Vi forsker på: Japansk

Japansk snakkes av mer enn 130 millioner mennesker. Det er uvisst om japansk er beslektet med noen av språkene som tales på de asiatiske fastlandet, og det kan beskrives som verdens største isolerte språk. Japansk har en lang skrifthistorie som går tilbake til 600-tallet. Skriftsystemet, som består av to syllabiske ”alfabet” kombinert med kinesiske tegn, er svært komplekst. På den andre siden er fonetikken svært enkel, med få fonemer. I motsetning til kinesisk er japansk ikke et tonespråk.

Japanske organisasjoner publiserer lite detaljert informasjon på andre språk enn japansk. Svært få japanere er bekvemme med å uttrykke seg på engelsk, om det nå er skriftlig eller muntlig. Kunnskap om japansk åpner derfor mange dører som forblir stengt for dem som ikke kan språket.

 

Publisert 12. nov. 2010 08:43 - Sist endret 22. nov. 2017 12:25