Vi forsker på: Shintoisme

Spredt over de japanske øyene finnes det ca. 100.000 shinto-helligdommer. De største har hundrevis av prester i fulltids tjeneste, men de fleste er små og deler prest med mange andre. Noen ligger bortgjemt i en skogkant på landsbygda; andre står på et travelt gatehjørne midt i byen, eller på taket av en kontorbygning. Selv om de fleste japanere er medlemmer av to forskjellige shinto-organisasjoner, finnes det ingen shinto-lære.

Få japanere identifiserer seg med shinto som sin religiøse identitet, men det store flertall benytter seg av rituelle tjenester som helligdommene tilbyr, eller tar del i festivalene som finner sted i helligdommenes regi. Shinto ligger på møtepunktet mellom det religiøse og det sekulære, det tradisjonelle og det moderne, politikk og sedvane, og er et sentralt element i Japans kulturelle selvforståelse.

 

Publisert 12. nov. 2010 10:22 - Sist endret 22. nov. 2017 12:25