Marie Nicolaisen

(I permisjon)
Image of Marie  Nicolaisen
Norwegian version of this page
Room 469
Available hours By appointment
Username
Visiting address Niels Henrik Abesl vei 36 P.A.Munchsus 0371 Oslo
Postal address PB1010 Blindern N-0315 Oslo

Tasks performed

  • Student Advisor for Culture history and Museology
  • International Coordinator

Background

BA and MA in Cultural history, University of Oslo

Tags: Cultural history, Museum studies, erasmus, Study administration, Student guidance, Internationalization of studies and teaching staff exchange

Publications

  • Nicolaisen, Marie (2014). "Fem dverge fra skogen nær Kilo" Om forståing om oss og dei andre i Norsk Folkeminnesamling., I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Kapittel 9.  s 113 - 120

View all works in Cristin

Published Nov. 16, 2016 1:50 PM - Last modified Jan. 11, 2018 1:30 PM