Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 1. des. 2011 15:17

Før var samer lasso og reinsdyr. Nå er de også punkere. Å vise frem mangfoldet er blitt viktig for de kulturhistoriske museene.

Publisert 25. okt. 2011 17:16

Forfedrenes muntlige fortellerkunst lever videre i Ghanas moderne teater. En tradisjonell rollefigur, edderkoppen, går igjen og brukes som metafor for å beskrive dagens ghanesiske samfunn.

Publisert 4. okt. 2011 13:30

- Religiøst mangfold i Europa er ikke noe nytt. Etter 22. juli er det viktig å minne om at vi har en 800 år lang suksesshistorie å vise til, sier Knut Aukrust og Dorte Skulstad. De har skrevet bok om al-Andalus.

Publisert 5. aug. 2011 09:35

- Hva er kulturhistorie? spurte Anne Eriksen i sin velkomsttale til om lag 170 deltakere på den internasjonale kulturhistoriekonferansen ”Historie – minne – myte” på IKOS. 

Publisert 8. juli 2011 23:25

I kjølvannet av de arabiske revolusjonene økes forskningsinnsatsen ved Det humanistiske fakultetet ved UiO.

Publisert 14. juni 2011 14:27

Tirsdag 14. juni ble senteret offisielt åpnet av universitetets rektor, Ole Petter Ottersen.

Publisert 27. mai 2011 14:24

Ikke-vold er sentralt i buddhismen. Samtidig støttet de fleste buddhistmunkene på Sri Lanka en militær løsning under borgerkrigen.

Publisert 5. apr. 2011 15:00

Moderne kommunikasjonsteknologi gjør at folk tar seg større språklige friheter. I Norge florerer dialektene i SMS-er og på nettet. I Senegal bytter nye generasjoner ut fransk til fordel for egne afrikanske språk på mobil og nett.

Publisert 4. apr. 2011 12:46

Hvor gjennomgripende er islamistenes forståelse av demokrati som styringsprinsipp, og hva er avgjørende i valget mellom voldelige og fredelige tiltak? Hvordan ser de på rollen til ikke-muslimer i en stat styrt av islamske prinsipper, og hvordan oppfatter de kvinnenes rolle?

Publisert 1. feb. 2011 14:45

Fatwaene løser ikke nødvendigvis dilemmaene som muslimske kvinner møter i Vest-Europa, men de spiller en viktig rolle. - Fatwaene har opp gjennom historien vært en nøkkel til endring av islamsk rettstenkning, sier Lena Larsen.

Publisert 20. des. 2010 13:31

– Det er den norske velstanden som holder juletradisjonene i hevd, sier folkeminneforsker Ørnulf Hodne.

Publisert 2. des. 2010 09:57

Til tross for myndighetenes internettsensur, er kineserne ivrige brukere av nettsamfunn. – Mye tyder på at nettsamfunnene i Kina kan tjene som sosiale sikkerhetsventiler, samtidig som de potensielt mobiliserer motstand for framtiden, sier stipendiat Cuiming Pang.

Publisert 10. nov. 2010 19:28

– Sharia er nærmest blitt et kamprop i Pakistan. Men de færreste vet hva sharia er, sier David Hansen. Ifølge hans funn er pakistanere flest radikale i ord. I handling, derimot, er de moderate.

Publisert 8. okt. 2010 10:58

– Kommunisme, terrorisme og andre ismer forenkler verden og kan lett bli brukt som redskap for å sette folk i bås – eller i fengsel, sier Ivo Spira. Han har undersøkt hvordan ismene formet det moderne Kina.

Publisert 21. sep. 2010 13:52

Globaliseringen som startet på begynnelsen av 1800-tallet har lagt forutsetningene for den religiøse fundamentalismen vi ser i dag, mener religionshistoriker Torkel Brekke.

Publisert 15. juni 2010 10:00

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO er i ferd med å bli et forskningssentrum for sammenlignende studier av meditasjon.

Publisert 15. juni 2010 09:59

Etter lang tids forberedelser og finpussing lanseres nå databasen Bibliotheca Polyglotta på fakultetets nye nettsider. Jens Braarvig, initiativtaker og ildsjel bak prosjektet, er godt fornøyd med resultatet så langt.

Publisert 15. juni 2010 09:04

Tema for konferansen er makt og museum.

Publisert 14. juni 2010 13:41

Med moderniteten ble dyr gjort til forskningsobjekter. Deres magi og tiltrekningskraft på oss mennesker har likevel ikke forsvunnet. Hvilken plass har dyreforskning innenfor humaniora i dag?