English version of this page

Den oversatte kroppen - oversettelse, menneskekroppen og grensene mellom tidlig moderne kunnskapsformer

Prosjektet undersøker hvordan menneskekroppen har blitt definert gjennom oversettelse i medisinske, etnografiske og religiøse diskurser i tidlig moderne tid.

Om prosjektet

Prosjektet vil historisere samtidige oppfattelser av oversettelse og translasjon ved å undersøke en test-case i skjæringspunktet mellom natur og kultur. Vi er opptatt av fysiske og begrepslige aspekter av menneskekroppen og hvordan disse skapes og konsolideres gjennom ulike translasjonsprosesser i tidlige moderne etnografiske, religiøse og medisinske vitensgenrer.

Mål

Hovedsiktemålet er å bruke empiriske studier av tidlig moderne cases til å utfordre – og mediere mellom – ulike oppfatninger av translasjon i samtidig teori. Gjennom dette vil vi utvikle nye til nærminger til translasjon som fenomen og tilnærming i kulturhistorie, -studier, kunnskapshistorie og medisin.

Se engelsk nettside for mer omfattende beskrivelse.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert av Peder Sather Center for Advanced Study, University of California Berkeley.

 

 

 

Publisert 4. juli 2016 09:13