Nora Stene

Associate professor
Image of Nora Stene
Norwegian version of this page
Phone 228 44068
Room 339 PAM
Username
Visiting address IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postal address Pb. 1010 - Blindern 0315 OSLO

 Academic Interests

*  Christians in the Middle East

*  The Coptic-orthodox Church

*  Copts in Egypt, Sudan and in diaspora

*  Islam in the Middle East and in Europe

*  Muslims as migrants and as new minorities

* Political-religious challenges in secular societies, including the topic of conversion

* Religious minorieties in contemporary Norway, including Jewish and Catholic groups.

* The "new childhood research"

* Childhood and socialisation within religious groups

 

Teaching and supervising

"Introduction to world religions"   REL 1003

"Christianity"                               REL 2210

"Judaisme"                                 REL 2240

"Islam in Europe"                        REL 3350

"Bachelor studies"                      REL 3090

"New themes in religious studies- Islam"  REL 4015

"Gender and religion"                 REL 4040"

1.semester mastestudies"         REL 4000

"2. semester mastestudies"        REL 4990

"Supervised reading MA level"    REL 4112

 

Supervising students at all levels.

2010/2011 Assesing PhD applications at IKOS

Ongoing research

The project "Missionary activity and Human Rights" analyses missionary activities carried out in a contemporary context, relating these activities to the complex field of Human Rights. The project wants to further a discussion on how a public debate on Human Rights reshapes missionary activites in multicultural societies and how the debate is influenced by activities carried out by missionary agents.

Higher education and employment history

CV

2014 onwards Associate professor at IKOS, UiO.

2005-2014 Senior lecturer at IKOS, UiO.

PhD from 2005.

2004 Associate professor at Høgskolen in Oslo, HiO.

Researching and teaching at all levels in different subjects at the institute of history of religion, IKOS.

Part of Center for Islamic and Middleastern Studies at IKOS.

Publishing nationally and internationally.

Guest lecturer at different institutions, see overview in Cristin.

Reseach delegations/ Fieldwork - a selection

Cairo, 31-4 till 6-4 2011. Visiting Al-Azhar and Egyptian intelectuals after the uprising in 2011. The visit was connected to a project financed by Norwegian Foreign Department with the aim of finding suitable teachers for intensive Islam classes at masterlevel at IKOS. Delegation: Lena Larsen, Nora Stene and Kari Vogt.

Istanbul, 3-6 till 10-6 2006. Visiting different Christian orthodox churches, Church leaders and monastaries. Delegation: Vilde Reichelt, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud, Kari Vogt.

Egypt, Great Britian,  - fieldwork in different periods connected to MA and PhD theses.

Publication to be published

To be published: “Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onwards” in N. van Doorn-Harder (ed). Copts in Context. Negotiating Tradition, Transition and Modernity, South Carolina, South Carolina Press.

Offices

2010 on- Member of the board at "Prismet" (Journal with referees).

2010 on - Member of "Resource group: Diversity of religions and life stances" at Oslo University.

2007 on - Observer at bilateral talks between Islamic Council of Norway (IRN) and Church of Norway (DnK).

2006       Member of network for the study of reform in the field of religious education within The Norwegian Church, organised by KIFO, Church Research Center.

      

Ongoing projects

Christians in the Middle East. Co-operation project at IKOS led by Berit Thorbjørnsrud.

Trends in developments in Coptic visual culture. Co-operation with Kari Vogt, Nelly van Doorn.

Tags: History of Religions, Christianity, Islam, Middle East, Copts/ Coptic Church, CIMS

Publications

 • Stene, Nora (2017). Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onward, In Nelly van Doorn-Harder (ed.),  Copts in Context. Negotiating Identity, Tradition, and Modernity.  University of South Carolina Press.  ISBN 978-1-61117-784-8.  Part 2: chapter 4.  s 134 - 148
 • Stene, Nora (2016). Christian Missionaries and Asylum Seekers: A Case Study from Norway. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  34(3), s 203- 221 . doi: 10.1080/18918131.2016.1227589
 • Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 7.  s 135 - 155
 • Stene, Nora (2012). Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs leder i Det Mosaiske Trossamfund, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  kapittel 7.  s 146 - 168
 • Stene, Nora (2011). Bilders kraft. Koptiske barns bruk av religiøse bilder i Kairo og London, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 13.  s 255 - 272
 • Stene, Nora (2010). Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen. Barn.  ISSN 0800-1669.  (1), s 79- 95
 • Preston, Nora Stene (2009). Riter i barne- og ungdomsfasen, I: Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaamfunn.  Artikkel.  s 12 - 38
 • Preston, Nora Stene (2006). "Ikke noen sånn påtrengende greie". Et religionshistorisk blikk på nye familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke, I: Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.),  Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2182-1.  Kapittel.  s 56 - 68
 • Preston, Nora Stene (2005). Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-188-4.  kap. 4.  s 110 - 131
 • Preston, Nora Stene (2002). The challenge of the diaspora as reflected in a Coptic Sunday School. Journal of Eastern Christian Studies.  ISSN 0009-5141.  54(1-2), s 77- 90
 • Stene, Nora (1998). Multiple Choice, Language Usage and the Transmission of Religious Tradition. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  20(2), s 90- 101
 • Stene, Nora (1997). Becoming a Copt: the Integration of Coptic Children into the Church Community, In Kari Vogt (ed.),  Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today.  Novus forlag, oslo.  kap. 12.  s 191 - 212
 • Stene, Nora (1997). "Into the Lands of Immigration", In Kari Vogt (ed.),  Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today.  Novus forlag, oslo.  kap. 16.  s 255 - 265

View all works in Cristin

 • Stene, Nora (2012). Høytider og merkedager. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-41993-3.  33 s.
 • Stene, Nora (2009). Religion II, Jødedom og kristendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-38636-5.  72 s.

View all works in Cristin

 • Stene, Nora (2018). Hvorfor er musikalen The Book of Mormon en braksuksess verden over?.
 • Stene, Nora (2018). Prosjekt kollegaveiledning.
 • Stene, Nora (2017). Den ortodokse kirke: Et religionshistorisk blikk.
 • Stene, Nora (2017). Det jødiske trossamfunn i Norge- Forskningsprosjekter.
 • Stene, Nora (2017, 13. januar). Egypts præsident lover at bygge landets største kirke.  Kristelig Daglad.
 • Stene, Nora (2017). Forfølgelse basert på religionstilhørighet: Omgjøringsanmodninger..
 • Stene, Nora (2017, 06. september). Hvem er mormonene?. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Stene, Nora (2017). Religious Authority on the move: Converts embracing new authorities.
 • Stene, Nora (2017). Religiøse ledere: rabbinere i Norge.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2016). Apostasi og konverteringer.
 • Stene, Nora (2016). Asylsøkere og religiøs tilhørighet.
 • Stene, Nora (2016). Misjon i Midtøsten: å utvise solidaritet eller å bidra til stigmatisering?.
 • Stene, Nora (2016). Muslim migrants - Christian missionaries.
 • Stene, Nora (2016, 01. november). NRK Nyhetsettermiddag - Pavens besøk i Sverige. [Radio].  Norge.
 • Stene, Nora (2015, 04. februar). Barn i den koptisk-ortodokse kirken. [Fagblad].  Apollon.
 • Stene, Nora (2015, 02. september). Der søndagsskole er lederskole.  Dagen.
 • Stene, Nora (2015, 17. juni). Nye konvertitter. [Radio].  NRK P2, Kulturhuset.
 • Stene, Nora (2015, 29. juli). Søndagsskole sikrer framtiden.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2014). Christian missionaries in Norway: Towards a typology.
 • Stene, Nora (2014, 16. mars). Samlingsdagen: Fredag som ukas spesielle dag for muslimer. [Radio].  NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014, 02. februar). Å holde hviledagen hellig: Sabbetsfeiring. [Radio].  NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014, 04. november). Årlig rituale: Ashura. [Internett].  www.dagbladet.no.
 • Stene, Nora (2013, 18. mars). "De andre fortellingene fra 22 juli markeringene". [Internett].  religioner.no.
 • Stene, Nora (2013). En nasjon i sorg - de andre historiene, I: Marianne L. L. Melgård & Lise Tørnby (red.),  En nasjon i sorg - de andre historiene.  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.  Faglig ansvarlig.
 • Stene, Nora (2013, 19. februar). "Flest kvinner som konverterer til islam". [Radio].  NRK 1, Østlandssendingen.
 • Stene, Nora (2013, 28. mars). "Linda Alzaghari: Islam har gjort meg til et bedre menneske".  Aftenposten.
 • Stene, Nora (2013). Ritual Flexibility: A Case Study of the Use of Icons by Coptic Orthodox Christians in London.
 • Stene, Nora (2012). Et nytt blikk på religion og sekularisme. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn.  1, s 307- 309
 • Stene, Nora (2012). Fra muslim til kristen: Asylsøknader og konverteringsproblematikk.
 • Stene, Nora (2012, 27. mars). "Konverterer ofte på grunn av kjæresten".  Aftenposten Aften.
 • Stene, Nora (2012, 06. september). "Overnaturlige tanker svinner ikke hen". [Internett].  Forskning.no.
 • Preston, Nora Stene (2010). Kristen-muslimsk dialog. Refleksjoner rundt samarbeidet Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge.
 • Preston, Nora Stene (2010). Rituelle markeringer: Religions- og livssynspolitiske utfordringer på bydelsnivå.
 • Stene, Nora (2010, 10. april). "De sa det ville bli farlig for meg. Rolf Groven med satirisk pavebilde".  Dagbladet.
 • Stene, Nora (2010, 06. august). "Gift på tross av tro".  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2009, 08. juni). "Katolsk biskop avgår efter konflikt".  Svensk Dagen.
 • Stene, Nora (2009). Religionpolitiske utfordringer i Norge: Foreløpige funn.
 • Stene, Nora (2009, 08. juni). "Religionshistoriker forteller om splittet katolsk miljø i Trondheim".  Adresseavisen.
 • Preston, Nora Stene (2008). Dressed for dawa. Young women in the Islamic movement in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  64, s 215- 218
 • Stene, Nora (2008). Ekteskap og familierett i ulike religioner.
 • Stene, Nora (2006, 06. april). Frafallsforbud også blant kristne.  Vårt Land.
 • Preston, Nora Stene (2005). Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London. Show summary
 • Stene, Nora (2005). Age as an Analytical Category in Comparative Religious Studies.
 • Stene, Nora (2005). Panelsamtale ved lanseringskonferanse for katolske studier, MF.
 • Stene, Nora (2005, 09. desember). "Religionsblanding vanskeligst for barna?".  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2005). Ritualbegrepet i religionshistorisk forskning.
 • Stene, Nora (2004). Når Gud bestemmer menuen: dietter bestemt av religion blant jøder og muslimer.
 • Preston, Nora Stene (2003). Kjønnsforskning, et paradigmeskifte.
 • Stene, Nora (2003). Kjønnsforskning: studier av kvinnerliv i Egypt.
 • Preston, Nora Stene (2002). Introduksjon til Islam.
 • Stene, Nora (2001). Bilder av barndom: Teoretiske diskusjoner.
 • Stene, Nora (2001). Bruk av ikoner i Kairo og i London. Fra hellig objekt til illustrasjon?.
 • Stene, Nora (2001). Koptiske barn: Makt og motstand.
 • Preston, Nora Stene (1999, 26. desember). Kopteres situasjon i Egypt. [Radio].  "På livet løs", NRK, P2.
 • Stene, Nora (1999). Children in the Coptic Church.
 • Stene, Nora (1998). Kvinners stilling i ulike religiøse grupperinger.
 • Stene, Nora (1997). Bruk av språk som symbol- og identitetsmarkør.
 • Stene, Nora (1996). Creating Copts.
 • Stene, Nora (1996). Den koptisk-ortodokse kirke.
 • Preston, Nora Stene (1994, 11. mars). The Orthodox Christians in the UK. [Radio].  BBC International.
 • Stene, Nora (1994). Egypts koptere.
 • Stene, Nora (1994). Emigrating Copts..
 • Stene, Nora (1994). Emigrating Copts: The Establishment of a Diaspora.
 • Stene, Nora (1991). "Fordi barn er som engler..." en religionshistorisk studie av barn i Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:46 PM - Last modified Mar. 5, 2018 2:41 PM