Vi forsker på: Kristendom

Kristendommen har sitt historiske utspring i en religiøs bevegelse som oppstod i Palestina omkring den omvandrende jødiske forkynneren Jesus fra Nasaret i det fjerde tiåret etter Kristi fødsel. Bevegelsen spredte seg snart videre til flere av middelhavslandene, ble i løpet av de neste tre fire hundreårene den offisielle religionen i det romerske riket – og etter hvert i hele Europa. Som følge av europeisk kolonisering og en målbevisst misjonsvirksomhet har kristendommen i nyere tid blitt den dominerende religionen også i Amerika og Australia og vunnet betydelig innflytelse i flere land i Afrika og Asia.

I løpet av sin historie har kristendommen utviklet et mangfold av organisasjonsmønstre og gudstjenesteformer, av tankebaner og trosforestillinger og av etiske normer og livsideal. Det som likevel knytter alle disse retningene sammen, er for det første deres felles anerkjennelse av Bibelen som hellig og normgivende skriftsamling; for det andre troen på et menneske (nettopp Jesus fra Nasaret) som Guds sønn og menneskehetens frelser; og for det tredje forståelsen av kristenlivet som en slags mellomtilstand mellom en fortidig og en framtidig frelseshandling, mellom Jesu død og oppstandelse på den ene siden og dommedag og alle dødes oppstandelse på den andre.
 

Forskningsprosjekt

Publisert 12. nov. 2010 12:55 - Sist endret 22. nov. 2017 12:45