Instituttstyret

Sakskart og protokollar

  • 8 møte i året, fire i kvart semester.
  • Sakskart blir publiserte ei veke før møtet.
  • Protokollar blir lagde ut fortløpande etter møta.

Medlemmer

  • Instituttstyret har 9 medlemmer og blir leia av instituttleiar.

 

Rolle

  • Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet.
  • Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Val

Hausten 2017 er det val til instituttstyret for perioden 2018. Det skal veljast representantar for midlertidig vitskapeleg tilsette og studentane. For midlertidig vitskapeleg tilsette og studentanes representantar er funksjonstida 1 år. Valet gjennomføras elektronisk.

Søk i arkivet for sakskart og protokoller:


Se også