Vladimir Tikhonov

Professor - Kina-/Koreastudier
Bilde av Vladimir Tikhonov
English version of this page
Telefon +47-22857118
Rom 325 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Hovedkompetansen er på koreansk/Øst-Asiatisk historie med vekt på følgende temaer: Koreas oldtidshistorie; koreansk/kinesisk buddhismes historie; Koreas moderne historie, særlig perioden 1876-1910 ; Sosial Darwinisme i moderne Korea/Øst-Asia; nasjonalisme/rasisme i moderne Korea/Øst-Asia.
Hovedinteressene for tiden er historien til rasebegrep og raseideologi i moderne Korea, samt synet på utlandet i kolonitida (1910-1945) i Korea og forhold mellom statsmakt og det buddhistiske fellesskapet i Koreas moderne historie.
 

Undervisning

Moderne samfunnsforhold og politikk i Korea 
KOreansk filosofi/religion
Øst-Asias religion og filosofi
Øst-Asia - internasjonale forhold 
Øst-Asia - kapital og arbeid 
Øst-Asia - modernitets dannelse
 

Pågående forskning

 • Prosjektet "Revolusjonen går til Østen: Russland og Øst-Asias revolusjoner, 1870-tallet til 1917" handler om interaksjoner mellom de russiske revolusjonskulturene sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet og de revolusjonære i Øst-Asia. Prosjektet handler om hvordan de revolusjonære i Øst-Asia opplevde den russiske revolusjonære bevegelsen mellom 1870-tallet og 1917. Dette er et interdisiplinært prosjekt som skal studere både litterære fremstillinger av de russiske revolusjonære i Øst-Asia, avis- og tidsskriftsartikler om opprørske hendelser i Russland og historien om kontakter mellom de russiske og kinesiske, japanske og koreanske revolusjonære.
   
 • Prosjektet "Voldelig religion" undersøker religion, nasjonalisme og militarisme i Øst-, Sør-og Sørøst Asia fra slutten av det nittende århundret (pdf). Prosjektet utføres i samarbeid med Torkel Brekke. Delprosjekt "Buddhisme og militær vold i det koloniale og tidlig post-koloniale Korea i årene 1920-1950" (pdf). 

Bakgrunn

Født:1973 i Leningrad (St.-Petersburg)
Utdannelse: Master i koreansk historie 1994 (med oldtidshistorie som hovedfelt); Phd i koreansk historie 1996
Ansettelser: Instructor Russian State University for Humanities 1996; Full-time Instructor KyungHee University 1997-2000; Førsteamanuensis HF/UiO 2000-. Professor HF/UiO 2006 -

Priser

Kåret av HF som forskertalent i 2005 

Verv

Redaksjonskomitémedlem – Korea Journal.

Samarbeid

Institute for East Asian Studies, Sunggonghoe (Anglican) University, South Korea
East Asian Studies Academy, Sunggyungwan University, South Korea, Prof. Yun Haedong 
Humanities Institute, Seoul National University, Civilization Study Team 

 

Emneord: Korea, Koreansk, Religion og politikk, Buddhisme

Publikasjoner

Monografier publisert i 2005:

Na neun p'ongnyeok eui segi reul kobalhanda (I indict the century of violence). Seoul, Sør-Korea: Inmul kwa sasang 2005. 382 s.

Useungyeolp'ae eui sinhwa (The Myth of the Survival of the Fittest). Seoul, Sør-Korea: Hangyoreh Publishers 2005. 512 s.

(i samarbeid med Cho, Cheongnae; Chang, Hoeik; Hong, Sehwa; Pak, Honggyu; Kim, Chinae; Ko, Chongseok; Son, Seokch'un; Cheong, Hyesin) Cheolmeun nal eui kkaedareum (The Awakening of the Young Days). Seoul: Inmul kwa sasang Publishers 2005. 279 s.

(i samarbeid med Huh, Donghyun) Yeolgang eui soyongdori eseo saranamki (To Survive in the Vortex of Great Powers). Seoul, Sør-Korea: P'ureun Yeoksa Forlag 2005. 331 s.

 

 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Concept of Nation in the Communist Usage in 1920-30s' Korea, In Edzard Lutz; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly - A Festschrift for Jens Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  Kapittel 30.  s 461 - 475 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). ”Korean Nationalism” Seen through the Comintern Prism, 1920s–30s. Region: regional studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia.  ISSN 2166-4307.  6(2), s 201- 224 . doi: /10.1353/reg.2017.0014 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Militarized Masculinity with Buddhist Characteristics: Buddhist Chaplains and their Role in the South Korean Army, In Hanna Havnevik; Ute Hüsken; Marcus Jacobus Teeuwen; Vladimir Tikhonov & Koen Wellens (ed.),  Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World.  Routledge.  ISBN 9781138687844.  Kapittel 10.  s 165 - 183 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Red Capital, Colonial Eyes: Moscow as Seen by Korean Intellectuals in the 1920s–1930s. Korea journal.  ISSN 0023-3900.  57(3), s 5- 30 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Reosia Hyeongmyeong eui euieui, 100nyeon hue tasi toraponda (The Meaning of Russian Revolution, Re-considered after 100 years), I:  다시 돌아보는 러시아 혁명 100주년 Tasi Toraponeun Reosia Hyeongmyeong 100nyeon (Re-thinking Russian Revolution: 1917 Revolution Centennial Anniversary)..  Munhak kwa Chiseong Publishers.  ISBN 9788932030470.  Kapittel 1.  s 13 - 35 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). South Korean Military Chaplaincy in the 1950–70s: Religion as Ideology?, In Vladimir Tikhonov & Torkel Brekke (ed.),  Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism: Military–Religious Nexus in Asia, Europe, and USA.  Oxford University Press.  ISBN 9780199470747.  Kapittel 11.  s 228 - 257 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). “소비에트연방 해체 이후 러시아에서의 ‘대조국 전쟁’ 서사 Sobiet’ŭ Yŏnbang Haech’e Ihu Rŏsia esŏŭi ‘Taejoguk Chŏnjaeng’ Sŏsa” (The “Great Patriotic War” Narrative in Russia after the Dissolution of the USSR), I: Ch'anseung Pak; Vladimir Tikhonov; Kurt Piehler (red.),  제2차 세계대전과 집단기억 Che 2 ch'a Segye Taejeon kwa Chiptan Kieok (The Second World War and Collective Memories).  Hanul Seoul.  ISBN 9788946059917.  Kapittel 5.  s 139 - 162 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir & Lim, Kyounghwa (2017). Communist Visions for Korea’s Future: The 1920-30s. Review of Korean Studies.  ISSN 1229-0076.  20(1), s 7- 34 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 1905~1907년의 러시아 혁명을 바라본 조선의 시각: 러시아 혁명에 관한 조선 언론매체의 논의를 중심으로 1905-1907 nyeon eui Reosia hyeongmyeong eul parapon Choseon eui sigak: Reosia hyeongmyeong e kwanhan Choseon eollon maech'e eui noneui reul chungsim euro (Korea's Views on Russia's 1905-1907 Revolution: Focusing on the Russian Revolution-related Reporting in the Korean Media), I: Vladimir Tikhonov; Naoko Shimazu; Hyegyung Yi & Kyounghwa Lim (red.),  1905년 러시아혁명과 동아시아 3국의 반응 1905 nyeon Reosia hyeongmyeong kwa Tong'asia 3guk eui paneung (1905 Russian Revolution and the Reactions in the Three East Asian States).  Seoul National University Press.  ISBN 9788952119100.  Kapittel 9.  s 272 - 295 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). A Russian Radical and East Asia in the Early Twentieth Century: Sudzilovsky, China, and Japan.. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review.  ISSN 2158-9666.  (18), s 51- 76 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). An Chunggŭn and Beyond: Individual Terror in the Korean National Movement as Seen from Russia/Soviet Union, 1909 to the Early 1930s. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  19, s 189- 215 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). An Chunggǔn in the Korean and regional historical memory: Guest editor's introduction. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  19(1), s 133- 137 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). An chunggǔn and beyond: Individual terror in the Korean national movement as seen from Russia/Soviet Union, 1909 to the early 1930s. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  19(1), s 189- 215 . doi: 10.18399/acta.2016.19.1.007
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Contemporary Buddhism and Education, In  The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism.  Oxford University Press.  ISBN 978-0199362387.  Part 2, Chapter 7.  s 518 - 532 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Korea in the Russian and Soviet imagination, 1850s-1945: Between orientalism and revolutionary solidarity. Journal of Korean Studies.  ISSN 0731-1613.  21(2), s 385- 421 . doi: 10.1353/jks.2016.0017 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Social Darwinism as History and Reality: “Competition” and “The Weak” in Early Twentieth-Century Korea. Critical Asian studies (Print).  ISSN 1467-2715.  48(3), s 315- 337 . doi: 10.1080/14672715.2016.1189839 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (ed.) (2017). Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge.  ISBN 9781138687844.  302 s. Vis sammendrag
 • Pak, Ch'anseung; Tikhonov, Vladimir; Piehler, Kurt & Fritzsche, Peter (2017). 제2차 세계대전과 집단기억 Che 2 ch'a Segye Taejeon kwa Chiptan Kieok (The Second World War and Collective Memories). Hanul Seoul.  ISBN 9788946059917.  232 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 러시아 혁명사 강의 Reosia Hyeongmyeongsa Kangeui (Lectures on the Russian Revolution). Namu Yeonp'il.  ISBN 9791187890065.  284 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir & Brekke, Torkel (ed.) (2017). Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism: Military–Religious Nexus in Asia, Europe, and USA. Oxford University Press.  ISBN 9780199470747.  280 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir; Cheong, Chaeweon & Choe, Chinseok (2017). 다시 돌아보는 러시아 혁명 100주년 Tasi Toraponeun Reosia Hyeongmyeong 100nyeon (Re-thinking Russian Revolution: 1917 Revolution Centennial Anniversary).. Munhak kwa Chiseong Publishers.  ISBN 9788932030470.  500 s.
 • Yamamoto, Yoshitaka; Lim, Kyounghwa & Tikhonov, Vladimir (2017). 나의 1960년대 Na eui 1960 nyeondae (My 1960s). Tolpegae.  ISBN 978-89-7199-817-5.  427 s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 주식회사 대한민국 Chusik Hoesa Taehan Min'guk (Republic of Korea Inc). Hangyoreh Publishers.  ISBN 978-89-8431-988-2.  263 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Tikhonov, Vladimir (2018). 한국, 폴리페서들의 천국 Han'guk, P'ollip'eseo deur eui ch'eonguk (South Korea, a Heaven for 'Polifessors'). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Korean studies in Europe and Korea – what can Korean studies abroad contribute to the Korean society?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 100년 후에 되돌아보는 러시아혁명 100nyeon hu e toetora po neun Reosia hyeongmyeong (Russian Revolution: Reconsidered after 100 Years). Noksaek P'yeongnon (Green Review).  ISSN 1976-2259.  155(8), s 110- 127 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 20세기 전반의 '진보'를 다시 생각한다 20segi Cheonban eui 'Chinbo' reul tasi saenggakhanda (Re-thinking the Early 20th C. 'Progressives'). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Ancient History as Ideology in South and North Korea:. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Chinese Characters in Korean Writing in South and North Korea: "Nationalizing" the Language. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Classical Chinese in Korea as the lingua franca, its Scriptura Franca and the Korean syllabic innovations.
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Colonial Eyes: Moscow seen by the 1920-30s’ Korean Intellectuals. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Communist Movement in Colonial-Era Korea: 4 Special Lectures. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Kim Saryang’s Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse – Dialectics of Internationalist Korean-ness. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Kim Saryang's Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse: Remembering the Anti-Colonial Struggle. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Moscow as reality and cultural myth in colonial-age Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Namminjŏn and the issue of Minjung literature and arts. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Review of: Burnt by the Sun: The Koreans of the Russian Far East. By Jon K. Chang. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2016.. Acta Koreana.  ISSN 1520-7412.  20(1), s 389- 396
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Social Darwinism and Visions of Masculinity in the Early 20th C. Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Soviet Analyses of Colonial-Era Korean Nationalism: With Focus on Comintern Materials. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). The Concept of Nation in the Communist usage in 1920-30s' Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). The issue of “factionalism” in the Korean Communist movement of the 1920s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). “What is a ‘Peace Country?: The Cases of East Asia and Scandinavia”. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 갑질의 뿌리 Kapchil eui ppuri (The Roots of Power Harassment). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 고대사의 위험한 파쇼 판타지 Kodaesa eui wiheomhan p'asyo p'ant'aji (Dangerous Fascist Fantasies about Ancient History). Hangyoreh21.  (1167) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 군함외교, 142년 만에 돌아오다 Kunham oegyo, 142 nyeon man e toraoda (Gunboat Diplomacy Returns after 142 Years). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 기본소득 도입되면 임금노예 삶이 강요되지 않아 Kibon Sodeuk Toiptoemyeon Imgeum Noye Salm i Kangyotoeji ana (If Basic Income is Implemented, Nobody will be forced into Wage Slavery any longer). Economy21.  ISSN 1599-4562.  443(9) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 김사량의 <노마만리>와 국제주의-조국해방의 변증법 Kim Saryang eui <Noma Malli> wa Kukchejueui-Choguk Haebang eui Pyeonjeungpeop (Kim Saryang's <Ten Thousand Li of a Dull-witted Horse> and the Dialectics of Internationalism vs. National Liberation). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 다시 보는 20세기의 두 혁명 : 러시아 혁명, 68혁명 (Re-considering the 20th century's Two revolutions: Russian Revolution and 1968 Revolution). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017, 08. mars). “대선은 5년짜리 임금을 뽑는 것일뿐" Taeseon eun 5nyeon cchari imgeum eul ppomneun geosil ppun (Presidential Elections [in South Korea] Imply Electing a King or Queen for a Five-years Period). [Internett].  NEWS M. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 대한민국은 어떻게 주식회사가 되었는가? (How the Republic of Korea Became a Corporatocracy?). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 대한민국의 저주, 군사주의! Taehan Min'guk eui cheoju, kunsajueui! (Republic of Korea's Curse, Militarism!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 대한민국이 어떻게 주식회사가 됐는가? Taehan Min'guk i eotteok'e chusik hoesa ga toenneunka? (How Republic of Korea became a stock company?). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 러시아 혁명에서 평화를 배우자 Reosia hyeongmyeong eseo p'yeonghwa reul paeuja (Let us Learn Peace from Russian Revolution). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 문재인 대통령님께: ‘인권입국’을 위하여! Mun Chaein Taet'ongnyeong nim kke: 'In'kweon Ipkuk' eul wihayeo! (To President Moon Jaein - For the Sake of [building] a Human Rights-based State!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). ‘문화 대혁명’이 필요하다! 'Munhwa taehyeongmyeong' i p'iryohada! (A "Great Cultural Revolution" is needed!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 북한의 눈으로 남한을 한번 보자! Puk'han eui nun euro Namhan eul hanbeon poja! (Let Us Try to Look at South Korea through North Korean Prism!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 소왕국들의 나라, 한국 대학가 Sowangguk teur eui nara, Han'guk taehakka (A Country of Mini-Kingdoms, South Korean Universities' World). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 우리에게 북한이란 무엇인가 Uri ege Pukhan iran mueosin'ga? (What is North Korea to us?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 우리에게 없는 것, 정치적 선택의 자유 Uri ege eomneun keot, cheongch'ijeok seont'aek eui chayu (A Thing We Do Not Have, the Freedom of Political Choice). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). ‘인터내셔널’-국가주의 초월한 ‘나의 애국가’'Int'eonaesyeonal' - kukkajueui ch'oweolhan 'na eui aegukka' ("The International " - "My [Personal] Anthem" Overcoming Statist Nationalisms' [Boundaries]). Chugan Kyeonghyang.  ISSN 2005-3924.  (1211) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 정치의 민중화부터 Cheongch'i eui Minjunghwa put'eo! (Democratization of the Politics First!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 포기와 타협의 폭 큰 사회에 소신은 없다 P'ogi wa t'ahyeop eui p'ok k'eun sahoe e sosin eun eopta (There are No 'Convictions' in a Society Accustomed to Giving Up and Compromising on a Large Scale). Ajou University Magazine.  19(1) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 한반도에서 ‘홀로코스트’를 막으려면 Hanbando eseo 'Holocaust' eul mageuryeomyeon (If [we are] to stop a Holocaust on the Korean Peninsula). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 해외 한국 근현대사 연구 현주소 Haeoe Han'guk Keunhyeondaesa Yeon'gu Hyeonjuso (The Current State of Research on Korea's Modern and Contemporary History Abroad). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 해제 Haeje (Postscript), I:  나의 1960년대 Na eui 1960 nyeondae (My 1960s).  Tolpegae.  ISBN 978-89-7199-817-5.  Postscript.  s 385 - 401 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 혁명과 민족 – 1920~30년대 한국 공산주의자들의 민족 개념 Hyeongmyeong kwa minjok - 1920-30 nyeondae Han'guk Kongsanjueuija teur eui minjok kaenyeom (Revolution and Ethno-Nation: the Concept of Ethno-nation in the Korean Communist Circles of the 1920s-30s). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). "Ancient History as Ideology in South Korea". Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Communist Visions for Korea’s Future: the 1920-30s. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Korean Studies outside of Korea - Strategies of Survival and Integration: Focusing on the Norwegian Case. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Minjung Buddhism and Beyond - the Revolutionary Buddhism in 1980s' South Korea.. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Namminjŏn: socialist revolution and Minjung culture in 1970s' South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Review of <Assimilating Seoul: Japanese Rule and the Politics of Public Space in Colonial Korea, 1910–1945> By Todd A. Henry. University of California Press, 2014.. Monumenta Nipponica.  ISSN 0027-0741.  71(1), s 222- 227
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Sahoejueui Hyeongmyeong kwa cheoksaek kaebalchueui (Socialist Revolution and Red Developmentalism). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Sin Ŏnjun and Transnational Basis of Korean Nationalism. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). Soviet Analyses of Colonial-Era Korean Nationalism: with Focus on Comintern Materials. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 국내외 조선 공산주의자들이 본 민족개량주의와 국어 민족주의 Kuknaewae Choseon Kongsanjueuija teur i pon Minjok Kaeryangjueui wa Kugeo Minjokchueui (National-Reformism and Linguistic Nationalism as seen by Korean Communists Inside and Outside Korea). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 난민, 신자유주의 시대의 핵심어 Nanmin, sinchayujueui sidae eui haeksimeo (Refugees - a Keyword of the Neo-liberal Age). Keonch'uk Sinmun.  ISSN 2287-2620.  17 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 누구를 위한 '화해'인가 Nugu reul wihan 'hwahae'in'ga ("Reconciliation" for Whom?). Yeoksa wa Ch'aegim (History and Responsibility).  ISSN 2233-9833.  10, s 12- 18 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 대한민국, 사유화된다 Taehan Min'guk, sayuhwatoenda (Republic of Korea, Being Privatized). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 대한민국, 주권이 없는 국가 Taehan Min'guk, chukweon eomneun kukka (Republic of Korea, a Country without Sovereignty). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 러시아 혁명, 그리고 아시아 Reosia hyeongmyeong, keurigo Asia (Russian Revolution and Asia). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 박근혜 ‘역사 정책’의 의미 Pak Geunhye 'yeoksa cheongch'aek' eui euimi (The Meanings of Pak Geunhye's 'Historical Policies'). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 박근혜 정권, 그리고 ‘실력자’들의 시대 Pak Keunhye cheongkweon, keurigo 'sillyeokcha' deur eui sidae (Park Geunhye's Regime and the Era of the 'Strongmen'). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016, 06. juli). 박근혜는 바지사장, 헬조선 진짜 주인은 Pak Keunhye neun paji sajang, Hell Choseon chinccha chuin eun....(Park Geunhye is a fictive CEO, the real owners of Hell Korea are...). [Internett].  www.pressian.com. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 박근혜의 최악의 범죄 Pak Keunhye eui ch'oeak eui peomchoe (Park Geunhye's Worst Crime). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 반북이데올로기, 또 하나의 인종주의 Panbuk ideollogi, tto hana eui injongjueui (The "Anti-North Koreanism" Ideology, One More Sort of Racism). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 세계경제위기와 지역사회 Segye Kyeongje Wigi wa Chiyeok Sahoe (World Economic Crisis and the Local Societies). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 식민지 시대 공산주의 운동 연구의 의미 Singminji sidae kongsanjueui undong yeon'gu eui euimi (The [Present] Meaning of the Research in the Colonial-Era [Korean] Communist Movement [History]). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 식민지 지식인들의 꿈: 공산주의자들이 본 미래 Singminji chisig'in eui kkum: kongsanjueuija deur i pon mirae (The Dreams of [Colonial-Era] Korean Intellectuals: the Future as seen by the Communists). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 신자유주의 시대의 민주주의: 형해화인가 급진화인가 Sinchayujueui sidae eui minjujueui: hyeonghaehwa in'ga keupchinhwain'ga (Democracy in the Neo-liberal Age: Hollowing-out or Radicalization?).
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 이민만이 ‘헬’탈출구로 보이는 이유 Imin man i 'hell' t'alch'ulgu ro poineun iyu (Why Immigration Looks as the only Way to Escape 'Hell' [in South Korea]). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 인문학 위기? 인문학 위축·통제의 전략이다! Inmunhak wigi? Inmunhak wich'uk, t'ongje eui cheollyakida! (Humanities Crisis? A Strategy for Down-scaling and Controlling the Humanities!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). '인분 교수 사건’의 교훈 'Inbun kyosu sakkeon' eui kyohun (The Lessons of the "Human Excrement's' Professor Incident"). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 잊혀진 혁명가들 : 조선 공산주의 운동과 인물들 Ich'yeojin hyeongmyeongka teul: Choseon Kongsanjueui undong kwa inmul teul (Forgotten Revolutionaries: Korean Communism, the Movement and the Personalities). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016, 18. juli). 재벌에게 흙수저들은 식민지 백성과 같다 Chaebeol ege heuksujeo deur i singminji paekseong kwa katta (For the corporations, the poor are like the colonized people). [Internett].  bookdb.co.kr. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 저신뢰 사회, 대한민국 Cheosilloe sahoe, Taehan Min'guk (A Low-Trust Society, Republic of Korea). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 친일은 왜 단죄해야 하는가 Ch'in'il eun wae tanchoetwaeya haneunga (Why should the pro-colonial collaboration be condemned?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 타자로서의 ‘동포’, 조선적 재일조선인 T'aja rosseo eui 'tongp'o', choseonjeok chaeil Choseonin (The "Compatriots" as Others: Chosenseki Zainichi Koreans). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 타자에 대한 폭력, 우리 안의 폭력 T'aja e taehan p'ongnyeok, uri an eui p'ongnyeok (Violence against Others, Violence inside Ourselves), I:  치유의 인문학 Ch'iyu eui Inmunhak (Humanities as Medical Treatment).  Wisdom House Korea.  ISBN 978-89-6086-296-8.  Kapittel 3.  s 71 - 93
 • Tikhonov, Vladimir (2016). 한-일, 아래로부터의 연대 Han-il, arae ro put'eo eui yeondae (The solidarity from below between Koreans and Japanese). Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 22. nov. 2017 12:38

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper