Sine Halkjelsvik Bjordal

Norwegian version of this page
Phone +47-22858195
Room PAM 405
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Publications

  • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Rene fakta.  s 118 - 129

View all works in Cristin

  • Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (red.) (2012). All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  276 s.

View all works in Cristin

  • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2015). Painted, Printed and Preserved? Saving the Stave Churches in 19th Century Norway.
  • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2013). Høgrøysta stemmerettsretorikk. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (4)

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2015 1:17 PM - Last modified Jan. 12, 2015 1:26 PM