Læringsressurser ved IFIKK

Flexphil

I juni 2014 lanserte vi Flexphil - et gratis nettkurs i Examen Philosophicum.

Kurset kan følges som en støtte til ordinær undervisning eller til selvstudium.

Læringsressurser ved kunsthistorie og visuelle studier

Fronter-innlevering ved IFIKK

Prosedyre for innlevering av obligatoriske oppgaver og eksamensbesvarelser i Fronter.

Masterlesesalen ved IFIKK

IFIKK har en egen lesesal for masterstudenter i 1. etasje i Georg Morgenstiernes hus.