De kristne i Midtøsten

Mange frykter at Midtøstens kristne er i ferd med å forsvinne for godt. Noen av landets fremste forskere har sett nærmere på hvordan de kristne her kjemper for sin tilhørighet.

Går 2000 års kontinuerlig kristent liv i Midtøsten mot slutten? 11 forskere har bidratt til boka med sitt blikk på situasjonen for de kristne i Midtøsten og hvordan disse kjemper for sin tilhørighet – på ulikt vis og med ulike midler.

Berit Thorbjørnsrud er redaktør og en av de 11 forskerne som har bidratt til boka De kristne i Midtøsten.

– Hva handler boka om?

– Vanstyre, krig og konflikt har ført til at svært mange kristne har forlatt Midtøsten, sier førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud.

– Tradisjonelt har Midtøsten vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. I dag tyder imidlertid mye på at denne pluralismen står for fall. Politisk undertrykkelse, økonomisk vanstyre, kriger og konflikter har ført til at svært mange kristne har forlatt regionen. Mange frykter nå at Midtøstens kristne er i ferd med å forsvinne for godt. Boka inneholder blant annet artikler om kristne i Libanon, de palestinske områdene, Egypt og Tyrkia – landområder hvor kristne i dag opplever et særlig press.

– Samtidig er ikke situasjonen like kritisk alle steder. I Gulf-statene etableres ulike kirkesamfunn på nytt, og andelen kristne i befolkningen vokser stadig på grunn av arbeidsinnvandringen. I tillegg til kapitler fra utvalgte land i regionen, løfter boka fram temaer som IS sitt forhold til de kristne, muslimsk-kristne relasjoner gjennom historien, kulturell utveksling mellom kristne og muslimer – og nordmenns skiftende syn på de kristne i Midtøsten.

– Hvilke lesere vil dere nå?

– Boka ønsker å nå både forskere og et bredere publikum med interesse for regionen og/eller for kristnes situasjon.

Av Alf Øksdal
Publisert 19. aug. 2015 13:40 - Sist endret 20. feb. 2018 10:39