gustavjp

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Martin Heidegger, Edvard Munch, døden, modernitet, estetikk, kunsthistorisk metodologi, fenomenologi.

Bakgrunn

Bachelor og master i program for Estetikk fra Univesitetet i Oslo (2008-2013).

Empathy, Art, Truth: On the Phenomenology of Aesthetic Experience by Mikel Dufrenne 

Pågående forskning

Avhandlingen "On the Pictorial Thinking of Death: A Study in Martin Heidegger's Unthought Art History of Being Regarding Edvard Munch's The Sick Child and Metabolism" tar utgangspunkt i Stanislaw Przybyszewski sin påstand fra 1894 om at Edvard Munchs kunst er "nesten en malt filosofi." Basert på spørsmålene denne påstanden vekker forsøker avhandlingen å utfolde en kunsthistorisk tilnærming der kunstverk ikke bare er av betydning for, eller illustrasjoner av, filosofi, men er selv en slags malt filosofi – en billedtenkning. Gjennom en undersøkelse av Martin Heideggers filosofi om kunst, tenkning, og værenshistorie foreslår avhandlingen at det tilhører en utenkt værens-kunsthistorie til Heideggers tenkning. Det vil si at Heideggers filosofi impliserer et perspektiv hvorfra kunstverk kan ses som medvirkende i utformingen av de historiske forandringene av vår mest grunnleggende forståelse av hva det vil si å være.

Oppgaven er avgrenset til å undersøke én av de mulige veiene dette perspektivet kan åpne opp for, og vender tilbake til et av de mest sentrale temaene i Munchs kunstnerskap, nemlig døden. Basert på en historisk studie av et utvalg verker som omhandler dødens vesen – en historie som strekker seg tilbake til de arkaiske og tidlig-kristne perioder – søker oppgaven å forstå hvordan Munchs Det syke barn (1885-1886) og Stoffveksling (1898-1899) anskueliggjør en forståelse av hva døden er; samt de grunnleggende historiske transformasjonene som disse tilhører, og fra hvilke de utspringer. Til slutt blir det hevdet at Munchs Det syke barn og Stoffveksling sin billedtenkning om døden, på hver sin måte, kan ses som vesentlig medvirkende til en grunnleggende historisk forandring av forståelsen av hva det vil si å opphøre å være, og dermed hva det vil si å være.

 

Emneord: Martin Heidegger, Edvard Munch, Død og udødelighet
Publisert 10. feb. 2014 13:51 - Sist endret 27. okt. 2017 13:15