Signe Marie Endresen

Stipendiat - Kunsthistorie
Bilde av Signe Marie Endresen
Rom 537 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

PhD-prosjekt:

Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch's Det grønne værelset (1907)

(Prosjektperiode: april 2011-2015)

 

Faglige interesser

Moderne kunst; europeisk maleri rundt 1900; Edvard Munch; betrakterens rolle; identitetskonstruksjon; tverrfaglighet mellom visuelle media (film, teater, fotografi, osv); iscenesettelse; kjønnsteori; nakenhet og kroppen i kunsten; kvinnelige kunstnere; kanon og kanon (de)konstruksjon.

 

Undervisning

Vår 2016: KUN2210 Kunstformidling
Høst 2015: KUN2005E Edvard Munch

 

Bakgrunn, utvalg

2012 Visiting scholar @ Wellesley College (USA) 

2010-11 Gjesteforsker @ Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

2008 Visiting scholar @ Courtauld Institute of Art (London)

2005-06 Museumslektor @ Munch-museet

2004-05 Konservator @ Lillehammer Kunstmuseum

2003 Cand. philol. @ Universitetet i Oslo
hovedfagsoppgave: Seg selv nok. Astri Welhaven Heibergs uteakter ca 1913-25

 

Medlem Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF)

Autorisert Konservator NMF

 

Priser og stipend

2016: Prosjektstipend - forfatter, Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF)

2016: Midler fra Stiftelsen Kunstsamlingenes Institutt for Vitenskaplig Forskning

2008: Kulturvetarstipendium, STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

2003: Pris for fremragende bidrag til kjønnsforskning ved UiO, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK, UiO)
 

Emneord: Kunsthistorie, Edvard Munch, Modernitet, Maleri, Kjønn og identitet, Film

Publikasjoner

- ”Akt-motivet i Norge ca 1900-25. Et tema med variasjoner”, i: Valör nr 2-3/06, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2006.

- ”Heterotope nakne damer”, i: Bulletine, Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), nr. 1 2004, s. 22-23.

- ”Heterotopia, et analytisk redskap”, i: En face. Kunsthistorisk tidsskrift, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (Universitetet i Oslo) 2004, nr. 2, s. 72-87.

- "Inside the other", i: Bulletine, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), nr. 1 2011, s. 16-17.

- ”Kunsthistorie og kjønn, forenelig eller uforsvarlig?”, i: En face. Kunsthistorisk tidsskrift, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (Universitetet i Oslo) 2004, nr. 2, s. 26-37.

Nini Anker Dessen: Uttrykk med variasjoner, Labyrinth Press, Oslo 2007.

- ”Om detaljenes symboler”, i: Katalog over Rolf Estensens fotografiske arbeider, Oslo 2006.

- ”Se som en mann og male som en mann? Kvinners kår som kunstnere i Norge 1910-20”, i: Moderne kvinner, utstillingskatalog GL Strand, København 2006.

- ”Sol, sjø og nakne menn”, i: Motiver – mennesker, utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 2003, s. 25-27.

Svein Johansen: Vinterreise og andre bilder, Labyrinth Press, Oslo 2004 (med Svein Olav Hoff).

- ”The Process of Making a Portrait”, i: Aker H-6e, utgitt av Aker Solutions og Aker Drilling, Oslo 2009.

- ”Å male kvinner: Blikk og nakenhet i landskap og interiør. Om Gunnar Haukebøs kvinneakter”, i: Gunnar Haukebø. Fargedikteren (Ane Haukebø Aasland, red.), Novus forlag, Oslo 2009, s. 59-73.

 

  • Endresen, Signe (2013). Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891-1908, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 12.  s 216 - 230
  • Endresen, Signe (2013). Time and narrative in Edvard Munch's "The green room" (1907) :. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  96(2), s 80- 91
  • Endresen, Signe (2012). Sett av en kvinne : Astri Welhaven Heibergs uteakter. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  95(4), s 228- 239
  • Endresen, Signe (2004). Heterotopia, et analytisk redskap. En face.  ISSN 1502-7155.  (2), s 72- 87
  • Endresen, Signe (2004). Kunsthistorie og kjønn, forenelig eller uforsvarlig?. En face.  ISSN 1502-7155.  (2), s 26- 37

Se alle arbeider i Cristin

  • Endresen, Signe Marie (2007). Nini Anker Dessen. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-043-9.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Endresen, Signe (2015). Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch’s Det grønne værelset (1907).
  • Endresen, Signe (2012). Maleren Munch, og den malte 'Munch'.
  • Endresen, Signe (2012). Putting it Together: Time and Narrative In Munch’s Series.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai. 2011 17:09 - Sist endret 2. feb. 2016 09:44

Prosjekter