Jens Wilhelm Borgland får pris for doktorgradsavhandlingen

Khyentse Foundation tildeler ham prisen for fremragende avhandling innen buddhismestudier for A Study of the Adhikaranavastu: Legal Settlement Procedures of the Mūlasarvāstivāda Vinaya.

Khyentse Foundation er en ideell organisasjon som jobber for å støtte og styrke buddhistisk kunnskap og praksis. Det er første gangen organisasjonen gir en europeisk pris.

Jens Wilhelm Borgland deler prisen med David Higgins ved universitetet i Lausanne.

  • Les sak om prisen hos Khyentse Foundation
  • Les mer om Borglands disputas om rettsprosedyrer i buddhistisk monastisk juss
Av Camilla Chausse
Publisert 28. juli 2015 09:57 - Sist endret 20. feb. 2018 10:38