Utdanning, moral og individualisering (avsluttet)

Prosjektet er en antropologisk studie av utdanning og skole på landsbygda i Kina.

Om prosjektet

Med utgangspunkt i feltarbeid i den kinesiske statsskole, tar prosjektet opp noen grunnleggende problemstillinger i det moderne Kina og innen sosialantropologi:

  • forholdet mellom individ og kollektiv som det erfares og praktiseres 
  • sosial organisering av ungdom
  • kjønn og generasjonskonflikter
  • det indre livet i statlige organisasjoner   

Kinesisk samfunn og kultur er preget av respekt og ærbødighet for formell utdanning. I avsidesliggende landsbyer såvel som i metropoler som Shanghai og Beijing sparer foreldre penger, bruker sine personlige forbindelser, og ber til gudene i håp om at minst ett barn vil gjøre det bra gjennom et langt utdanningsforløp. Derved kan de ikke bare forbedre utsiktene til en sikker fremtid, men også bringe heder og ære til hele familien.

Den kinesiske regjeringen og kommunistpartiet har etablert skoler over hele Kina. De holder stram kontroll over utdanningens form og innhold og sikrer samtidig at et relativt homogent nasjonalt utdanningssystem opprettholdes. Det kinesiske utdanningssystemet har hittil vært gjenstand for mange historiske og noen sosiologiske studier, men svært lite antropologisk forskning har blitt utført innenfra skolene, særlig på landsbygda i Kina.

Mål

Prosjektet er basert på langvarige og omfattende feltarbeidsstudier av livet i en vanlig kinesisk videregående kostskole på landsbygda (forskning på lærebøker, undervisningsmetoder, sosial interaksjon, kommunikasjon og lokale oppfatninger av utdanning), og skal resultere i en rekke artikler samt en monografi om hvordan individualisering og moral læres, tillæres og erfares i en statlig kinesisk skole.

Resultater

Prosjektet er avsluttet. Følgende resultater er publisert som resultat:

(2014): Educating the Chinese Individual: Life in a Rural Boarding School. Seattle: University of Washington Press.

(2013): “Learning Individualism: Confucius, Hesse, and Pep-rallies in the Rural Chinese High School” in The China Quarterly. Vol. 213, pp. 60-77.

(2013 in press, with T.E. Woronov): “Demanding and Resisting Vocational Education: A Comparative Study of Schools in Rural and Urban China” in Comparative Education.

(2012): “Learning to Organize and be Organized: Student cadres in a Chinese rural boarding school” in Ane Bislev and Stig Thøgersen (eds.), Organizing rural China. Lanham: Rowman & Littlefield publishers.

(2012): “Recent Trends in Chinese Rural education: The Disturbing Rural-Urban Disparities and the Measures to Meet them” in Erik Florence and Pierre Defraigne (eds.), Economy, Society and Politics in Twenty-First Century China: Striving for a New Development Paradigm. London/New York: Routledge.

 


 

Publisert 23. apr. 2010 15:37 - Sist endret 26. mars 2014 19:35