Ingrid Halland

Bilde av Ingrid Halland
English version of this page
Rom 511
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

kunstteori, design- og arkitekturhistorie, ontologi, kybernetikk, dypøkologi, postmodernisme, teknologi, poststrukturalisme, utstillingsteori, spekulativ realisme og plastikk

PhD-prosjekt

Error Earth: Displaying Deep Cybernetics in "The Universitas Project" and Italy: The New Domestic Landscape, 1972 (innlevert november 2017)

Undervisning

Høst 2018: KUN2500/4500 - Aktuelle emner i kunsthistorie: Art and Criticism in the Anthropocene

Vår 2018: KUN2201/4201 - Designkultur: Ti ting

Bakgrunn

Kunstkonsulent og kurator, International Corporate Art, 2012-2014

Bachelor- og mastergrad i kunsthistorie/museologi, Universitetet i Oslo, 2007- 2012: Utstillingsreform : En studie av Jens Thiis og Hans Dedekams utstillingsstrategier for kunstindustrimuseer 1895-1905

Priser

Vinner av Design History Society Essay Prize 2016 for artikkelen Designs on our Ultimate Environment: Gruppo 9999, Superstudio and the New Ontological Landscape.

 


www.backtothesustainablefuture.net

Emneord: Kunsthistorie, Design og arkitektur, Estetikk, Kunstteori, Museer og museologi, Visuell kultur, Postmodernisme, Ontologi

Publikasjoner

 • Halland, Ingrid (2018). (V)endepunkt: Plastikk og plastisitet i 1972/3072, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  Kapittel 8.  s 109 - 119
 • Halland, Ingrid (2016). Hvor er nødutgangen? Spekulativ kunsthistorie i antropocen. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  99(4), s 208- 217 . doi: 10.18261/issn.1504-3029-2016-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halland, Ingrid (2014). Fra system til kontekst: En utstillingsreform på tvers, I: Janne Werner Olsrud & Christine Snekkenes (red.),  Museologer på museum - Fra undring til kunnskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-786-2.  Kapittel 2.
 • Halland, Ingrid (2013). Systematikk og kulturhistorie: Jens Thiis, Hans Dedekam og debatten om en utstillingsreform. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  96(02), s 92- 103

Se alle arbeider i Cristin

 • Halland, Ingrid (2018). (V)endepunkt. Kunst og tenkning etter postmodernismen.
 • Halland, Ingrid (2018). Error Earth: Displaying Deep Cybernetics in "The Universitas Project" and Italy: The New Domestic Landscape, 1972. Vis sammendrag
 • Halland, Ingrid (2018). 'Nothing better than a touch of ecology and catastrophe.' On Jean Baudrillard’s Attempt to Destroy the Environment, 1970.
 • Halland, Ingrid (2018). Why We Must Destroy the Environment.
 • Halland, Ingrid (2017). Air Conditions: A Discussion on Architectural Aerodynamics.
 • Halland, Ingrid (2017). Air-condition er vår tids eksistensielle betingelse. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Halland, Ingrid (2017). Design og anti-design: Aktivisme, estetikk og politikk.
 • Halland, Ingrid (2017). En verden uten kontinuitet. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Halland, Ingrid (2017). Hva er kunsthistorisk forskning? Om nyere tendenser i kunsthistoriefaget.
 • Halland, Ingrid (2017). Museum Without Walls. Kunstkritikk International Edition.
 • Halland, Ingrid (2017). Når kunst blir bevis. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Halland, Ingrid (2017). Plastic: Physical and Metaphysical Destructiveness.
 • Halland, Ingrid (2016). (Re)working the Past, (Dis)playing the Future: The New Domestic Landscape, MoMA, 1972.
 • Halland, Ingrid (2016). Displaying the Future: A Journey Into the Unknown.
 • Halland, Ingrid (2016). Microenvironments, 1972: Eleven Episodes About an Uncertain Future.
 • Halland, Ingrid (2016). Museumsforteljingar: Vi og dei andre i kulturhistoriske museum. Sigrid Lien og Hilde Wallum Nielssen. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  98(3), s 191- 192 . doi: 10.18261/issn.1504-3029-2016-03-10
 • Halland, Ingrid (2016). Plastics and Plasticity: Gaetano Pesce in 1972, 2013 and 3000.
 • Halland, Ingrid (2016). ‘The Vegetable Garden’ at MoMA, 1972: An Eco-Survival Device for the Anthropocene.
 • Halland, Ingrid (2015). Norwegian Design, In  The Bloomsbury Encyclopedia of Design.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781472521576.  N entries.
 • Halland, Ingrid (2015). Power to the Object! Towards an Objectification of Exhibitions.
 • Halland, Ingrid (2015). Spekulativt om Snorre-tegninger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Halland, Ingrid (2015). These machines are switched on.
 • Halland, Ingrid (2015). Ting og rom. Norvegiska Romá - Norske sigøynere på Oslo museum. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 142- 148
 • Halland, Ingrid (2015). Utstillingens iverksettelseskraft. Italy: The New Domestic Landscape, MoMA, 1972.
 • Halland, Ingrid (2015). What Can Theory Do?.
 • Halland, Ingrid (2013). Jens Thiis og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum som aktører i den europeiske utstillingsreformen.
 • Halland, Ingrid (2012). Utstillingsreform: Jens Thiis og Hans Dedekams utstillingsstrategier for kunstindustrimuseer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2015 11:59 - Sist endret 27. juni 2018 17:14