signeme

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

PhD-prosjekt:

Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch's Det grønne værelset (1907)

(Prosjektperiode: april 2011-2015)

 

Faglige interesser

Moderne kunst; europeisk maleri rundt 1900; Edvard Munch; betrakterens rolle; identitetskonstruksjon; tverrfaglighet mellom visuelle media (film, teater, fotografi, osv); iscenesettelse; kjønnsteori; nakenhet og kroppen i kunsten; kvinnelige kunstnere; kanon og kanon (de)konstruksjon.

 

Undervisning

Vår 2016: KUN2210 Kunstformidling
Høst 2015: KUN2005E Edvard Munch

 

Bakgrunn, utvalg

2012 Visiting scholar @ Wellesley College (USA) 

2010-11 Gjesteforsker @ Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

2008 Visiting scholar @ Courtauld Institute of Art (London)

2005-06 Museumslektor @ Munch-museet

2004-05 Konservator @ Lillehammer Kunstmuseum

2003 Cand. philol. @ Universitetet i Oslo
hovedfagsoppgave: Seg selv nok. Astri Welhaven Heibergs uteakter ca 1913-25

 

Medlem Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF)

Autorisert Konservator NMF

 

Priser og stipend

2016: Prosjektstipend - forfatter, Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF)

2016: Midler fra Stiftelsen Kunstsamlingenes Institutt for Vitenskaplig Forskning

2008: Kulturvetarstipendium, STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

2003: Pris for fremragende bidrag til kjønnsforskning ved UiO, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK, UiO)
 

Emneord: Kunsthistorie, Edvard Munch, Modernitet, Maleri, Kjønn og identitet, Film

Publikasjoner

- ”Akt-motivet i Norge ca 1900-25. Et tema med variasjoner”, i: Valör nr 2-3/06, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2006.

- ”Heterotope nakne damer”, i: Bulletine, Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), nr. 1 2004, s. 22-23.

- ”Heterotopia, et analytisk redskap”, i: En face. Kunsthistorisk tidsskrift, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (Universitetet i Oslo) 2004, nr. 2, s. 72-87.

- "Inside the other", i: Bulletine, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), nr. 1 2011, s. 16-17.

- ”Kunsthistorie og kjønn, forenelig eller uforsvarlig?”, i: En face. Kunsthistorisk tidsskrift, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (Universitetet i Oslo) 2004, nr. 2, s. 26-37.

Nini Anker Dessen: Uttrykk med variasjoner, Labyrinth Press, Oslo 2007.

- ”Om detaljenes symboler”, i: Katalog over Rolf Estensens fotografiske arbeider, Oslo 2006.

- ”Se som en mann og male som en mann? Kvinners kår som kunstnere i Norge 1910-20”, i: Moderne kvinner, utstillingskatalog GL Strand, København 2006.

- ”Sol, sjø og nakne menn”, i: Motiver – mennesker, utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 2003, s. 25-27.

Svein Johansen: Vinterreise og andre bilder, Labyrinth Press, Oslo 2004 (med Svein Olav Hoff).

- ”The Process of Making a Portrait”, i: Aker H-6e, utgitt av Aker Solutions og Aker Drilling, Oslo 2009.

- ”Å male kvinner: Blikk og nakenhet i landskap og interiør. Om Gunnar Haukebøs kvinneakter”, i: Gunnar Haukebø. Fargedikteren (Ane Haukebø Aasland, red.), Novus forlag, Oslo 2009, s. 59-73.

 

  • Endresen, Signe (2013). Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891-1908, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 12.  s 216 - 230
  • Endresen, Signe (2013). Time and narrative in Edvard Munch's "The green room" (1907) :. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  96(2), s 80- 91
  • Endresen, Signe (2012). Sett av en kvinne : Astri Welhaven Heibergs uteakter. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  95(4), s 228- 239
  • Endresen, Signe (2004). Heterotopia, et analytisk redskap. En face.  ISSN 1502-7155.  (2), s 72- 87
  • Endresen, Signe (2004). Kunsthistorie og kjønn, forenelig eller uforsvarlig?. En face.  ISSN 1502-7155.  (2), s 26- 37

Se alle arbeider i Cristin

  • Endresen, Signe Marie (red.) (2007). Nini Anker Dessen. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-043-9.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Endresen, Signe (2015). Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch’s Det grønne værelset (1907).
  • Endresen, Signe (2012). Maleren Munch, og den malte 'Munch'.
  • Endresen, Signe (2012). Putting it Together: Time and Narrative In Munch’s Series.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2011 17:09 - Sist endret 2. feb. 2016 09:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter