Olav Gjelsvik

Bilde av Olav Gjelsvik
English version of this page
Telefon +47-22856976
Faks +47-22856963
Rom 607 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Present occupation

Professor in Philosophy and Director of CSMN, University of Oslo

Education

1972-75: Examen Artium

1975-80: Cand. Mag, University of Oslo (1981-82: National Service)

1982-83: Visiting Postgraduate Student, Balliol College Oxford

1983-86: Postgraduate student for the degree of Doctor of Philosophy, Balliol College, University of Oxford. Thesis entitled "The Token-Token Identity-Theory and Recent Theories of Reference" submitted Trinity Term 1986.

Scholarships

1982-84: Brynie-Jordan Scholarship at Balliol College

1983-86: Anderson Scholarship, Balliol College

1984-85: British Council Scholarship

1985-86: Overseas Research Scholarship, awarded by the committee of Vice- Chancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom

1989-90: Norwegian Research Council Fellowship to do research at the University of California, Berkeley

1989-90: Scholarship from the Norway-America Association to do research at the University of California, Berkeley

1994-95: Scholarship from the Norwegian Research Council to do work in the Addiction Project (Addicton-Rationality and Irrationality, project running from

1993 to 1997, organised by Jon Elster.)

1995:Scholarship from the London School of Economics, University of London, to be a Visting Professor at The Centre for Philosophy Science.

2001: Scholarship from the Norwegian Research Council to do research at the University of Oxford.

Positions

1986-90 Research fellow, Department of Philosophy, University of Oslo

1989-90 Honorary Research Associate, University of California, Berkeley

1991- 94 Associate Professor (Senior Lecturer) in Philosophy, University of Oslo

1994- Professor of Philosophy, University of Oslo

2000-01 Visiting Fellow and Oliver Smithies Lecturer, Balliol College, Oxford.

2003/4 Director (with Bjørn Ramberg) for the international project “Towards a New Understanding of the Mental “at the Centre for Advanced Study, The Norwegian Academy of Science and Letters.

2007- Research Director, CSMN, a centre of excellence at the University of Oslo, funded by the Norwegian Research Council.

2010 – Director, CSMN, a centre of excellence at the University of Oslo, funded by the Norwegian Research Council.

Scentific Societies

Member of The Norwegian Academy of Science and Letters since 2002.

Member of the Royal Norwegian Society of Science and Letters since 2011.

Member of the European Academy, Academia Europaea, since 2012.

Membre titulaire, Institut International de Philosophie, since 2012.

Offices

Many offices at the University of Oslo, including service on the Faculty Board, Faculty of Humanities, and Oslo University Board.

Chairman of the Section of Philosophy, 1991-92.

Chairman, Department of Philosophy, 1997-2000.

Norwegian National Representative for the European Society for Analytic Philosophy.

Chairman of The Section of Philosophy, 2003 until 2005.

Chairman of Group 3, Norwegian Academy of Science and Letters, 2005-11

Service for the Profession

Member, Steering Committee, Philosophy of Science in a European Perspective,

Member, Steering Committee European Society of Analytical Philosophy

Member, evaluation panels for philosophy in several European Countries

Emneord: Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi

Publikasjoner

 • Gjelsvik, Olav (2015). ’Rationality, Capacity and Inference’. Teorema.  ISSN 0210-1602.  XXXIV(2), s 105- 117
 • Gjelsvik, Olav (2014). Quine on Observationality, In  A Companion to W.V.O. Quine.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-67210-5.  16.  s 313 - 332
 • Gjelsvik, Olav (2014). Some Aristotelian Concepts. Practical Inference, In  PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-4-6.  kapittel.  s 163 - 171
 • Gjelsvik, Olav (2013). Epistemiske grunner og epistemiske plikter. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (2), s 133- 143
 • Gjelsvik, Olav (2013). Freedom to Act, In  A Companion to Davidson.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9780470673706.  4.  s 62 - 75
 • Gjelsvik, Olav (2013). On Meaning and Experience, In  Reference, Rationality and Phenomenology.  Ontos Verlag.  ISBN 978-3-11-032354-2.  part 2, chapter 6.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy as Interdisciplinary Research, In  New Challenges to Philosophy of Science.  Springer.  ISBN 978-94-007-5844-5.  36.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry.  ISSN 0020-174X.  56(5), s 417- 427 . doi: 10.1080/0020174X.2013.806121
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry.  ISSN 0020-174X.  56(5), s 417- 427
 • Gjelsvik, Olav (2013). Understanding Enkratic Reasoning. Organon F.  ISSN 1335-0668.  20(4), s 464- 483
 • Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry.  ISSN 0020-174X.  56(5), s 558- 570 . doi: 10.1080/0020174X.2013.806143
 • Gjelsvik, Olav (2012). Knowledge and error: a new approach to radical interpretation, In  Donald Davidson on Truth, Meaning and the Mental.  Oxford University Press.  ISBN 0199697515.  Part 2.  s 167 - 191
 • Gjelsvik, Olav & Pogge, Thomas Winfried (2011). Making an Impact. Public Science Review: European Science & Technology.  ISSN 2045-3876.  (10), s 206- 208
 • Gjelsvik, Olav (2010). Nærsynthet og sofistikasjon, I:  Elster og sirenenes sang.  Pax Forlag.  ISBN 9788253032733.  Kapittel.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Procrastination, Rationality and Prudence, In  Thief of Time.  Oxford University Press.  ISBN 0195376684.  Kapittel.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Darwin og filosofi, I:  Darwin - Verden ble aldri den samme.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9-788205-390348.  Kapitel.  s 349 - 371
 • Gjelsvik, Olav (2009). Pengar og fridom, I:  Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7516-5.  kaptitel.  s 83 - 89
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende?, I:  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  kaptitel.
 • Gjelsvik, Olav (2008). Avhengighet som skade. Høyesteretts dom i røkesaken reist av Robert Lund. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (3), s 211- 222
 • Gjelsvik, Olav (2008). Review of Don Ross, David Spurrett, Harold Kincaid, G. Lynn Stephens (eds.) Distributed Cognition and the Will: Individual Cognition and Social Context. Notre Dame Philosophical Reviews.  ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2007). Causal Explanation Provides Knowledge Why, In  Rethinking Explanation.  Springer.  ISBN 1-4020-5580-3.  Chapter 5.  s 69 - 92
 • Gjelsvik, Olav (2006). Bullshit Illuminated, In  Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  Chapter 7.  s 101 - 111
 • Gjelsvik, Olav (2006). Facing Facts and Motivations. ProtoSociology (CD-ROM): an international journal of interdisciplinary research.  ISSN 1611-1281.  23, s 157- 168
 • Smedal, Tori; Lygren, Hildegunn; Myhr, Kjell-Morten; Moe-Nilssen, Rolf; Gjelsvik, Bente; Gjelsvik, Olav & Strand, Liv Inger (2006). Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on the Bobath concept. Physiotherapy Research International.  ISSN 1358-2267.  11(2), s 104- 116
 • Gjelsvik, Olav (2004). Experience. Theoria.  ISSN 0040-5825.  (2-3), s 167- 191
 • Gjelsvik, Olav (2004). Radikal tolkning. En refleksjon over Davidson og en skisse av et alternativ. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (Årg. 39, nr 1-2), s 47-60
 • Gjelsvik, Olav (2003). David Hume: natur og fornuft, I:  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  s 91 - 113
 • Gjelsvik, Olav (2003). Reason and Addiction, In  Choice, Behavioural Economics and Addiction.  Elsevier.  ISBN 0-08-044056-8.  Chapter 8.  s 219 - 239
 • Gjelsvik, Olav (2003). Reply to Ainslie, In  Choice, Behavioural Economics and Addiction.  Elsevier.  ISBN 0-08-044056-8.  Chapter 8.  s 245 - 249
 • Gjelsvik, Olav (2002). Paradox lost, but in which Envelope?. Croatian Journal of Philosophy.  ISSN 1333-1108.  II(No. 6), s 353- 362

Se alle arbeider i Cristin

 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjelsvik, Olav (2015). Bullshit Production.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Practical Inference.
 • Gjelsvik, Olav (2015). The Indexical. What is it essential for?.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Fregean Inferences, In  Festschrift for Pascal Engel.  Liber Amicorum.  ISBN 978-2-8399-1562-5.  Kapittel 36.  s 623 - 647
 • Gjelsvik, Olav & Bøhn, Einar Duenger (2013). David Hume: naturalisme, skeptisisme, og sentimentalisme, I:  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  3.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility. Mind (Print).  ISSN 0026-4423.  121(482), s 471- 474
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility, edited by Joseph Keim Campbell, Michael O’Rourke, and Harry S. Silverstein. Mind (Print).  ISSN 0026-4423.  (4)
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Explanation and the Mind.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action. Mind (Print).  ISSN 0026-4423.  121(482), s 471- 474
 • Gjelsvik, Olav (2012). Davidson on Freedom to Act.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Forskning og etterforskning. Comments on Ottar Hellevik. Det Norske Videnskaps-Akademi : proceedings.  2011, s 211- 216
 • Gjelsvik, Olav (2012). Homo Responsibilis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (10), s 990- 993
 • Gjelsvik, Olav (2012). Parfits moralske sannet. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Review of Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action, edited by Jesús H. Aguilar and Andrei A. Buckareff. Mind (Print).  ISSN 0026-4423.  (4)
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Mental and the Physical.
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Norwegian Insanity Defence assessed from a philosophical point of view.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Two Accounts of Agency: Anscombe and Davidson.
 • Gjelsvik, Olav (2012). What is happening to the budgets in humanities in Norway.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Arne Næss og psykoanalyse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Autonomi og kjærlighet.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Frihet og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Long-term and Value. The Ethics of Climate Change.
 • Gjelsvik, Olav (2011). ’On Love as a Moral Emotion’.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Philosophy as Interdisciplinary Research.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Quine On Observation.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Svar til Erling eide. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 118- 120
 • Gjelsvik, Olav (2011). What is progress?.
 • Gjelsvik, Olav & duenger bøhn, einar (2011). ’Normative Supervenience’.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Experience and agency.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Freedom and Rationality. Comments on A.C. Grayling.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Knowing what we do.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On Discounting and Economic Thinking.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On present Norwegian Research Policy. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On the Relationship between Knowledge and Belief.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt og handle rett.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2010). What is Normativity.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Agency and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on ‘Intention and Self-deception’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on Tom Pink on ‘Power and Responsibility’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Epistemic Reasons and Epistemic Duties.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and the Will and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom, autonomy and the Law.
 • Gjelsvik, Olav (2009). ‘Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Svar til Alastair Hannay’. Norsk Filosofisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  s 58- 61
 • Gjelsvik, Olav (2009). On the Difference between Analytical and Continental Philosophy.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Reason, reasoning, reasoners.
 • Gjelsvik, Olav (2009). The Norwegian Insanity Defence.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Think long, act right.
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Avhengighet og ansvar.
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2008). Frivillighetsprinsippet, forståelse og avgrensninger. Når er en rusmiddelbruker samtykke-kompetent?.
 • Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav & Hans Olav, Melberg (2008). Addiksjon, valg og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Agency.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Knowledge of Meaning.
 • Gjelsvik, Olav (2003). Fri vilje, motivasjon, addiksjon.
 • Gjelsvik, Olav (2003). Raino Malnes: Mental og Materiell Virkelighet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  44(4), s 594- 599
 • Gjelsvik, Olav (2002). Free Will and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2002). Knowledge and Belief in Radical Interpretation.
 • Gjelsvik, Olav (2002). Reason and Addiction.
 • Gjelsvik, Olav (2002). Towards Theoretical Intregration in the Study of Addiction.
 • Gjelsvik, Olav & Føllesdal, Andreas (2002, 11. februar). Forberedende må forbedres. [Radio].  Aftenposten.
 • Gjelsvik, Olav (2001). Can Two Envelopes Shake the Foundations of Decision-Theory?.
 • Gjelsvik, Olav (2001). Causal Explanation Provides Knowledge Why.
 • Gjelsvik, Olav (2001). Free Will.
 • Gjelsvik, Olav (2001). Freedom of the Will and Normative Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2001). Freedom of the Will and Norms.
 • Gjelsvik, Olav (2001). Freedom, Valuing, and Desiring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jun. 2010 11:56 - Sist endret 19. aug. 2013 14:49