Vi forsker på: Religion og politikk

Religion og politikk har vært nært forbundet i de fleste førmoderne samfunn. Et sentralt trekk ved moderne tid er at politikk skilles ut som en egen sfære hvor religion ikke lenger har en viktig rolle. Forholdet mellom religion og politikk er likevel ikke avklart i vår tid. En del forskere hevder at religiøse organisasjoner og aktører har en viktig rolle i moderne politikk i en rekke kontekster. Med innvandring til den vestlige verden etter den andre verdenskrig har religionens betydning både i den private og offentlige sfære økt, og debatt om religionens rette plass i samfunnet får stor oppmerksomhet i mediene.  
 

Forskningsprosjekt

Publisert 12. nov. 2010 10:14 - Sist endret 22. nov. 2017 12:45