Hvordan levere besvarelse i Fronter ved IFIKK

Denne prosedyren gjelder for innlevering av både obligatoriske oppgaver og eksamensbesvarelser i Fronter. Vær oppmerksom på de punktene som er forskjellige for obligatorisk oppgave og eksamen.

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du leverer er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Før du leverer, må du gjøre følgende:

1.  skrive følgende i topptekstfeltet (header):

  • emnekode (feks: KUN1002)
  • semester (vår/høst "årstall")
  • kandidatnummer (ved eksamen) eller navn (ved obligatorisk oppgave)

2. sette inn sidetall (paginering)

3. lagre fullstendig besvarelse i enten .rtf- eller .doc(x)-format. Andre formater aksepteres ikke.

4. bruke kandidatnummer som dokumentnavn ved eksamen og etternavn som dokumentnavn ved obligatorisk innlevering (1234.docx/johnsen.rtf).

Innlevering:

1. gå til innleveringsmappen i Fronter og klikk på "last opp fil"

2. Klikk på "browse / bla igjennom" for å velge riktig fil og og klikk på "lagre"

Ser du at besvarelsen ligger i mappen med med tre grå prikker til høyre og du kan åpne den igjen, så har du levert. Du vil ikke motta noen kvittering eller bekreftelse utover dette.

En obligatorisk oppgave er ikke en eksamen, men en del av undervisningen som må være godkjent for at du skal kunne få fremstille deg til eksamen. For nærmere informasjon, se HFs retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktivteter.

Logg inn i Fronter

MERK: Fronter stenger når fristen utløper og det vil ikke lenger være mulig verken å laste opp dokumenter eller gjøre endringer i dokumenter etter fristens utløp.

Publisert 25. nov. 2008 14:21 - Sist endret 16. aug. 2017 15:46