Vi forsker på: Naturen og det naturlige

Er naturen naturlig? Forestillinger om hva som er naturlig, er iallfall menneskeskapte. Disse forestillingene og idéene har sin egen historie. De kommer både til uttrykk i praksis og handling, og de er nedfelt i ulike kunnskapstradisjoner. Det dreier seg om alt fra husdyrhold og jordbruk til veibygging, fra legekunst til skisport.

Forskningen på dette området undersøker hvordan natur og forestillinger om det naturlige inngår i kulturelle forestillinger og sosial praksis. Natur og synet på hva som er naturlig sees følgelig som noe som blir konstruert, tolket og omfortolket over tid.

Både naturen selv og forestillinger om det naturlige er i kontinuerlig endring og kan studeres gjennom menneskers handlinger, språk og tekst, bilder og materielle ytringer. Naturen har en kulturhistorie, og i det kulturhistoriske undersøkelsesfeltet hører temaer som landskap, naturkatastrofer og forholdet mellom mennesker og dyr.

 

Publisert 2. juni 2010 10:24 - Sist endret 22. nov. 2017 12:51