print logo

Signe Marie Endresen

Stipendiat
Bilde av Signe Marie Endresen
Rom 537 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

PhD-prosjekt: 

Changing Identities: Reworking Edvard Munch's Cast of Figures

(Prosjektperiode: april 2011-2014)

 

Faglige interesser

Visuell kunst rundt 1900; kjønnsteori; nakenhet og kroppen i kunsten; kvinnelige kunstnere; kanon og kanon (de)konstruksjon; betrakterens rolle; identitetskonstruksjon; tverrfaglighet mellom visuelle media (film, teater, fotografi, osv).

 

Bakgrunn, utvalg

2010-11 Gjesteforsker @ Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

2008 Visiting scholar @ Courtauld Institute of Art (London)

2005-06 Museumslektor @ Munch-museet

2004-05 Konservator @ Lillehammer Kunstmuseum

2003 Cand. philol. @ Universitetet i Oslo
hovedfagsoppgave: Seg selv nok. Astri Welhaven Heibergs uteakter ca 1913-25

Autorisert Konservator NMF 

 

Priser

Pris for fremragende bidrag til kjønnsforskning ved UiO 2003, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK, UiO)
 

Emneord: Kunsthistorie, Edvard Munch, Modernitet, Maleri, Kjønn og identitet, Film

Publikasjoner

- ”Akt-motivet i Norge ca 1900-25. Et tema med variasjoner”, i: Valör nr 2-3/06, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2006.

- ”Heterotope nakne damer”, i: Bulletine, Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), nr. 1 2004, s. 22-23.

- ”Heterotopia, et analytisk redskap”, i: En face. Kunsthistorisk tidsskrift, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (Universitetet i Oslo) 2004, nr. 2, s. 72-87.

- "Inside the other", i: Bulletine, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo), nr. 1 2011, s. 16-17.

- ”Kunsthistorie og kjønn, forenelig eller uforsvarlig?”, i: En face. Kunsthistorisk tidsskrift, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (Universitetet i Oslo) 2004, nr. 2, s. 26-37.

Nini Anker Dessen: Uttrykk med variasjoner, Labyrinth Press, Oslo 2007. 

- ”Om detaljenes symboler”, i: Katalog over Rolf Estensens fotografiske arbeider, Oslo 2006.

- ”Se som en mann og male som en mann? Kvinners kår som kunstnere i Norge 1910-20”, i: Moderne kvinner, utstillingskatalog GL Strand, København 2006.

- ”Sol, sjø og nakne menn”, i: Motiver – mennesker, utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 2003, s. 25-27.

Svein Johansen: Vinterreise og andre bilder, Labyrinth Press, Oslo 2004 (med Svein Olav Hoff).

- ”The Process of Making a Portrait”, i: Aker H-6e, utgitt av Aker Solutions og Aker Drilling, Oslo 2009.

- ”Å male kvinner: Blikk og nakenhet i landskap og interiør. Om Gunnar Haukebøs kvinneakter”, i: Gunnar Haukebø. Fargedikteren (Ane Haukebø Aasland, red.), Novus forlag, Oslo 2009, s. 59-73. 

 

  • Endresen, Signe (2013). Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891-1908, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 12.  s 216 - 230
  • Endresen, Signe (2013). Time and narrative in Edvard Munch's "The green room" (1907) :. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  96(2), s 80- 91
  • Endresen, Signe (2012). Sett av en kvinne : Astri Welhaven Heibergs uteakter. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  95(4), s 228- 239
  • Endresen, Signe (2004). Heterotopia, et analytisk redskap. En face.  ISSN 1502-7155.  (2), s 72- 87
  • Endresen, Signe (2004). Kunsthistorie og kjønn, forenelig eller uforsvarlig?. En face.  ISSN 1502-7155.  (2), s 26- 37

Se alle arbeider i Cristin

  • Endresen, Signe Marie (red.) (2007). Nini Anker Dessen. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-043-9.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Endresen, Signe (2012). Maleren Munch, og den malte 'Munch'.
  • Endresen, Signe (2012). Putting it Together: Time and Narrative In Munch’s Series.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai. 2011 17:09 - Sist endret 29. okt. 2013 12:10
include:feed: Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=sendresen

Prosjekter