The IKOS-Austin Collaboration

Dette samarbeidet har som mål å utvide de godt etablerte koblingene som allerede finnes mellom Institutt for kulturstudier og orientalske språk og  the College of Liberal Arts ved universitetet i Texas, Austin.

Mer informasjon på de engelske sidene: The IKOS-Austin Collaboration

Published Feb. 13, 2013 1:35 PM