English version of this page

Sosialdarwinisme og nasjonalisme i Korea - 1883-1910 (avsluttet)

Hvordan ble sosialdarwinistisk tenkning introdusert til medlemmer av den radikale reformistgruppen i Korea i årene mellom 1880 og 1910?

Om prosjektet

Fokus for prosjektet er å tegne et komplett bilde av

  • hvordan en gruppe av Koreas reformistiske intellektuelle ble klar over sosialdarwinismen
  • hvordan europeiske, amerikanske, japanske og kinesiske (først og fremst, Liang Qichao's) versjoner av sosialdarwinistisk tenkning ble annektert og brukt i spesifikk koreansk sammenheng, og
  • hvordan visse modernister, som forsøkte å la de radikale vestlige trendene smelte sammen med enten buddhismen eller konfucianismen, begynte å stille spørsmål ved sosialdarwinismens dominans.

Mål

Målet med prosjektet er å sammenfatte historien bak innføringen og utviklingen av sosialdarwinisme i Korea, primært mellom 1880 og 1910. Deretter skal prosjektet fortsette med et studium av sosialdarwinisme-inspirert nasjonalisme i kolonitidens Korea (1910-1945).

Publisert 22. apr. 2010 09:47 - Sist endret 8. des. 2016 12:51