverkene "Sildefiske" og "Båtfrise", I: Arnt Normann Fredheim & Karen Lerheim (red.),  1905-1935 Ekspresjon! Edvard Munch - tysk og norsk kunst i tre tiår.  Labyrinth Press.  ISBN 82-90128-49-5.  Kapittel.  s 83 - 110
 • Mørstad, Erik (2004). Christian Krohg i Skagen: et norsk perspektiv, I: Annette Johansen & Mette Bøgh Jensen (red.),  Christian Krohg og Skagen.  Skagens Museum og Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 87-91048-04-4.  kapittel.  s 12 - 22
 • Mørstad, Erik (2004). Kunstneren som motiv: 1878-1900. Teoretisk og ikongrafisk kontekst, I: Janike sverdrup Ugelstad (red.),  Portrett i Norge.  norsk folkemuseum.  ISBN 82-7393-143-9.  1.  s 14 - 37
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs Livsfrise: Struktur, kontekst og kritikk. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 87, nr 3), s 122-155 : ill. Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs maleri Aske: analyse, tolkninger og kontekst. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 38- 53 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2004). Munch og Böcklin. En komparativ analyse. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 87, nr 3), s 156-174 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munch under Medusas hode. En face.  ISSN 1502-7155.  (1), s 4- 17
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs bruk av slagskygger. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 66- 97
 • Mørstad, Erik (2002). Kjærlighetens forvandlinger, I: Karen Lerheim & Gunnar Sørensen (red.),  Edvard Munch. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918.  Munch-Museet og Labyrinth Press, Oslo.  s 85 - 93
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 74- 98 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 2- 29 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (1998). Jung og Picasso - Henderson og Pollock. Jungianismen som billedanalytisk verktøy. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 18- 59 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Vibeke Waallann; Mørstad, Erik; Sauge, Birgitte & Yvenes, Marianne (2012). Christian Krohg. Bilder som griper. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-067-5.  208 s.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Wiger, Ellen Nessheim & Ystad, Vigdis (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co.  592 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18993-7.  860 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Mørstad, Erik (red.) (2007). Malerileksikon. Motivtyper, teorier og teknikker. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-283-0.  309 s.
 • Mørstad, Erik (red.) (2007). Skulpturleksikon. Billedhuggerkunstens begrepsverden. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-284-7.  141 s.
 • Mørstad, Erik (ed.) (2006). Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  225 s.
 • Mørstad, Erik (2003). Håndbok for hovedfagsstudenter. Kunsthistorie, IAKK, UiO.  ISBN 82-91391-12-2.  59 s.
 • Mørstad, Erik (2000). Visuell analyse. Metode og skriveråd. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-010-1.  112 s. Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (1996). Malerileksikon. Teknikker, motivtyper og estetikk. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0596-4.  327 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørstad, Erik (2016). Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian & Solberg, Olav (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 95 - 153
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske innførsler, kommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 9 : Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  Hedda Gabler.
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske kommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  Brev 1880-89.
 • Mørstad, Erik (2009). Sakkommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 11 : innledning og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18943-2.  Digte.
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Innledninger og kommentarer til "Svanhild", "Kjælighedens Komedie" og "Kongs-Emnerne".  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18987-6.  Del.
 • Mørstad, Erik (2008). Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  Del.
 • Mørstad, Erik (2007). Edvard Munch som anomisk kunstner.
 • Mørstad, Erik (2007). Guest Editor: Editorial. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 137
 • Mørstad, Erik (2006). Edvard Munch´s Formulas: Aspects of the Formal Language.
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852.
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen + Michelangelo = Sant?. Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen og Michelangelos "Moses".
 • Mørstad, Erik (2006, 09. mars). Munch lagt under lupa.  Klassekampen.
 • Mørstad, Erik (2006). Naum Gabo in Norway. "Constructed Head no. 2", 1916/65.
 • Mørstad, Erik (2003). Dag Solhjell: Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 139- 142
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs Livsfrise som utstillingsprosjekt.
 • Mørstad, Erik (2003). Øivind Storm Bjerke: Niclas Gulbrandsen. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 259- 261

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 9. feb. 2018 11:46