Eilert Sundt jubileumsseminar: Husflid og hushold

Den 8. august 2017 er det 200 år siden Eilert Lund Sundt ble født. For kultur- og samfunnsfagene har Sundt vært en bærebjelke. Han satte folkets kår på den politiske og akademiske dagsorden, bidro til metodeutvikling og fant nye innfallsvinkler til datidens utfordringer.

Foto: DigitaltMuseum, fotograf: Kåre Dehlie Thorstad, Maihaugen.

Husflid og husliv er to sentrale begrep hos Sundt. Det er også to vidtfavnende begrep, og vi belyser dem gjennom utstillinger, entreprenørskap, etikk og estetikk.

Brita Brenna, museolog/kulturhistoriker, UiO innleder om:

«Utstilling som metode – Eilert Sundt og industriutstillingene»

Eilert Sundt var en sann venn av industriutstillinger: utstillinger som æret og oppmuntret arbeidet. Han var utsending ved verdensutstillingen i London i 1862 og beskrev sin den knugende følelsen han fikk av å se Englands størrelse og makt. Men han fikk også en større forståelse for det norske folks dyder ved å se landet på avstand. Og i boka Om husfliden er utstillinger et av de midlene han mente kunne bidra til å gi arbeidet en større verdighet. For Sundt var utstillinger en metode for sammenlikning av nasjoner og regioner, men det var også et redsk...ap for å øke gjenstanders og arbeidets status.

 Mikkel Bjørset Tin, filosof, Høgskolen i Sørøst-Norge innleder om:                             

 «Husfliden i Norge – som entreprenørskap, etikk og estetikk»

Eilert Sundt skriver med begeistring om husfliden i Norge. Han ser den som et lovende botemiddel mot den sosiale nød som har fulgt med overgangen fra ekstensivt til intensivt landbruk omkring midten av 1800-tallet. Og Sundt går her foran i en felleseuropeisk reformbevegelse. Men hvordan er det husfliden skal virke som botemiddel, og virker den? Og hvilken funksjon har husfliden fått etter Eilert Sundts tid? Har vi i våre dager fremdeles husflid i Sundts forstand?

Tekst:

I Eilert Sundt-leseseminaret vil vi hver gang undersøke en til to tekster med et særskilt tema. Tekstene er gjort tilgjengelig digitalt og vi forutsetter at de er lest før møtet:

Eilert Sundt, Om Husfliden i Norge. Til Arbeidets Ære og Arbeidsomhedens Pris, Oslo: Gyldendals 1975 (s. 17–31 og s. 203–207):

http://www.nb.no/nbsok/nb/00764f5067147460d5696979a961d789?index=5#0

eller i den første utgave i bokform, Kristiania: J.Chr. Abelstedts, 1867–1868

(s. 1–24 og s. 312–318):

http://www.nb.no/nbsok/nb/160bfcdbce7a187b23b3a49cba4ccdb6?index=6#1

Dessuten et utdrag fra artikkelen til Eilert Sundt: «Norge, Sverige og Danmark», Folkevennen, 1864, Kristiania: P.T. Mallings 1864 (s. 145–156).


Eilert Sundt leseseminar er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkemuseum, Anno museum og Universitetet i Oslo ved fagene kulturhistorie og historie. Se program.

Vi inviterer alle som har lyst til å delta!
Ingen forhåndskvalifikasjoner er nødvendige utover en interesse for Eilert Sundts virke og betydning for ettertiden. Man kan delta på de seminarene man selv ønsker, uten å forplikte seg til å møte hver gang. Leseseminaret avholdes på ulike steder og sammen med ulike institusjoner som har relevans for det aktuelle temaet som står til diskusjon.

Informasjon om leseseminaret og andre Eilert Sundt-relaterte arrangementet i 2017 er å finne på Universitetets nettsider, på facebooksiden «Eilert Lund Sundt» og på «Eilert Sundt 2017 Feiring»

Husk å like!

Publisert 27. apr. 2017 20:56 - Sist endret 15. aug. 2017 14:18