Valg av instituttstyre ved IKOS

Høsten 2016 er det valg til instituttstyret for perioden perioden 2017-2020. Det skal velges representanter for alle ansatte-grupper og studentene. For fast vitenskapelig ansattes og teknisk-administrativt ansattes representanter er funksjonstiden 4 år, og for midlertidig vitenskapelig ansattes og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år. Valgene gjennomføres elektronisk.

Valgresultatet

Valget ble avsluttet og talt opp som planlagt og i henhold til valgreglementet. Det har ikke kommet noen anmerkninger til valget.

FVA hadde en oppslutning på 76,09%
Disse er valgt: Aike Rots, Anne Stensvold og Albrecht Hofheinz
Vara: Halvor Eifring, Helge Jordheim og Line Esborg

MVA hadde en oppslutning på 40,48%
Disse er valgt:Olav Gjertsen Ørum
Vara: Lise Camilla Ruud og Erik Skare

TA hadde en oppslutning på 63,16%
Disse er valgt: Hans Christoffer Tyldum
Vara: Marie Nicolaisen og Lene Ørbech Jensen

Student hadde oppslutning på 6,45%
Disse er valgt: Pär Johan Danielsson og Adriana Wiktoria Sojda
Vara: Emily Victoria Aronsen og Daniel Abimael Skjerve Wensell

Gratulerer.

 

 

Årets kandidater

Kandidat Forslagsstiller
FVA  
Helge Jordheim (presentasjon) Brita Brenna
Line Esborg (presentasjon) Brita Brenna
Albrecht Hofheinz (presentasjon) Brynjar Lia
Halvor Eifring (presentasjon) Anna Lisa Ahlers
Aike Peter Rots (presentasjon) Faggruppe Japan, ved Mark Teeuwen
Anne Stensvold (presentasjon) Faggruppe religionshistorie, ved Ragnhild Zorgati
Vladimir Tikhonov (presentasjon) Vladimir Tikhonov
MVA  
Olav Gjertsen Ørum (presentasjon) Olav Gjertsen Ørum
Erik Skare Erik Skare
Joakim Parslow Joakim Parslow
Lise Camilla Ruud Lise Camilla Ruud
T/A  
Ellen Hellebostad Toft (presentasjon) Anders Ekeland, Kari Andersen
Lene Ørbech Jensen (presentasjon) Olga Djordjilovic
Kari Andersen (presentasjon) Ellen Hellebostad Toft
Marie Nicolaisen (presentasjon) Kari Andersen
Hans Christoffer Tyldum (presentasjon) Hans Christoffer Tyldum
Studenter  
Pär Danielsson (presentasjon) Oda Aksetøy
Daniel Wensell Oda Aksetøy
Adriana Wiktoria Sojda Adriana Wiktoria Sojda
Dragana Grulovic Emily Victoria Aronsen
Emily Victoria Aronsen Dragana Grulovic
Rawan Nedal Rawan Nedal

 

Praktisk informasjon om årets valg

Følgende representanter skal velges

 • 3 representanter og 3 vararepresentanter velges for fast vitenskapelig ansatte (FVA)
 • 1 representant og 2 vararepresentanter velges for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA)
 • 1 representant og 2 vararepresentanter velges for teknisk- administrativt ansatte (T/A)
 • 2 representanter og 2 vararepresentanter velges for studentene

Eksterne styremedlemmer (1 fast og 1 vara) foreslås av instituttstyret og oppnevnes av dekanen

Tidsplan:

1. Valg av representanter fra alle ansatte-grupper og studentene

 • 31. oktober 2016 kl. 15.00: Frist for å fremme kandidater
 • 16. - 22. november 2016: Elektronisk valg
 • 23. november 2016 kl. 15.30: Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene

2. Oppnevnelse av eksterne styremedlemmer

 • 17. november 2016: styret nominerer eksterne styremedlemmer

Valgstyret på IKOS:

 • Brita Brenna og Stephan Guth (FVA)
 • Olav Gjertsen Ørum (MVA)
 • Ragnhild Kuløy (T/A)
 • Eirik Halden (student)

Valgstyrets sekretær: Asbjørn Gabrielsen

Valgstyrets oppgaver i samarbeid med valgsekretariatet:

 • følge opp at valgene blir gjennomført i henhold til UiOs valgreglement
 • motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare
 • godkjenne valget og valgprotokollen
 • kunngjøre valgresultatet

E-post til valgstyret: valgstyre@ikos.uio.no

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innen sin stillingskategori til valget. Forslag til kandidater sendes valgstyre@ikos.uio.no.

Kandidatene blir presentert på instituttets valgside (lenke) straks fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er informert.

Stemmeberettigede

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved Universitetet i Oslo, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen.
2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget holdes.
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet.
4. Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved mer enn ett institutt/fakultet.

Dersom noen er usikker på om de er stemmeberettiget ta kontakt med valgstyre@ikos.uio.no.

 

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget gjennomføres som elektronisk valg for alle grupper. Valget er et forholdstallsvalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din gruppe, men kun de kandidatene du ønsker å gi din stemme til.

Valgresultat

Valgresultatet kunngjøres på instituttets nettside så snart som mulig etter at valgresultatet er klart. Oppdatert oversikt over det til enhver tid sittende styret ved IKOS finnes på her.

Regelverk

Fremgangsmåten ved valg følger av valgreglement for UiO. Kapittel 6 omhandler valg av medlemmer til instituttstyrer/råd. Kapittel 1 omhandler regler som gjelder alle valg ved universitetet.

Se også IKOS' nettside om instituttstyrets rolle og mandat.

Publisert 6. nov. 2012 14:16 - Sist endret 24. nov. 2016 22:37