Kommende arrangementer

Tid og sted: 23. mai 2017 10:00 - 14:00, P. A. Munchs building, sem. room 360 (3rd floor)

This seminar explores the possibilities of building research in the field of Environmental Humanities at HF. Professor Karen Thornber from Harvard University and Professor Bryan Tilt from Oregon State University will present their experiences from organizing research in this field.

Scholars from HF will give brief presentations of ongoing research related to environmental and climate change at HF.

The seminar is open for all and includes lunch. Binding registration by 16th of May.

Welcome!

Tid og sted: 23. mai 2017 15:00 - 17:00, Nasjonalbiblioteket

Den 8. august 2017 er det 200 år siden Eilert Lund Sundt ble født. For kultur- og samfunnsfagene har Sundt vært en bærebjelke. Han satte folkets kår på den politiske og akademiske dagsorden, bidro til metodeutvikling og fant nye innfallsvinkler til datidens utfordringer.

Tid og sted: 23. mai 2017 16:15 - 18:00, Seminar room 360, P.A.Munchs hus at Blindern

What could be greater proof of the syncretic history of the Indian subcontinent than the eulogization of Lord Krishna by one of the greatest Sufi mystics of all times? Welcome to a talk by Madhumita Ray, which also will include demonstration and soundbites.

Tid og sted: 7. juni 2017 15:00 - 17:00, PAM 425

Visste du at IKOS-arkivet Norsk Folkeminnesamling også har en kunstsamling?

Tid og sted: 20. juni 2017 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Steffen Remvik ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for gradenphilosophiae doctor (ph.d.): Setsuyóshü in Early Modern Japan: A Book-historical Approach