Vi forsker på: Oljepolitikk i Gulfregionen

Dei suverent største oljereservane i verda ligg i Gulfregionen, og dette pregar både landa i regionen og omverda sitt forhold til desse.

Oljebaserte økonomiar har gjeve fleire land eit svært høgt velstandsnivå, men byr samstundes på ei rekkje utfordringar. Blant desse er korrupsjon, mangel på demokrati, lite diversifiserte økonomiar og stadig fleire innbyggjarar i arbeidsfør alder framtredande. Korleis dei ulike statane løyser desse utfordringane vil vere avgjerande ikkje berre for regionen, men for heile verda. Studiet av den sosiale, økonomiske og politiske utviklinga i regionen speler derfor ei avgjerande rolle.
 

Se også

Senter for islam- og midtøstenstudier

Publisert 12. nov. 2010 13:24 - Sist endret 23. nov. 2017 15:13