Verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-ansvaret ligger hos leder.

Husk papircontainer på torsdager!


NB: Tilbakemelding angående rengjøring rettes til Eiendomsavdelingen 
 

Publisert 7. sep. 2015 11:05 - Sist endret 7. juli 2016 09:21