Jakten på nordmenn i Spania

Nordmenn har lært mer av Spania enn vi aner. Knut Aukrust og Dorte Skulstad har avdekket ni fortellinger om nordmenn i Spania fra vikingtiden til i dag.

Forfatterne på feltarbeid i Valencia, hos datteren til Richard Asor fra Bergen, som siden 1925 drev med eksport av appelsiner til Norge. Aukrust er professor i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Skulstad er tidligere informasjonsrådgiver ved samme institutt.

De to forfatterne har forsket på nordmenn i Spania i et historisk perspektiv. I den nye boka Spania og vi. Nordmenn før oss trekker Knut Aukrust og Dorte Skulstad fram ukjent materiale, basert på omfattende feltarbeid og arkivstudier. 

– Hva handler boka om, Knut Aukrust?

– Spania er i dag reisemål for hundretusener av nordmenn som ferierende, fastboende og langpendlere, men det er ikke av ny dato at nordboere drar til Spania. Sporene etter de norske går langt tilbake, og noen er mer synlige enn andre.  Hva de gjorde «der nede»? Tyngdepunktet er på hundreåret fra 1850 til 1950, med enkelte avstikker bakover til middelalderen og framover mot vår egen tid.

– Hvorfor valgte dere å skrive om dette?

– Spania er særpreget gjennom brytninger og fellesskap mellom kristne, muslimer og jøder i århundrer, men også nordboere i Spanias lys og skygge er eksempler på kulturmøter. Å kjenne til denne historien og vite at vi er ledd i en større kontinuitet har en egen verdi. Spanjolene åpnet sitt land for nordmennene som dro dit «før oss». Det var ikke så mye å hente for alle i Norge den gangen, og Spania lokket som mulighetenes land. I våre dager er bildet annerledes, og arbeidsledige sørfra søker en framtid i Norge. Det er vår tur til å åpne dørene for spanjoler i krise. Hvordan tar vi imot dem?

– Hvilke lesere håper dere å nå?

– Nysgjerrige lesere som gjerne vil vite mer både om Spania og Norge, for på forunderlig vis er betydningen av impulsene landene i mellom gått i glemmeboken for de aller fleste av oss. Som for eksempel at unionsoppløsningen i 1905 begynte med at en norsk klippfiskimportør i Bilbao fikk sparken som konsul av svenskekongen for sine republikanske ideer.

Av Alf Øksdal
Publisert 19. nov. 2014 13:44 - Sist endret 19. feb. 2018 15:23