Den nye mannen i Kina

Siyu Chen vokste opp med kompliserte og motstridende forventninger til hva det betyr å være kvinne i Kina. I sin doktorgradsavhandling undersøker hun hvordan det er å være mann i Kina.

Nettsiden til TV-kanalen Jiangsu viser ungkarer klare for datingprogrammet If You Are The One (Fei Cheng Wu Rao). Det populære programmet er et av casestudiene i en doktorgradsavhandling som undersøker maskulinitet i Kina. (Illustrasjon: Utsnitt fra nettside til TV-kanalen)

Siyu Chen har undersøkt tre casestudier i det kinesiske samfunnet for å finne ut mer om hvordan maskulinitet blir til i dagens Kina.

Hun har analysert landets mest populære datingprogram, der ungkarene spiller på status og rikdom for å vinne kvinnene. Hun har også studert hvordan et kinesisk livsstilsmagasin framstiller den moderne vellykkede mannen på glanset papir, og hvordan et mannlig studentmiljø dyrker nye former for maskulinet gjennom dataspill.

– Min studie viser at fremstilling av maskulinitet henger nøye sammen med klasse, sier Siyu Chen. (Foto: Alf Øksdal)

- Hva er ditt viktigste funn, Siyu Chen?

- Som i andre deler av verden, så finnes det heller ikke i Kina noen bestemt oppskrift på hvordan man skal være mann. Kinesiske maskuliniteter er mangfoldige, mangesidige og skiftende, de varierer fra en sosial kontekst til en annen. En nærmere undersøkelse av sammenhengene mellom de tre ulike casestudiene gir likevel noen interessante funn. Fremstillingene av maskulinitet og den hierarkiske statusen av maskulinitet på tre ulike kulturelle steder, viser seg å være klassebasert. Dette er et tydelig trekk ved dannelsen av det nyliberale borgerskapet som oppstod under overgangen til kapitalisme.

- Casestudiene viser at konstruksjon av ulike maskuliniteter skjer i et spenningsfylt felt mellom personlig ansvar og individuelle interesser. Min forskning antyder at de opphetede offentlige debattene, som stadig oftere handler om spillerommet for enkeltmennesket, er blitt viktige arenaer for diskusjonene som setter nye rammer for maskulinitet i det kinesiske samfunnet.

- Hvorfor ville du forske på dette temaet?

- Jeg er født og oppvokst i Kina, omgitt av retorikk om hvordan en kvinne bør være. Ikke bare var denne påvirkningen til stede i min oppvekst og skolegang, men også i magasiner, i reklame og på TV. Denne retorikken sier for eksempel at du som kvinne må være smart, men smart nok til ikke å utkonkurrere menn, være uavhengig, men likevel sørge for at du har en mann å stole på, bli moderne, men tradisjonell nok til å være en god datter, kone og mor. Å møte disse kompliserte, og til tider motstridende, kravene har vært en frustrerende opplevelse for meg. Det fikk meg til å undre over hvordan det føles å være mann i det moderne kinesiske samfunnet.

- Hva håper du at forskningsresultatene skal bidra til?

- Jeg tydeliggjør det komplekse forholdet mellom sosial struktur, kultur og menneskelig handlekraft i konstruksjon av maskulinitet. Forhåpentligvis kan mine funn føre til at vi får en bedre forståelse av hvordan kjønnsidentitet blir formet.

Av Alf Øksdal
Publisert 6. okt. 2015 15:00 - Sist endret 20. feb. 2018 10:40