Kontakt Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Sentralbord

Telefon: 22 85 59 43
Telefaks: 22 85 48 28

E-post: henvendelser@ikos.uio.no

Ekspedisjon

Niels Henrik Abels vei 36 
P.A. Munchs hus 4. etg. (Ekspedisjonskontor)
0371 OSLO

Opningstid: mån-fre: 12:30 - 15:00
Telefon: 22 84 45 06

Postadresse

Boks 1010 Blindern
0315 Oslo