Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Masterstudier ved IFIKK

Forslag til masteroppgave, veiledning, frister, innlevering, sensur og muntlig.

 

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Aktuelt

  • forum_romanum_(16640231981) Nytt eksursjonsemne til Roma 5. apr. 2017 16:21

    Kunsthistorie ved IFIKK tilbyr i høst et nytt ekskursjonsemne til Roma og omegn! Temaet er tid og visualitet i den tidlig moderne epoken. Emnekode: KUN2016 og KUN4016.

  • colourbox3404925 Ny Exphil-ordning 23. mars 2017 12:57

    Med oppstart høstsemesteret 2017 innføres flere større endringer i emnene EXPHIL03 og EXPHIL03E. Det blir endringer i undervisningsopplegg, obligatoriske aktiviteter, eksamensordning, og pensum. I påvente av nye tekniske løsninger for obligatoriske innleveringer, og ikke minst ferdigstillelse av nytt pensum, vil endringene innføres trinnvis.