Anders Gustavsson

Professor emeritus
Bilde av Anders Gustavsson
Telefon 22855586
Rom 444 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser og kompetanseområder

Folkelig religion (folk religion), kulturmøter (cultural contacts),
faghistorie (history of ethnology), grensekultur (culture of borders),
bondekultur (farmers culture), kystkultur (coastal culture),
livsoverganger (rituals around life cycle), gravsteinssymboler for
mennesker og husdyr (symbols of gravestones), alkohol og avhold (alcohol
and temperance movements), folklivsmaleri (folk life painting), feltarbeid
(field work), museologi (museology)

Bakgrunn

Teologie kandidat i Lund 1964, filosofie magister i Lund 1965, filosofie
licentiat i Lund 1969, filosofie doktor i Lund 1972 med avhandlingen
Kyrktagningsseden i Sverige, docent i Lund 1973, leder for Centrum for
religionsetnologisk forskning i Lund 1980, professor i etnologi i Uppsala
1987, professor i etnologi i Oslo 1997

Priser

1974 Vetenskpligt pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för
avhandlingen Kyrktagningsseden i Sverige

2005 Vetenskapligt pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien.
Motiveringen för priset var "hans mångsidiga, vetenskapligt gedigna och
rika produktion inom ämnesområdena etnologi, kulturhistoria och
religionsetnologi".

2013 Orust kommuns kulturpris

Verv

Seniorledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien
Prorektor for "Strömstad akademi. Nordiskt institut för avancerade studier".
Redaktør for skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis innen denne akademi.
Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Uppsala universitet
Seniorledamot i Vetenskapssocieteten, Lunds universitet

Pågående forskning

 • Jeg deltar i det tverfaglige prosjektet "Hälsa och miljö" og skriver om helse og miljø på 1800tallet. Det gjelder tilempningen både av skolemedisin og folklig medisin på landsbygda. Prosjektet skal ge ut en antologi i begynnelsen av 2018.
   
 • Jeg deltar i det tverfaglige "Nordiskt nätverk för turismhistoria". Som oppfølging av en nordisk konferanse i Uppsala i september 2016 skal følgende antologi gis ut i begynnelsen av 2018: När folken upptäckte varandra. Turismhistoriska perspektiv. Red: Wiebke Kolbe, Lasse Kvarnström & Tomas Nilson under medverkan av Anders Gustavsson & Torkel Jansson. Temat for mit kapittel er: "Turisternas möte med lokalbefolkning i ett förändringsperspektiv". Undersøkningen strekker seg från det sene 1800-tallet till nåtid.
   
 • Under 2017 gir jeg ut følgende bok på Novus forlag, Oslo:Folkloristic studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections.Den övergripande frågeställningen i boken är: Which role has folkloristics had in my ethnological and culture historical research? What kind of knowledge has folkloristic aspects helped me to produce as a cultural scholar? The study of this book concentrates on four fields of research in which the folkloristic perspective has been of decisive importance. 1) Small narratives in a social context; 2) Rituals; 3) Beliefs; 4) Folklore and Materiality
   
 • Prosjektet "Døden speilet i kulturforskningen" undersøker ritualer og forestillinger om døden i eldre tid og i våre dager.
   
 • Prosjektet "Gravminner som kulturarv. En studie av tekster og symboler" studerer gravminner som kulturelle uttrykk i den tiden de ble satt opp.
   
 • Prosjektet "Nordmenn i møte med Bohuslän" ser nærmere på kulturmøter i grenseområdet mellom Norge og Sverige.

Samarbeidpartnere

A) International Society for Folk Narrative Research ISFNR, section for
Belief Narrative Network

B) Society International for Ethnology and Folklore SIEF, commissions for
Folk Religion and Ritual Year

C) Nordic Network of Thanathology

D) NORDVECK, A Network of Scandinavian Researchers and Research on
Revivals and Revival Culture

E) International Society for Cultural History, ISCH

F) Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF

G) Who´s Who in the World

H) Nordiskt nätverk för turismhistoria

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Folkeminne og folklore, Kulturmøter, Ritualer, Museer og museologi, Kystkultur, Kulturarv, Turisme

Publikasjoner

Søk etter publikasjoner  i Svensk Historisk Bibliografi-digital og Digitalt vitenarkiv
 

 • Kyrktagningsseden i Sverige, Lund 1972
 • "Ståta brud". En kyrklig sed i social belysning. Lund 1974
 • En källkritisk granskning av folklivsuppteckningar, Lund 1975
 • Forskning om folkligt fromhetsliv, Lund 1976
 • Den nyblivna modern, Uppsala 1979
 • Några trender i västtysk etnologi, Lund 1980
 • Skärgårdsvardag, Göteborg 1980
 • Folklore och sociala konflikter, Lund 1981
 • Sommargäster och bofasta. Lund 1981
 • Förtegenhet vid etnologiska intervjuer, Lund 1982
 • Pingströrelsen på Åstol. Lund 1984
 • Nykterhetsrörelsens människor i Valla, Uppsala 1992
 • Kunskapsmål, teori, empriri (red.), Uppsala 1996
 • Alkoholen och kulturen (red), Uppsala 1998
 • Continuity and Change (red. tills. med Maria Montez), Lisboa 1999
 • Gränsmöten (red. tills. med Rolf Danielsson), Strömstad 1999
 • Gravstenar i Norge och Sverige som symboler för känslor, tankar och idéer i vår egen tid, Oslo 2003
 • Kulturvitenskap i felt (red), Kristiansand 2005
 • Bondeliv på 1800-talet. Med utgångspunkt i en bondes dagböcker och brev, Oslo 2009
 • Döden speglad i aktuell kulturforskning (red.), Uppsala 2009
 • Cultural studies on death and dying in Scandinavia. Novus Forlag, Oslo 2011  
 • The folk-life artist Carl Gustaf Bernhardson. Novus Forlag, Oslo 2011 
 • Cultural studies on death and dying in Scandinavia. Novus Press, Oslo 2011
 • Cultural Studies on Folk Religion in Scandinavia. Novus Press, Oslo 2012
 • Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge. En personlig pendling mellan skilda världar. Novus Forlag, Oslo 2013.
 • Resident Populace and Summer Holiday Visitors. Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions. Novus Forlag, Oslo 2013.
 • Grave memorials as cultural heritage in western Sweden with focus on the 1800s. Novus Press, Oslo 2014.
 • Humanities Special Issue "Death, Dying, Near-Death Experiences & Bereavement in the Western World" (ed.) (2016)
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2017). Oasrörelsen i Sverige och historien. En studie av återupptäckt och transformering av traditionella ritualer, I: Jakob Dahlbacka & Kim Groop (red.),  Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ.  Åbo Akademi.  ISBN 978-952-12-3562-7.  Kapittel.  s 337 - 369
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). A Nineteenth-Century Peasant and Intra-Church Revivalistic Movements in Bohuslän, Sweden, In Clara Saraiva; Peter Jan Margry; Lionel Obadia; Kinga Povedák & José Mapril (ed.),  Experiencing religion. New approaches to personal religiosity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90727-1.  Kapittel 11.  s 203 - 219
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Gravminnen som kulturarv inför framtiden, I: Lars Broman (red.),  Barnbarnens århundrade - berättelser om en ny framtid.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-855-5.  Kapittel 21.  s 403 - 432
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Rediscovery and transformation of traditional rituals within a New religious movement in Sweden: The oasis movement. Revista română de sociologie.  ISSN 1224-9262.  1-2, s 55- 88 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Vetenskapliga kontakter inom etnologi och folkloristik mellan Sverige och Estland. Personliga erfarenheter och reflektioner. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok.  ISSN 0586-5360.  2015, s 113- 129
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Book review: Anne Eriksen: From Antiquities to Heritage. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  71, s 176- 177
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Book review: Petra Garberding: Scholarship and Politics in Historical Perspective. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  71, s 181- 183
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Scientific contacts within ethnology and folkloristics between Sweden and Estonia. Personal Experiences and Considerations. Folklore.  ISSN 1406-0949.  62, s 248- 267 . doi: 10.7592/FEJF2015.62.gustavsson Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). The researcher's role in the research process. Reflections and experiences of an ethnologist. Acta Ethnographica Hungarica.  ISSN 1216-9803.  60(1), s 205- 214 . doi: 10.1556/022.2015.60.1.18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Today´s Young Swedih Labour Migrants in Norway. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  71, s 211- 213
 • Gustavsson, Anders (2014). Cycling as Innovation in Norway and Sweden—A Narrative Study of the Acceptance of a Technical Novelty. Open Journal of Social Sciences.  ISSN 2327-5960.  2(1), s 72- 85 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2014). Forskarens roll i forskningsprocessen. En etnologs reflektioner och erfarenheter. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok.  ISSN 0586-5360.  s 133- 143
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Swedish Belief Narratives on Afterlife earlier and Today. Open Journal of Social Sciences.  ISSN 2327-5960.  2(11), s 202- 211 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Väckelsernas mötesplatser i ett norskt-svenskt perspektiv, I: Arne Bugge Amundsen (red.),  Vekkelsens møtesteder.  Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet.  ISBN 978-91-89515-23-9.  Kapittel.  s 157 - 169
 • Gustavsson, Anders (2013). An Existence after Death - Conceptions of Faith as Expressed on Memorial Internet Websites in Norway and Sweden, In Michael Hviid Jacobsen (ed.),  Deconstructing Death - changing Cultures of Death, Dying, Bereavemnent and Care in the Nordic Countries.  University Press of Southern Denmark.  ISBN 978-87-7674-595-0.  Chapter 7.  s 173 - 190
 • Gustavsson, Anders (2013). Death and Bereavement on the Internet in Sweden and Norway. Folklore.  ISSN 1406-0949.  (53), s 99- 116 . doi: 10.7592/FEJF2013.53.gustavsson Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Death,dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study, In Gunnar Windahl (ed.),  Acta Academiae Stromstadiensis.  Strömstad Akademi.  ISBN 978-91-86607-12-8.  Artikkel.  s 1 - 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Forskarens roll i forskningsprocessen. En etnologs reflektioner och erfarenheter, I: Stig Svallhammar (red.),  Acta Academiae Stromstadiensis. No.XVIII.  Strömstad Akademi.  ISBN 978-91-86607-19-7.  Artikkel.  s 2 - 15 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Opposisjon på en avhandling i Lund 2012: Hans Ahlfors, Julkrubban i Svenska kyrkan, I: Anders Jarlert (red.),  Kyrkohistorisk årsskrift 2013.  Svenska kyrkohistoriska föreningen.  ISBN 978-91-85582-70-9.  artikkel.  s 259 - 263
 • Gustavsson, Anders (2013). The Introduction of Christmas Cribs in Sweden (pp 211-215), A Danish Field Researcher in the Nineteenth Century (pp 226-228), Paranormal Experiences in Today's Norway (pp 235-237), The Folklore Researcher Lauri Honko Revisited (pp 237-239), Rituals of Death among the Swedish Minority in Finland (pp 239-241). Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  69
 • Gustavsson, Anders (2012). Kulturhistoria för att förstå sitt eget och andras liv, I: Gunnar Windahl (red.),  Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig.  Acta Academiae Stromstadiensis.  ISBN 978-91-86607-03-6.  kapittel.  s 44 - 47
 • Gustavsson, Anders (2012). Messages on memorial Internet websites relating to suicide in Norway and Sweden, In Violetta Krawczyk-Wasilewska; Theo Meder & Andy Ross (ed.),  Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations and Conducts.  Lódz University Press.  ISBN 978-83-7525-671-0.  artikkel.  s 69 - 87
 • Gustavsson, Anders (2011). En tillvaro efter döden?, I: Bo Lönnqvist; Niklas Huldén; Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötsch (red.),  Kulturens byggstenar. Festskrift til Anna-Maria Åström.  Föreningen Brage.  ISBN 978-951-9224-75-6.  artikkel.  s 73 - 81
 • Gustavsson, Anders (2010). Att sörja ett sällskapsdjur på internet - med katten som exempel. Nätverket Kulturforskning i Uppsala.  ISSN 1651-0593.  17, s 63- 70 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2010). En 1800-talsbonde och inomkyrkliga väckelser i Bohuslän, I: Ingvar Dahlbacka & Carola Nordbäck (red.),  Biografin i väckelseforskningen.  Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi.  ISBN 9789521225239.  Artikkel.  s 87 - 103
 • Gustavsson, Anders (2010). En folklivsmålares tankevärld. Carl Gustaf Bernhardson 1915-1998. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok.  ISSN 0586-5360.  s 115- 132
 • Gustavsson, Anders (2010). Julius Ejdestam (1912-1992), I: Mats Hellspong & Fredrik Skott (red.),  Svenska etnologer och folklorister.  Kungl. Gustav Adolfs akademien.  ISBN 978-91-85352-83-8.  Artikkel.  s 219 - 224
 • Gustavsson, Anders (2009). Carl Gustaf Bernhardsons folklivsmålningar, I: Eva Londos (red.),  Rondellhundar och schablonspindlar. Folkkonst i tiden.  Carlsson bokförlag.  ISBN 978-91-7331-222-6.  Artikkel.  s 61 - 70
 • Gustavsson, Anders (2009). Death in a 19th-century peasant society - Analysed by means of a peasant´s diaries from a rural community on the western coast of Sweden. Folklore.  ISSN 1406-0949.  43, s 67- 96 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2017). Folkloristic studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-887-6.  186 s.
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Grave memorials as Cultural Heritage in western Sweden With focus on the 1800s. A study of materials, society, inscribed texts and symbols. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-796-1.  67 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge. En personlig pendling mellan skilda världar. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-728-2.  117 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2013). Resident Populace and Summer Holiday Visitors. Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-736-7.  96 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2012). Cultural Studies on Folk Religion in Scandinavia. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-696-4.  202 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2011). Cultural studies on death and dying in Scandinavia. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-639-1.  215 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2011). The folk-life artist Carl Gustaf Bernhardson. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-634-6.  56 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsson, Anders (2009). Bondeliv på 1800-talet. Med utgångspunkt i en bondes dagböcker och brev. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-535-6.  136 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2017). Anmeldelse av Gunnar Hallingberg: Moderna läsare. 1900-talets frikyrklighet som kulturbygge. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  1, s 61- 62
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2017). Anmeldelse av "Samerna och Svenska kyrkan". RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  3, s 186- 188
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2017). Review of "Danish Local History under Debate" by Kim Furdal. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  47, s 222- 223
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Anmeldelse av Johan Herbertsson: Rättegångsgudstjänsten i Sverige. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4, s 229- 230
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Anmeldelse av Maria Zachariasson: Gemenskapen. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4, s 237- 238
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Anmeldelse av Owe Ronström: Öar och öighet. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4, s 253254
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Anmeldelse av Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  1, s 62- 64
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Church Involvement among Swedish Youth. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 236- 237
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Fan i båten. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Kyrkan i landskapet. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2, s 122- 123
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Magical Beliefs about Food and Drink in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 222- 223
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Narratives of Nordic Summer Life. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 198- 200
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Norwegian Schoolhouses as Cultural Monuments. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  46, s 185- 187
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Om Birgit Hertzberg Johnsen, 1948-2016. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  46
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). The Historical Development of the Scout Movement. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  46, s 256- 257
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). Universitetet som medium. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  3, s 188- 189
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2016). West Nordic Explorations. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  46
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Carin Bergström: Mitt i byn. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2(3), s 151- 152
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Gunnar Arnborg: Stigar och vägskäl. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2(3)
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Leidulf Mydland: Skolehuset som kulturminne. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2(3), s 129- 131
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Del 1.. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  1
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Petra Garberding: Vetenskap mellan diktatur och demoktrati. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2(3), s 132-134
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Stina Fallberg Sundmark: Teologi för praktiskt bruk. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2(3), s 168- 169
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Anmeldelse av Yvonne Maria Werner: Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet.. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  1, s 54- 55
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Death, Dying and Bereavement in Norway and Sweden in Recent Time. Humanities.  ISSN 2076-0787.  4, s 224- 235 . doi: 10.3390/h4020224
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2015). Swedish Everyday Life during the Second World War. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  45, s 251- 253
 • Gustavsson, Anders (2014). Anmeldelse av Nils-Arvid Bringeus: Åsljunga - en bygdebeskrivning. Skrifter utgivna av Örkelljunga Hembygdsförening. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2, s 125- 126
 • Gustavsson, Anders (2014). Anmeldelse av Nils-Arvid Bringèus: Bonadsmålningar av Anders Eriksson i Ås. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2, s 126- 127
 • Gustavsson, Anders (2014). Anmeldelse av Nils-Arvid Bringèus: Örkelljungapåg och Lundaprofessor. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2, s 108- 109
 • Gustavsson, Anders (2014). Anmeldelse av Ritwa Herjulfsdotter: Mariaväxter i folktron. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  1, s 63- 63
 • Gustavsson, Anders (2014). Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige og Norge. En personlig pendling mellan skilda världar. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  2, s 108
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). 50 Years of SIEF: A Personal Retrospective. SIEF News.  ISSN 2213-3607.  12(2), s 19- 21
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Anmeldelse av De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4, s 245- 246
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Autobiography of the Ethnologist Nils-Arvid Bringéus. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 185- 186
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Cultural Monuments as a Research Field. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 233- 235
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Everyday Life in Nineteenth-century Denmark. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  44, s 158- 159
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). Eveyday Life in Nineteenth-scentury Denmark. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 186- 188
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). The Folklore Researcher Lauri Honko Revisited. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  44, s 169- 171
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). The Folklorist Lauri Honko. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 212- 213
 • Gustavsson, Anders Karl Gustaf (2014). The Virgin Mary in Folk Names of Plants. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 214- 215
 • Gustavsson, Anders (2013). Anmeldelse av Biblia pauperum. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4
 • Gustavsson, Anders (2013). Anmeldelse av Bo Lønnqvist: Dødens ansikte. Tro och sed bland herre och folk. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4, s 237- 238
 • Gustavsson, Anders (2013). Anmeldelse av "Forskeres taushetsplikt og meldeplikt". Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (3-4), s 116- 118
 • Gustavsson, Anders (2013). Anmeldelse av: Dygdernas renässans?. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  4, s 245- 247
 • Gustavsson, Anders (2013). Utklädningsbruk vid påsk i historisk belysning. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1), s 59- 61
 • Gustavsson, Anders (2012). Collecting Field Material in the Nineteenth Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  68, s 170- 171
 • Gustavsson, Anders (2012). Collecting Field Material in the Nineteenth Century. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  42, s 188- 189
 • Gustavsson, Anders (2012). Ebbe Schön: Fotspår på röd granit. Glimtar från min vandring i tiden. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  (3), s 185- 186
 • Gustavsson, Anders (2012). Folklig religiositet som forskningsfält. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2), s 66- 68
 • Gustavsson, Anders (2012). Forskaren och forskningsprocessen. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1), s 73- 75
 • Gustavsson, Anders (2012). Kustkultur ock kulturarv. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2), s 68- 70
 • Gustavsson, Anders (2012). Memoirs of a Folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  68, s 208- 210
 • Gustavsson, Anders (2012). Researching Folk Religiosity. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  68, s 206- 208
 • Gustavsson, Anders (2011). A Danish Smallholder in the Nineteenth Century. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  41, s 232- 234
 • Gustavsson, Anders (2011). Birgitta Roeck Hansen: Bönder och ståndspersoner. Ågare och brukare av skattegårdar i Färentuna härad 1718-1795. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  (2), s 112- 113
 • Gustavsson, Anders (2011). Camilla Asplund Ingemark & Johanna Wassholm: Historiska sägner om 1808-09 års krig. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  (2), s 115- 117
 • Gustavsson, Anders (2011). Hanna Källström: Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  (4), s 229- 230
 • Gustavsson, Anders (2011). Nordic and European Cultural Processes. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  67, s 169- 172
 • Gustavsson, Anders (2011). Reindeer Husbandry of the Könkämävouma Sami. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  41, s 239- 240
 • Gustavsson, Anders (2011). Två sidor av samma mynt? folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna. Fay Lundh Nilsson & Anders Nilsson (red.). RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  (2), s 120- 120
 • Gustavsson, Anders (2010). Expressions of faith and narratives about deceased persons and pets as expressed on the internet.
 • Gustavsson, Anders (2010). Ninni Trossholmen: "Vi är vana vid att det blåser" - kvinnoliv och småföretagande i en skärgårdskommun. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  (4), s 236- 237
 • Gustavsson, Anders (2009). DEATH IN A 19TH-CENTURY PEASANT SOCIETY - ANALYSED BY MEANS OF A PEASANT'S DIARIES FROM A RURAL COMMUNITY ON THE WESTERN COAST OF SWEDEN. Folklore.  ISSN 1406-0949.  (43), s 67- 96

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. des. 2016 11:49 - Sist endret 30. mars 2017 10:39