Berit S Thorbjørnsrud

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Berit S Thorbjørnsrud
English version of this page
Telefon +47-22858196
Mobiltelefon 40484837 40 48 48 37
Rom 367 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med fordypning i sosialantropologi, religionshistorie og egyptologi. Min forskning har hovedsakelig tatt utgangspunkt i kristne minoritetsgrupper i Midtøsten, og i Norge. For tiden arbeider jeg spesielt med kristne på Den arabiske halvøy. Tidligere har jeg arbeidet med Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og fokusert på temaer som religiøs revitalisering, kjønn, kroppsoppfatninger og bruk av kroppsendrende teknikker. I Norge har jeg tatt utgangspunkt i Den ortodokse kirke og fokusert på temaer som religion og nasjonalisme, religiøse ledere og makt, m.m. I tillegg har jeg arbeidet med norsk/vestlig konstruksjon av den muslimske kvinne gjennom populærlitteratur. 

Undervisning

Utdanning og bakgrunn

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis ved IKOS siden 2002. Fra 2002-2008 ved Humanistisk prosjektsemester, og fra 2008 ved Midtøstenstudier. Tidligere har jeg arbeidet som førsteamanuensis ved Utviklingsstudier, Høgskolen i Oslo. Fra 1992-99 var jeg stipendiat ved Områdestudiet for Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap, Universitetet i Oslo.

Jeg har gjennom mange år arbeidet med kompetanseutvikling for offentlige ansatte i forhold til det flerkulturelle samfunnet. I den sammenheng har jeg både utviklet nye undervisningsopplegg og selv undervist. Jeg har også levert flere religionsfaglige utredninger til ulike offentlige departementer.

I 1999 tok jeg doktorgraden i religionshistorie med avhandlingen: Controlling the body to liberate the soul: Towards an analysis of the Coptic Orthodox concept of the body

I 1989 tok jeg magistergraden i sosialantropologi med avhandlingen: Messias’ Piker. Koptisk-ortodoks revitalisering i et identitetsperspektiv.

Bøker

Emneord: Midtøsten, Kristne, Kjønn og religion

Publikasjoner

Thorbjørnsrud, Berit (2015) De kristne i Midtøsten: en innføring, kap. 1 i Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 1.  s 15 - 36

Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Den arabiske halvøy: Der kristendommen blomstrer?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 11.  s 215 - 236

Thorbjørnsrud, Berit (2015) Kristne i Emiratene: Kommet for å bli? Babylon. Nordisk tidsskrift for Midtøsten nr. 1-2

Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality. Numen.  ISSN 0029-5973.  62, s 639- 666

Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos  ISSN 0497-1817.  51(1), s 37- 59

Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or Ruling?, In Maria Hämmerli & Jean_Francois Mayer (ed.),  Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation.  Ashgate.  ISBN 9781409467540.  10. s 191 - 212    

Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Religiøse ledere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 6- 12

Thorbjørnsrud, Berit S & Døving, Cora Alexa (2012). Innledning, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  Innledning.  s 7 - 26

Thorbjørnsrud, Berit (2012) Å løse – ikke binde. Ortodokse prester i de troendes tjeneste (2012), i Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Cora Alexa Døving & Berit Thorbjørnsrud (red.) Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01971-0.  3.  s 67 - 90

Thorbjørnsrud, Berit S (2012). De kristne i Midtøsten: Kun på museum?, I: Peter Normann Waage (red.),  Midtøsten etter den arabiske våren.  Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-066-0.  Artikkel.  s 15 - 57

Thorbjørnsrud, Berit S (2012). For å bli lik Gud: Helliggjøring som livsprosjekt i Den ortodokse kirke. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. ISSN 0108-4453.  vol. II(58)

Thorbjørnsrud, Berit S (2012). "Kulturrelativistene skjuler sannheten om muslimene", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 15.  s 212 - 218

Thorbjørnsrud, Berit S (2011). Ting med forvandlende kraft. Den ortodokse kirke i diaspora, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kap. 14.  s 273 – 289                  

Thorbjørnsrud, Berit (2009) Kulturelle forståelsesrammer (kap. 7) og Kultur, helse og sykdom (kap. 9) i Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Brodtkorb, Elisabeth og Rugkåsa, Marianne (red.). Gyldendal Akademisk  (redigert utg. av bok med samme tittel utgitt i 2001).

Thorbjørnsrud, Berit (2008) "A house where war rages". Åndelig sykdom blant koptisk-ortodokse i Egypt, i Babylon: Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika, nr. 1 .

Thorbjørnsrud, Berit (2008) Våre hellige rom. seks religioner på vandring, i Tidsskrift for kulturforskning, vol. 7, nr. 2.

Thorbjørnsrud, Berit S (2008). Kritikk av relativismekritikken.Samtiden ISSN 0036-3928.  1(1), s 96- 104

Thorbjørnsrud, Berit (2007) Frihet, rettigheter og presters kjønn, i frihet, Universitetsforlaget, Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen (red.)

Thorbjørnsrud, Berit (2005)  Innledning, i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Berit Thorbjørnsrud (red.) Abstrakt Forlag

Thorbjørnsrud, Berit (2005) Andre tros- og livssynssamfunn: en oversikt, i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Berit Thorbjørnsrud (red.) Abstrakt Forlag

Thorbjørnsrud, Berit (2005) Feltarbeid: En personlig reise til innsikt, i Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer, Anders Gustavsson (red.) Høyskoleforlaget 2005

Thorbjørnsrud, Berit (2004) Motstand mot slør / motstand med slør, i Hijab i Norge: trussel eller menneskerett, Abstrakt Forlag 2004

Thorbjørnsrud, Berit (2001) Orientalisme; et innledende essay, i Orientalismen av Edward Said, Bokklubbens kulturbibliotek

Thorbjørnsrud, Berit (2001) The Relationship between Social Anthropology and History of Religion, i NUMEN, vol.48

Thorbjørnsrud, Berit (1998) Da kroppen ble forskningsobjekt: Hvor ble det av kjønn, smerte og glede? I Dugnad 1. Volum 24

Born in the Wrong Age: Coptic Women in a Changing Society, i Between Desert and City: The Coptic Orthodox Church Today, Novus Forlag 1997

 

 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Den ortodokse kirke i Norge. Nasjonalisme, transnasjonalisme og universalisme, I: Anders Aschim; Olav Hovdelien & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Kristne migranter i Norden.  Portal forlag.  ISBN 9788283140934.  Kapittel 5.  s 68 - 87
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). De kristne i Midtøsten: en innføring, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 1.  s 15 - 36
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Den arabiske halvøy: Der kristendommen blomstrer?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 11.  s 215 - 236
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kommet for å bli? : kristne i De arabiske emiratene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  13(1/2), s 68- 79
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne i De arabiske emiratene: Kommet for å bli?. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1 & 2), s 68- 79
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality. Numen.  ISSN 0029-5973.  62, s 639- 666
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos.  ISSN 0497-1817.  51(1), s 71- 93
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox Priests in Norway: serving or Ruling? , In Maria Hämmerli & Jean_Francois Mayer (ed.),  Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation.  Ashgate.  ISBN 9781409467540.  10.  s 191 - 212
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Religiøse ledere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 6- 12
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). De kristne i Midtøsten: Kun på museum?, I: Peter Normann Waage (red.),  Midtøsten etter den arabiske våren.  Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-066-0.  Artikkel.  s 15 - 57
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). For å bli lik Gud: Helliggjøring som livsprosjekt i Den ortodokse kirke. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  vol. II(58)
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). "Kulturrelativistene skjuler sannheten om muslimene", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 15.  s 212 - 218
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). Å løse - ikke binde. Ortodokse prester i de troendes tjeneste, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  3.  s 67 - 90
 • Thorbjørnsrud, Berit S & Døving, Cora Alexa (2012). Innledning, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  Innledning.  s 7 - 26
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011). Ting med forvandlende kraft. Den ortodokse kirke i diaspora, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kap. 14.  s 273 - 289

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorbjørnsrud, Berit S (red.) (2015). De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  265 s.
 • Døving, Cora Alexa & Thorbjørnsrud, Berit S (red.) (2012). Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  245 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 40% kvinner i styrene i alle trossamfunn?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 17. januar). 90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk av hijab selv. [Internett].  Filternyheter.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 11. mars). Angrep på koptiske kirker.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 22. august). Debatt om hijab i NRK.  Aftenposten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 16. juni). Dette sier forskning om å kommunisere med hijab. [Internett].  Forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 08. september). Dette stemmer muslimveljarane. [Internett].  Framtida.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 05. mai). Foreslår å bruke hijab i solidaritet.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 04. august). Gjorde feltarbeid ikledd ­hijab.  Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 14. september). Hijab-debatten har endret seg. [Internett].  Nrk.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 14. september). Historien om hijab. [Radio].  Norgesglasset, Nrk.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 04. september). Hva er det med Hijab?. [Radio].  Ekko, NRK.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Kristne i Midtøsten 2017.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 28. april). Nikab: Den nye frontlinjen.  Klassekampen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 09. september). Støystykket..  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 13. mars). Terror mot kristne i Egypt. [Internett].  Aftenposten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017, 27. juni). Vg får pepper for Skam-anmeldelse.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). De kristne i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). De kristnes kamp for tilhørighet i MIdtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016, 12. januar). Forfølgelse av kristne i Midtøsten?. [Radio].  Her & Nå.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016, 16. desember). Kan de kristne i Midtøsten forsvinne?. [Radio].
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kristne i Midtøsten: Hva skjer?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kristne minoriteter i MIdtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Minoritetsgrupper i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016, 13. januar). Rekordmange kristne på flukt.  Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). The reemergence of Christian minorities in the Arabian Peninsula.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016, 20. januar). UD vil sikre bedre hjelp til kristne.  Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 27. juli). Gamle kristne presses ut, nye lokkes inn.  Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 10. januar). Hva er en krenkelse?. [Internett].  forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Hva skjer med de kristne i Midtøsten?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Innledning, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Innledning.  s 11 - 15
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 18. februar). Kontroversiell allianse Egypts president Abdel Fattah al-Sisi er blitt varmt omfavnet av den koptiske kirkens lederskap..  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 09. januar). Krenkelser er ikke ytringsfrihet.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 10. oktober). Kristen flukt. [Fagblad].  Forskerforum. Tidsskrift for forskerforbundet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 29. juli). Kristne er mer enn en truet art.  Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 30. januar). Niqabforbud er ikke i strid med loven. [Internett].  kifinfo.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 18. september). Oman. [Radio].  Radio NOVA.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015, 16. februar). Terrorangrepet på koptere i Libya. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Armageddon Hallelulja Dag Hoel. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 148- 149
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Dilemmas of attachment Bård Kartveit. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 150- 151
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Kristne i Midtøsten: offer for hva?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014, 01. desember). Kristne strømmer til Den arabiske halvøy.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or ruling?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests: serving or ruling?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014, 23. juni). Pave øyner nytt håp for Egypt.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014, 10. november). Utskifting av kristne i MIdtøsten. [Fagblad].  Apollon 4/2014.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Borgerlig vielse for alle?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Islam: en introduksjon.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013, 12. juni). Nå kommer 'antifeminismen'.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013, 12. juni). Søker ungdom tilbake til 'gamle' kjønnsidealer?. [Radio].  17.30, P4.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Who are the converts to the Orthodox Church?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012, 22. mars). Flerkoneri. [Radio].  Norgesglasset, P 1.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). Ghetto: Godt for integrering?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). Kristne i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). Kun på museum? Hvilken fremtid har de kristne i Midtøsten?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012, 20. mars). PAve Shenoudas død.  Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). Religiøse ledere i norske trossamfunn: Makt og avmakt.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012, 06. februar). Religiøse ledere: Makt og avmakt.  Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 10. oktober). Det siste angrepet på kopterne i Kairo. [Radio].
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011). Ekteskapstradisjoner i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 25. september). Fransk forbud mot offentlig bønn. [Radio].  NRK, P1, Mellom himmel og jord.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 28. august). Haltende ekteskap og religiøse domstoler.  Kristelig Dagblad.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 05. januar). KOpternes stilling i Egypt.  NTB.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011). Orientalismen: det uærlige blikket.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 22. februar). Politiet må også velge dialog.  Klassekampen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 04. august). Rettsaken mot tidligere president Mubarak. [TV].  TV 2 Nyhetskanalen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011, 08. januar). Trusler mot kopterne. [Radio].  Verdibørsen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2010, 18. desember). Forbud mot bruk av hijab i skolen?. [Radio].  Radio Migrapolis.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2010). INstrumentalisering av forakt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Bydel Grønland: snikislamisering i ghetto'n?. Aftenposten (aftenutg. : trykt utg.).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Ekteskaps- og samlivstradisjoner i Norge.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Et faglig perspektiv på hidjab - mulig?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009, 20. juli). HRS: Kunnskap eller meninger?.  Klassekampen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Helliggjørelse som livsprosjekt i Den ortodokse kirke.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009, 17. februar). Hijab som symbol. [Radio].  NRK /Østlandssendinga.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Hijab, et faglig perspektiv mulig?.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009, 14. juli). Islamsk råd, en viktig organisasjon.  Klassekampen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Majoritetsfemnisme / minoritetsfeminisme.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Motsnad mot slør / motstand med slør.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Politisk misbruk av "kvinnekortet".
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Religionsmangfold i sekulære institusjoner.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Riter ved ekteskap og skilsmisse, i LIVSFASERITUALER: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2009). Slørets historiske betydning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. mars 2017 11:04 - Sist endret 30. mars 2017 11:04