English version of this page

De-naturalisering av forskjell (avsluttet)

Kritiske blikk på produksjon av global sosial ulikhet.

Om prosjektet

Dette prosjektet har til hensikt å utvikle nye analytiske innfallsvinkler for å forstå den eskalerende sosiale ulikheten som er i ferd med å oppstå gjennom de samfunnsmessige, økonomiske og politiske omveltningene som preger verden av i dag. Prosjektet er et strategisk disiplinutviklingsprosjekt for norsk sosialantropologi, og gjennom sin rekonseptualisering av sosial ulikhet, søker det også nye retninger for antropologifagets samfunnsengasjement. Prosjektet involverer sosialantropologer fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Chr.Michelsens Insttiutt, og er forankret i Bergen. Les mer her.

 

Publisert 2. feb. 2015 11:24 - Sist endret 8. des. 2016 12:49