Kommende arrangementer

Tid og sted: 24. mai 2018 12:15 - 13:15, P. A. Munch's building, seminar room 10

Airborne has invited Dr. Thomas Johnson from the University of Sheffield to give an open lecture.

Tid og sted: 25. mai 2018 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Åmund Norum Resløkken ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Ein lut av det nære levande livet» Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947

Tid og sted: 31. mai 2018 14:15 - 17:00, PAM seminarrom 1

Morgenstierne Seminar Double Lecture

Lisa Björkman, University of Louisville

Nicholas Martin, Universität Zürich

Tid og sted: 1. juni 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Guro Warhuus Samuelsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Performing Politics. The making of leaders and followers in the Bahujan Samaj Party, Uttar Pradesh

Portaits
Tid og sted: 26. okt. 2018 - 27. okt. 2018, University of Oslo

Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot. Key note speakers:  Professor Marie Rose Moro, Université Paris Descartes, and Professor Brian Hurwitz, King's College London.