Publikasjoner - Side 3

Publisert 7. aug. 2012 10:10

Boka tar spesielt for seg folkelig religiøsitet i Bohuslän og tilgrensende områder i Norge.

Publisert 7. mai 2012 14:45

- edited by Lutz Edzard

Publisert 27. mars 2012 09:30

Crossings and Transitions in Modern Arabic Literature.

Publisert 13. mars 2012 13:28

Syv av artiklene i denne utgaven er resultater av forskningsprosjektet "Patterns of Cultural Valuation" ledet av Saphinaz-Amal Naguib.

Publisert 6. feb. 2012 15:19

Hvor mektige er islamske imamer og katolske prester i dagens Norge? Hva gjør de egentlig og hva slags makt har de?

Publisert 23. jan. 2012 15:58

Prophecy and Protest in an Age of Globalization.

Publisert 16. des. 2011 09:45

Festskrift til Anna-Marie Wiersholm som takk for 40 års arbeid for og med folkeminnene.

Publisert 9. des. 2011 08:41

Turning Points in Modern Arabic Literature (bind 1 og 2)

Publisert 28. nov. 2011 09:09

Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge  

Publisert 7. nov. 2011 13:50

Routes and roads make their way into and across the landscape, defining it as landscape and making it accessible for many kinds of uses and perceptions.

Publisert 28. okt. 2011 15:15

Boka gir en samlet og systematisk innføring i de hellige skriftene til jødedommen, kristendommen, islam, hinduismen og buddhismen, skrevet av noen av Norges fremste eksperter.

Publisert 19. okt. 2011 11:06

Death has comprised a major theme in the author's cultural science research during the first decade of the present century.

Publisert 10. okt. 2011 10:02

The book provides new theoretical insights on ritual and rituals in society. It also provides timely commentary on the debates over same-sex marriage and the ordination of Tibetan nuns.

Publisert 23. sep. 2011 11:30

Av Knut Aukrust og Dorte Skulstad

Publisert 22. juni 2011 09:01

Portrayer of coastal life and coastal women in workday and feast day.

 

Publisert 11. mai 2011 13:24

Materiell kultur omfatter alle våre fysiske omgivelser som er skapt og definert av mennesker, altså et studiefelt som er så vidt og mangslungent at det kan fungere som en møteplass for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Publisert 26. apr. 2011 12:20

Leisure and Power in Urban China is the first comprehensive study of leisure activities in a medium size Chinese city.

Publisert 21. mars 2011 15:23

Forfatteren tar for seg islamismens opprinnelse, dens utbredelse og de ulike retningene den består av i dag.

Publisert 24. feb. 2011 10:47

The book's central question is: "When ritual and media interact, how do the patterns of conflict change?" 

Publisert 7. feb. 2011 08:56

Museer er like aktuelle institusjoner i dag som de var for 100 eller 150 år siden.

Publisert 25. jan. 2011 13:26

In this ground-breaking book the authors provide a new introduction to the contemporary Middle East, using topical questions about stability and change as a way of interrogating the politics, economics and history of the region.

Publisert 14. jan. 2011 14:02

Teaterteorien gjennom de siste to hundre årene er preget av sterke motsetninger. Ulike stilarter står mot hverandre, og misnøye med det bestående er ofte drivkraften bak formuleringen av et nytt teaterprosjekt. 

Publisert 16. des. 2010 08:36

Fra 1971 til 1974 arbeidet Kjartan Slettemark med en serie som senere er blitt hetende Nixon Visions.

Publisert 2. des. 2010 15:31

Between Play and Prayer  launches Spiritual Performance as a term to cover all human performance which in some way refers to creating the presence of beings or entities from a realm that transgresses the sensorial.

Publisert 17. nov. 2010 15:36

Nakagami Kenji is today regarded as one of the most important and influential Japanese post-war writers. Born in 1946 in the burakumin ghetto of the small coastal town of Shingu in southern Wakayama prefecture, Nakagami sailed up as a rising star on the literary skies in the mid-seventies when he became the first writer born after the Second World War to win the prestigious Akutagawa prize. He was also the first writer of the burakumin background to receive wide literary acclaim and recognition from critics and from the literary establishment.