Vi forsker på: Folkereligiøsitet

Folkereligiøsitet er en betegnelse på religiøse forestillinger som har eksistert parallelt med den offisielle religionen. Folkereligiøsiteten utgjør ingen systematisert og utarbeidet teologi, men kan heller betraktes som summen av ulike folkelige trosforestillinger. Eksempler på slike trosforestillinger er troen på overnaturlige krefter, vesener og sammenhenger. Den tradisjonelle norske folkereligiøsiteten har levd på siden av offisiell kristendom, samtidig som den har lånt, brukt og omtolket elementer fra den.

Folkereligiøsiteten gjenspeiler holdninger, verdier og normer i det samfunnet den er en del av. Etter industrialiseringen av jordbruket og fremveksten av naturvitenskapene oppgir færre og færre mennesker å ha møtt huldra, og flere og flere å ha møtt UFO-er. Noen områder av livet er imidlertid like uforklarlige og meningsbærende nå som før. Derfor vil for eksempel forestillinger omkring døden fremdeles være aktuelle i et moderne samfunn, samtidig som meningsinnholdet i forestillingene kan ha endret seg i tråd med tidens oppfatninger av døden.

Publisert 21. okt. 2010 09:50 - Sist endret 19. des. 2017 10:13