English version of this page

Helliget landskap: en historie om religiøse helligdommer i Sør-Libanon (avsluttet)

Prosjektet forsket i historien om flerreligiøse helligdommer i Sør-Libanon, med fokus på forholdet mellom landskapets materielle forandringer og skiftende religiøse praksiser.

Bramiyeh, Libanon (Foto: Børre Ludvigsen)

Om prosjektet

Avgrenset av Awwali-elven i nord, Middelhavet i vest og landegrensene mot Israel og Syria i sør og øst, er Sør-Libanon hjem for en rekke helligdommer (religiøse minnesmerker, helgengraver osv) som tillhører de tre Abrahamske religioner. Siden 1970-tallet har området vært synonymt med farlig grenseland, utsatt for systematisk vold og periodiske kriger. Etter slutten av borgerkrigen i 1991 har regionen også fått et rykte som Hezbollahs kjærneområde. Disse karakteriseringene har kommet til å overskygge Sør-Libanons historie som en multi-konfesjonell region med folkelige utøvelser av religiøse handlinger på tvers av religioner.

Mål

Prosjektet avdekker denne historien fra slutten av det 19. århundret til midten av det 20., med fokus på transformasjonen av Sør-Libanons kulturlandskap. Det belyser forholdet mellom religiøs praksis og omforming av landskapet gjennom suksessive statlige reformer (ottomanske, franske og libanesiske). I et langsiktig perspektiv foreslår prosjektet en historisk sammenheng mellom påvirkningen av modernitet på religiøs praksis og de religio-politiske minnesmerkene som finnes i Sør-Libanon i dag -- minnesmerker som fremhever motstand og martyrdom i forsvar av landet.

 

 

Publisert 24. aug. 2012 10:45 - Sist endret 11. des. 2015 09:53