Likestillingsarbeid

Arbeidet med likestilling mellom kjønnene er definert som et sentralt strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet.

Som ledd i arbeidet for utformingen og implementeringen av UiOs likestillingspolitikk behandlet instiuttstyret et utkast til likestillingsplan for IKOS den 16.10.2008 (Sak 56/2008). I perioden 2005-2008 har IKOS imidlertid ansatt dobbelt så mange kvinner som menn i faste faglige stillinger. Den viktigste utfordringen blir derfor å ha fortløpende oppmerksomhet rettet mot dette feltet.

Se også instiuttets likestillingsplan for 2009 - 2012
 

 

Publisert 11. mai 2010 12:41 - Sist endret 13. nov. 2015 09:10