print logo

Velkommen til nytt IKOS-semester!

Instituttleder Arne Bugge Amundsen orienterer om høstsemesteret.

(Foto: UiO)

Kjære medarbeidere på IKOS,
velkommen til et nytt, begivenhetsrikt semester! Det må nok utvises betydelig oppfinnsomhet dersom man i 2013 skal kunne klage på sommeren, men mitt håp er uansett at sommeren har gitt dere alle nye IKOS-krefter.

Introduksjonsuken

Fra 12. august var mange av dere involvert i introduksjonsuken for våre nye studenter. Mitt inntrykk er at uken var meget vellykket, og at IKOS fremsto som et tydelig og godt valg for de nye bachelor-studentene. Takk til alle dere som bidro til denne viktige profileringen!

En verdensnyhet fra IKOS

I disse dager har vi fått beskjed om at oppslaget om Anders Bettums doktorgradsavhandling har fått status som verdensnyhet. Oppslaget er nå spredt i flere engelske versjoner og dessuten på nederlandsk, vietnamesisk, polsk og ungarsk. Gratulerer til Anders! Se også saken om prisen han har vunnet.

Nye ansikter

Dette semesteret vil en rekke nye ansikter kunne observeres på instituttet. Flere av dem vil presenteres på våre nettsider i løpet av høsten. De vil også med ulik frekvens kunne studeres på vårt nye lunchrom.

Fra 1. august begynte Ragnhild Zorgati og Koen Wellens som førsteamanuenser innenfor henholdsvis islam og religion i det moderne Kina. De er allerede godt igang med undervisning og faglige planer.

1. oktober begynner to nye førsteamanuenser i kulturhistorie: Antje Flüchter og Dirk Johannsen.

I august har dessuten Øystein Krogh Visted begynt som ny, fast lektor i kinesisk språk (50 %-stilling), og Miyuki Pedersens stilling som lektor i japansk språk er utvidet til 50%.

Alle de fire nyansatte førsteamanuensene vil inviteres til å holde introduksjonsforelesninger i løpet av høsten. Hensikten med disse forelesningene er å vise den viktige kompetanseutvidelsen disse nyansettelsene representerer for vårt institutt.

Vi har også vikarer på plass i høst: Gunnhild Røthe vikarierer for Torkel Brekke, og Ina Ilkama er vikar for Ute Hüsken. Emil Madsen Brandt fortsetter som vikar i persisk, og Göran Larsson fortsetter i sitt vikariat i religionshistorie.

Dialogmøter og prosess faglige prioriteringer

Denne høsten vil ikke minst bli preget av HFs arbeid med faglige prioriteringer. De fleste vil ha fått med seg dialogmøtene om dette i juni og nå i august. Etter dialogmøtene sitter jeg igjen med en opplevelse av at det er en positiv holdning til denne prosessen og forventninger til resultatene av den. Diskusjonene på disse møtene har vært viktige, og de vil følges opp i det videre arbeidet med å utvikle forskning og undervisning på IKOS.

I disse dager arbeider fagmiljøene med eventuelle kommentarer til resultatene av målingene av forskningskvalitet. Det skal også lages studiekvalitetsrapporter for henholdsvis Midtøsten/Nord-Afrika og kulturhistorie/museologi.

IKOS-styret vil avgi en høringsuttalelse om resultatene av målingen av forskningskvalitet på sitt møte 6. september. På samme møte vil styret starte en diskusjon om videre arbeid med stillingsplan og oppfølgingsplaner overfor alle fagmiljøer på instituttet.

Julebord 13. desember

Til slutt: Jeg vil ikke unnlate å nevne at IKOS alltid er i forkant - også når det gjelder festligheter! Årets julebord er dagsatt til fredag 13. desember. Dette er selvsagt ikke tilfeldig: Dagen åpner for lys og varm Lucia-symbolikk, for dystre og truende lussi-hentydninger, og fredag den trettende taler for seg selv.

Mer informasjon følger, men hold av denne dagen allerede nå!
 

Av Arne Bugge Amundsen
Publisert 29. aug. 2013 08:42